Ehinacea se upotrebljava posle prvih simptoma prehlade za bolji imunitet, ako se ponovi infekcija disajnih organa, a dobre rezultate je pokazala i u slučaju dugotrajnih upala mokraćne bešike….kapi…

Ehinacea kapi i ostali preparati za bolji imunitet se prave od više vrsta, najbolji rezultati se postižu onima od Echinacea purpurea i Echinacea pallida. Ove vrste su navedene i u monografiji zemalja članica EU ESCOP (the European Sscientific Cooperative On Phitotherapy) jer je njihova delotvornost potvrđena i u kliničkim istraživanjima.

Važno je, takođe, i od kojeg dela biljke su sačinjene ehinacea kapi ili neki drugi proizvod. U drugom izdanju ESCOP monografija navedeni su ehinacea lekoviti ekstrakti dobijeni iz:

-korena Echinacea pallidaehinacea
-korena Echinacea purpurea
-herbe (nadzemnog dela) Echinacea purpurea

Pri kupovini ehinacea kapi za imunitet ili drugih preparata važno je znati da, ako na proizvodu ne mogu da se nadju podaci o vrsti biljke i delu koji je korišćen u proizvodnji nemojte da ga kupujete jer bez ovih podataka niko nije u stanju da garantuje kvalitet i delotvornost ehinacea proizvoda.

Ehinacea kapi i drugi proizvodi su namenjeni veoma intenzivnoj terapiji i imaju ograničeno vreme upotrebe.Ehinacea proizvodi su i jedan od primera primene fitoterapije koja može da bude veoma korisna, ali i primer mogućih šteta koje mogu da nastanu nepravilnom i nekritičnom upotrebom. Zbog toga će svaki odgovoran fitoterapeut da skrene pažnju da ehinacea ne sme da se koriste duže od 8 nedelja, a u praksi se najbolji efekti postižu primenom visokih dnevnih doza nedelju do dve.

Ehinacea za imunitet

Kad se ne osećaju dobro mnogi pomisle da im je oslabio imunitet i zbog toga koriste preparate, pa i ehinacea. Trebalo bi, međutim, da znaju da kod najvećeg broja ljudi imunitet dobro funkcioniše. A, u slučaju nekih bolesti imunitet nije oslabio, već je postao pogrešno usmeren, odnosno došlo je do prejakog i loše usmerenog imunog odgovora (astma, alergije, hronične opstruktivne bolesti pluća…) pri čemu imunološki sistem počinje da šteti sopstvenom tkivu. U ovakvim slučajevima neophodno je da se pacijenti posavetuju sa lekarom ili apotekarom o tome da U se preporučuje ehinacea.

Ehinacea se koristi posle prvih simptoma prehlade, kod ponavljanja infekcija disajnih organa, a dobri rezultati se beleže i kod dugotrajnih upala mokraćne bešike.
Ehinacea nije namenjena onima koji boluju od autoimunih bolesti, kao što su multipla skleroza, i nekih oblika upale štitaste žlezde. Isto važi i za obolele od AIDS-a, jer može da ubrza razmnožavanje virusa, tuberkulozne bolesnike i one koji boluju od reumatoidnog artritisa.

Ako koristite ehinacea kapi za imunitet oprez !

Sobzirom na to da ehinacea pospešuje imunitet neophodan je oprez kad se upotrebljava u slučajevima povišene telesne temperature, jer može da pojača simptome. Ozbiljni fitoterapeuti su veoma oprezni kad preporučuju ehinacea preparate pacijentima koji su imali problema sa funkcijom jetre. Iako nema jasnih laboratorijskih potvrda, ili humanih studija, da ehinacea izaziva oštećenja jetre, trebalo bi da budu oprezni oni koji već koriste lekove koji mogu izazovu oštećenja ovog organa. Jer, anabolični steroidi, raetotreksat, acetaminofen i antifugalni lekovi koji se koriste oralno (ketokonazol), i ehinacea zajedno, mogu da oštete jetru.

Ehinacea ne bi trebalo da se kombinuje ni sa biljnim lekovima niti dijetetskim suplementima koji sadrže biljke koje se metabolišu u jetri, utiču na njenu funkciju, pa same ili u kombinaciji sa ehinaceom mogu da prouzrokuju veća ili manja oštećenja ovog organa. Medju ovakvim proizvodima izdvajam roibos (Aspalathus linearis), repuh (Petasites hvbridus), maslačak (Tussilago farfara), gavez (Symphytum officinale) i kava-kavu (Piper mefhvsticum). Ovi navodi su samo primer, odnosno upozorenje da biljne preparate uopšte, a ehinacea posebno, ne bi trebalo da se koriste sa uverenjem da su, zato što su biljnji, istovremeno i bezbedni.

Ehinacea proizvodi moraju biti registrovani

Kod nas je za registraciju biljnih lekova ovlašćena Agencija za lekove i medicinska sredstva, koja rad usaglašava sa regulativom EU i Svetske zdravstvene organizacije.

Dakle, samo biljni lek koji je prošao registraciju i dobio dozvolu Agencije da se stavi u promet ima potpuno definisane sve parametre. U skladu sa zakonskom regulativom biljni lek ima propisane oznake na kutiji, odnosno propisane podatke u uputstvu koje prati lek.
Registrovan i kontrolisan biljni proizvod ima jasno definisane: naziv leka, botaničko poreklo, lekovite sastojke odnosno kvantitativni sadržaj lekovitih sastojaka u skladu sa propisima priznatih farmaceutskih kodeksa za odgovarajuću biljku, terapijske indikacije, kontraindikacije, mere opreza i upozorenja, interakcije, upotrebu tokom trudnoće i dojenja, dejstvo na motoričke aktivnosti, odnosno uticaj na upravljanje mašinama, nus-pojave, doziranje, datum izrade i rok trajanja.

Naša praksa, na žalost, i pored osnivanja Agencije za lekove i donošenja Zakona o lekovina i medicinskim sredstvima, ukazuje na to da se biljni preparati namenjenji terapiji nekih oboljenja i dalje stavljaju u promet kao dodaci hrani ili dijetetski proizvodi. Ti proizvodi, istini za volju, imaju prehrambenu (higijensku) ispravnost, ali nemaju ni definisan ni potvrđen kvalitet ni terapeutske efekte. Na taj način proizvođači izbegavaju skupe postupke analize biljnih lekova, ali im ova praksa daje mogućnost da stave u promet hipodozirane proizvode koji nemaju delotvornost. Za ovakvu praksu ehinacea je pravi primer, jer se na tržištu nalazi daleko veći broj preparata koji su stavljeni u promet kao dodaci hrani ili dijetetski proizvodi, nego onih koji su registrovani kao ehinacea lekovi.

Proverite ehinacea proizvod pre kupovine

Iz ovoga nije teško da se zaključi da su građani prepušteni sami sebi i da, dok se ne uvede red na tržište, moraju sami da se edukuju da nepotrebno ne bi bacali novac na proizvode koji ne daju željene efekte. Dakle, ni vaš lekar, ni apotekar ne mogu da vam obezbede kvalitetan ehinacea proizvod ako ga nema na tržištu.Ehinacea kapi se kod nas veoma često koriste za imunitet pa i daju se desi ali pre kupovine dobro proverite šta kupujete..