Zavezana creva (ileus) nastaju uvijanjem jedne crevne petlje oko osovine njenog opornjaka, a mnogo ređe uvijanjem creva oko njegove uzdužne osovine (usukano crevo). Može da nastane na svakom delu creva koje je slobodno pokretno. Ipak najčešće se dogada na donjem delu tankog creva i na sigmi…

Na sigmi nastaje verovatno zbog izvesnih anatomskih varijanti, kao npr. ako je jako izdužen taj deo debelog creva, dok je baza njegovog opornjaka uska, a ovaj kratak; zbog toga su krajevi creva približeni i lako nastupa uvijanje, usukivanje creva oko osovine opornjaka. Pri tom biva usukano i crevo i njegov opornjak. Opornjak može biti skraćen i zbog nekog zapaljenjskog procesa. Ovi bolesnici su često ranije patili od zatvora. Crevna petlja se može uviti 180 ili 360°, pa da ne ostane fiksirana, već da se odmota spontano. To se može ponavljati i više puta. Ako se desi da je taj deo erevne petlje opterećeri (izmetnom masom), ili na nju vrši pritisak neki tumor iz okoline, ona može ostati fiksirana u usukanom položaju. Krajevi petlje bivaju pritisnuti, gas i tečnost se onda nagomilavaju u zatvorenom delu creva, rastežući ga prekomerno i sprečavajući time njegovo odmotavanje. Zbog pritiska i prignječenja krvnih sudova dolazi do zastoja krvi krvavljenja, otoka crevnog zida, što doprinosi sve većem rastezanju creva i njegovom fiksiranju u tom zavezanom položaju. Na taj način stvoreni su uslovi za nastanak kompletne slike zapušenja i ukleštenja creva koje doprinosi najviše da stanje bude vrlo teško.

Na tankom crevu dolazi co zavezivanja creva najčešće zbog postojanja priraslica ili zbog prekomerne pokretljivosti creva (što je slučaj kod nestanka masnog tkiva opornjaka i i kad je opornjak suviše uzak i dug), mlitavosti trbušnog zida i, najzad, kad postoje suviše velike kile.

Znaci zavezane sigme

Akutni napad bolesti se obično javi posle nekog obilnog obeda grube hrane, ili posle upotrebe nekog drastičnog sredstva za čiščenje.

Bol se rano javlja, obično je stalan, ali se povremeno pojačava i tada ima karakter kolike. Bol je obično lokalizovan oko pupka. Po pravilu postoji zatvor mada kod pojedinaca može da se javi proliv sa krvlju i sluzi. Međutim, i kod njih u početku zavezanog creva dođe do zastoja stolice i vetrova. Povraćanje nije tako često kao kod drugih oblika zapušenja creva.
Podrigivanje je skoro redovno.
Trbuh je jako nadut.
Kod mršavih osoba, zbog tankog trbušnog zida, naduvena petlja debelog creva se jasno ocrtava.
Ako postoji istovremeno i ukleštenje, onda je taj deo trbuha jako osetljiv na dodir. Crevna petlja pruža se levo ,od malog trbuha naviše do rebarnog luka onda skreće udesno. Pri rendgenskom pregledu konstatovaće se prisustvo prekomerne količine gasova, kao i horizontalni nivoi tečnosti.

Simptomi zavezanog tankog creva
Pri zapušenju bez promena na krvnim sudovima postoje opšti simptomi zapušenja o kojima je već bilo govora. Kad postoji ukleštenje, onda nastupa vrlo brzo izumiranje tkiva, truljenje crevnog zida, zapaljenje trbušne maramice i trovanje krvi. Početak je obično nagao.Zavezivanje creva može nastati posle nekog teškog obeda, posle uzimanja nekog sredstva za čišćenje, ili posle nekog naprezanja, dizanja tereta. Bol redovno postoji, lokalizovan je oko pupka. Stuživanje i povraćanje postoji redovno. Zatvor se javlja kod 50% bolesnika. Ima bolesnika kod kojih je čas kompletno zapušivanje crevnog zjapa, a čas crevo vraćeno u normalan položaj. Onda u tim periodima prolaznosti creva može da se javi proliv.Kod nekih bolesnika može da se desi da se crevo zavezuje i vrađa u normalan položaj godinama.

Kad se posumnja na zavezana creva sa bolesnikom ništa ne raditi na svoju ruku već ga hitno odvesti lekaru.Rešenje problema je hirurška intervencija.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *