tsh hormon

Kada govorimo o ljudskom zdravlju to je veoma široka oblast i o svakom deliću čovekovog tela mogla bi da se ispriča ozbiljna priča. Postoje one stvari koje su vidljive golim okom ali je mnogo više onih stvari koje nije moguće videti već ih jedino medicinskim analizamo možemo sagledati.

Jedna od tih stvari je i TSH hormon koji golim okom nije vidljiv, ali laboratorijskim merenjem njegovog nivoa u krvi može se doći do i te kako značajnih podataka po ljudsko zdravlje.

Nazvan je još i tireotropin i predstavlja skraćenicu za tiroidni stimulišući hormon koji je odgovoran za brojne procese koji se odvijaju u čovekom organizmu.

Veza sa štitnom žlezdom

TSH hormon oslobađa hipofiza (koja se nalazi u dnu mozgu, prednji režanj) koja pokreće rad štitne žlezde u smislu da podstiče da ona oslobađa svoje hormone (tiroksin – T4 i trijodtironin – T3), a koji imaju veliki značaj i uticaj na čitav čovekov metabolizam. Najprostije rečeno oni su zaduženi za brzinu kojom vaše telo pretvara hranu koju jedete u energiju i kako je koristite.

Osim toga oni su važni i za srce, razvoj mozga, kontrolu mišića i održavanje kostiju, kao i za probavne funkcije.

Štitna žlezda ima izgled i oblik sličan leptiru sa raširenim krilima i nalazi se u prednjem delu vrata. Zajedno sa hipofizom čini deo celokupnog i složenog endokrinog sistema čoveka.

Kada je analiza neophodna, a kada preporučljiva?

Kod žena u reproduktivnom dobu ginekolozi i endokrinolozi mogu preporučiti proveru nivoa TSH hormona i drugih parametara radi provere. Za to može postojati više razloga, odnosno simptoma koji bi ukazivali da postoji neki disbalans u organizmu.

Testiranje se vrši lako i jednostavno. U privatnim i državnim laboratorijama uzeće uzorak krvi kao i pri bilo kojoj drugoj analizi. Nije potrebna nikakva posebna priprema za ovu vrstu testiranja.

Za trudnice je veoma važno da imaju zdrave i očekivane nivoe TSH u krvi, kao i T4 i T3 jer su oni garancija da će se održati zdrav razvoj bebe i preduslov su za uspešnu trudnoću. Ovi nivoi variraju tokom trajanja trudnoće i potrebno je da budu praćeni od strane lekara stručnjaka. Hipertireoidizam i hipotireoidizam mogu dovesti do spontanih pobačaja u slučaju trudnoće ili čak do sterilitita.

Preventivna provera nivoa je preporučljiva jer se mogu preduprediti potencijalni problemi i razvoj nekih drugih teškoća i simptoma. Dakle, u privatnim laboratorijama možete ga obaviti samoinicijativno.

Na šta ukazuju povišene vrednosti, a na šta snižene?

Već je jasno da se analizom krvi utvrđuje ne samo prisustvo TSH hormona u organizmu čoveka već da se meri njegova količina. Uredan nalaz je onaj koji je u granicama normale u odnosu na pol i starosnu dob. Međutim povišene i snižene vrednosti već ukazuju da u organizmu dolazi do nekih promena koje je potrebno da protumači lekar.

Visok nivo obično ukazuje na hipotireozu, a nizan nivo na hipertireozu. U oba slučaja potrebno je obratiti se lekaru za stručni savet i pomoć, ili produbljenu analizu i dijagnostiku.

Od nivoa hormona koje proizvodi štitna žlezda zavisi i nivo TSH hormona. I obrnuto.