uzroci vrtoglavice

Vrtoglavica (Vertigo)uzroci vrtoglavice
Ravnoteža podrazumeva kompleksnu funkciju održavanja tela u određenom položaju. Čovek neprekidno zauzima različite položaje i vrši različite pokrete koordinacijom informacija dobijenih preko centra za ravnotežu, nervno-mišićne aktivnosti, vida i receptora koji se nalaze u mišićima i zglobovima. Ispad funkcije bilo kog od gore navedenih faktora imaće za posledicu poremećaj ravnoteže.

Oštećenja i poremećaji funkcije centra za ravnotežu i vestibularnog živca nastaju iz mnogo razloga, pri čemu su najčešći poremećaj cirkulacije, virusne infekcije i toksična oštećenja. Kao glavna tegoba javlja se naglo nastala vrtoglavica, praćena mučninom i povraćanjem, i nistagmusom (nevoljni, ritmični trzaji očnih jabučica, usmereni ka zdravoj strani). Hod je nestabilan, sa tendencijom pada na zahvaćenu stranu. Tegobe se pojačavaju pri zatvaranju očiju. Vremenom vrtoglavice slabe, mučnina se smanjuje, hod postaje stabilniji, do potpunog oporavka. Pregledom se vidi nistagmus usmeren ka zdravoj strani, a Rombergov test (tendencija pada na zahvaćenu stranu pri stajanju sa spojenim nogama, ispruženim rukama i zatvorenim očima) je pozitivan. Kalorijski test pokazuje delimični ili potpuni gubitak funkcije jednog centra za ravotežu.

LEČENJE je simptomatsko. Daju se lekovi protiv mučnine, infuzija u slučaju čestog povraćanja, vitamini i lekovi za poboljšanje cirkulacije. Bitno je da bolesnik ustane iz kreveta i počne sa umerenim fizičkim aktivnostima što ranije, jer to znatno ubrzava oporavak.Funkcija centra za ravnotežu se najčešće uspešno oporavlja. Ukoliko oporavak izostane, centar za ravnotežu sa zdrave strane u potpunosti preuzima njegovu funkciju, u mladih i zdravih ljudi nakon mesec dana, dok je u starijih osoba, osoba sa lošom cirkulacijom i slabim vidom potreban znatno duži period.

Vratna vrtoglavica karakteriše se kraćim napadima vrtoglavice, sa mučninom ili bez nje, pri naglom okretanju i zabacivanju glave. Tegobe se javljaju kod ljudi sa problemima vratne kičme, najčešće sa spondilozom. Okoštavanje vratnog dela kičme remeti cirkulaciju i funkciju receptora na zglobovima pršljenova koji daju osećaj položaja glave u odnosu na telo. Ispitivanjem centra za ravnotežu dobija se normalan nalaz, a terapija je fizikalna.

Vertebrobazilarna insuficijencija (VBI) podrazumeva lošu cirkulaciju na nivou zadnje lobanjske jame. Krvni sudovi (vertebralne arterije) prolaze kroz vratni deo kičme, a na ulazu u zodnju lobanjsku jamu sjedinjuju se u bazilarnu arteriju koja snabdeva krvlju, između ostalog, i centar za ravnotežu, vestibularni živac i centralne vestibularne puteve. Nedovoljna ishrana ovih struktura uzrok je povremenih vrtoglavica, nestabilnosti pri hodu, nesvestica, i skoro uvek obostranog senzorineuralnog oštećenja sluha i zujanja u ušima. VBI se javlja kod osoba sa visokim pritiskom, aterosklerozom i dijabetesom, a potencira je spondiloza vratnog dela kičme.

Ispitivanje centra za ravnotežu može dati i normalan i izmenjen nalaz. Tonalni audiogram najčešće pokazuje obostrano perceptivno oštećenje sluha, a auditivni evocirani potencijali usporeno sprovođenje na nivou moždanog stabla.U slučaju sumnje na VBI radi se rendgenski snimak vratne kičme, a ultrazvučnim pregledom proverava se prohodnost krvnih sudova vrata.

Iako vrtoglavice koje se javljaju zbog poremećaja funkcionisanja centralnih vestibularnih puteva (u sklopu VBI, multiple skleroze i drugih promena na moždanom stablu i malom mozgu) spadaju u domen neurologije, dijagnostika se najčešće započinje ispitivanjem centra za ravnotežu i auditivnih evociranih potencijala moždanog stabla.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *