VAŠLJIVOST (Pediculosis)
Infestacija sa odraslim vašima, larvama ili gnjidama kosmatog dela glave, drugih kosmatih delova tela ili rublja i odela, naročito duž šavova inutrašnjih površina.

Uzročnik infestacije. Vaš glave i tela (Pediculus humanus) i stidna vaš (Phtirius pubis).
vaške
Izvor infestacije.
Vašljive osobe ili osoblje koje posluje oko njih; nar-čito rublje; vašljive postelje.

Kako se prenose vaške

Direktan kontakt sa vašljivom osobom i indirektan kontakt sa ođećom, posteljinom i kapama takvih osoba.

Trajanje prenošljivosti

Prenošljivost je mogućna đokle god vaš živi na vašljivoj osobi ili njenom ođelu i dok se ne unište gnjide na dlakama i odelu.

Osetljivost i otpornost na vaške
Pod pogodnim okolnostima može se uvašljiviti svaka osoba. Ponovna vašljivost često ostavlja preosetljivost kože.
Rasprostranjenost je svetska. Vaš glave se često javlja kod školske dece.

Inkubacija. Pod povoljnim okolnostima vaši se izvedu iz gnjida za nedelju dana, a seksualnu zrelost dostignu posle dve nedelje.

Suzbijanje. Direktan pregled kose glave i, kad je potrebno,tela i odela
kod grupne vašljivosti dece i odraslih, naročito kod dece u školama i kampovima.

Upotrebiti insekticide sa trajnim dejstvom za oslobađanje ljudi i odeće od vašiju.

Izolacija vašljive osobe nije potrebna ako se odmah upotrebi insekticid. Izvršiti depedikulaciju ostalih članova porodice i grupe osoba sa kojima su vašljivi bili u dodiru.

Pregledati članove domaćinstva i druge osobe sa kojima su vašljivi bili u bliskom dodiru.

Specifično lečenje. Desetoprocentni DDT u prahu za vaš tela i glave; zaprašiti šavove rublja i odela i kosmate delove. Glavu zaviti maramom ili pokriti kapom za više časova; ponoviti zaprašivanje ili pranje kose šamponom za vaši koji se može nabaviti u svakoj apoteci. Za stidnu vaš zaprašiti delove obrasle dlakom i okupati se posle 12 do 24 časa; ponoviti u toku nedelje lečenje; ponavljati lečenje jedanput nedeljno sve dok vaši i gnjide ne iščeznu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *