vantelesna-oplodnja-stomak

Prema istraživanjima Udruženja „Šansa za roditeljstvo“, u Srbiji svaki šesti par ima problem sa začećem, što predstavlja 14-20% od ukupnog broja parova koji rade na potomstvu. Iako važi pravilo da se infertilitet ili neplodnost definiše kao neuspeh u ostvarivanju trudnoće nakon 12 meseci redovnih nezaštićenih odnosa za žene mlađe od 35 godina, odnosno 6 meseci za starije od 35, to nije fiksirana brojka. Sa redovnim konsultacijama, pregledima i edukacijom u vezi sa začećem, treba početi odmah nakon odluke da ćete raditi na potomstvu. Godišnje oko 4000 parova se uputi u proces VTO o trošku države, a veliki je broj onih koji sami finansiraju proceduru. Zašto je vantelesna oplodnja jedino rešenje za mnoge parove, kako izgledaju priprema, proces i trudnoća nakon embriotransfera, pokušaćemo da otkrijemo u nastavku teksta.

Priprema za proces – pregledi i analize

Ako vaš lekar nakon urađenih analiza i ultrazvučnih pregleda, utvrdi da je vantelesna oplodnja jedini način da ostvarite trudnoću, potrebno je da pripremite sledeće analize:

  • Mikroboiloško ispitivanje: Chlamidia, Mycoplasma, Ureaplasma; HbsAg (hepatitis B), HCV (hepatitis C), HIV, VDRL (sifilis) – rade oba partnera;
  • Spermogram – radi muškarac;
  • Analiza hormona od 2. do 4. dana ciklusa (FSH, LH, E2, Pg, T, Prolaktin, TsH, T3, T4, antimilerijan hormon-AMH), Toxoplasma gondii, Rubella, PAPA test, kolposkopija – radi žena.

Ostale analize zavise da li radite proces posredstvom RFZO ili ste došli na kliniku po ličnom zahtevu. Procedura se razlikuje od klinike do klinike. Međutim, ono što je neophodno da uradite pre samog procesa VTO su konsultacije sa lekarom, ultrazvučni pregled, i po potrebi intervencije kao što su histeroskopija, laparoskopija i/ili HSG (histerosalpingografija – testiranje prohodnosti jajnika).

oplođenje

Inseminacija

Inseminacija predstavlja najjednostavniji oblik asistirane oplodnje. I dok vam je za proces uz posredstvo RFZO potrebno da imate dve neupešne inseminacije, ukoliko sami plaćate vantelesnu vaš ginekolog će odlučiti o tome. Inseminacija je potpuno bezbolna i ne koristi se nikakva anestezija. Ejakulat se uzima istog dana, najčešće u samoj klinici, jer ne bi trebalo da prođe duže od pola sata. Nakon dva ili tri sata po pripremi uzorka, obavlja se proces prenosa kateterom. Šanse za uspeh inseminacije su od 6% do najviše 26% po ciklusu.

Aspiracija

Vantelesna oplodnja (VTO / IVF – in vitro fertilizacija) podrazumeva stimulaciju jajnika da proizvede više jajnih ćelija koje se u određenom danu ciklusa, pod kontrolom ultrazvuka, izvade zajedno sa folikularnom tečnošću. Kada se oplode u spoljnim uslovima u obliku oplođene jajne ćelije ili embriona se vraćaju u matericu. Stimulacija jajnika se sprovodi uz pomoć lekova koji pomažu da se ostvari što veća produkcija kvalitetnih jajnih ćelija. Nakon serije injekcija i ultrazvučnih pregleda, vaš ginekolog će utvrditi da li je određen broj folikula dostigao adekvatnu zrelost. Tada ćete primiti injekciju hormona hCG, tzv. STOP injekciju.

Aspiracija se obavlja 34 do 36 sati nakon STOP injekcije. Dobijate opštu anesteziju i budite se kada ceo proces bude gotov. Za potrebe opšte anestezije potrebna vam je saglasnost interniste, ultrazvuk srca i EKG. Osim toga u laboratiriji je potrebno da uradite kompletnu krvnu sliku, urin, biohemijske analize, faktore koagulacije i da donesete pečatiran papir iz laboratorije na kome su naznačeni vaša krvna grupa i RH faktor.

Kada se probudite iz anestezije, potrebno je taj dan da odmarate. Blago tačkasto krvarenje i umereni bol su normalne pojave i ne dozvolite da vas brinu. Pijte minimum 2 litra vode i poslušajte savete lekara po pitanju medikamenata. Osim lekova protiv bolova koje ima svaka kućna apoteka, dobićete i antibiotike.

Embriotransfer i krio-embriotransfer

Nakon aspiracije, embriolog zrele jajne ćelije stavlja u specijalan medijum i inkubator. Ona jajašca koja izgledaju najzdravije i najzrelije mešaju se sa spermatozoidima kako bi došlo do oplodnje. Najbolje je kada oplođene jajne ćelije stignu do stadijuma blastociste. Embriotransfer se može uraditi u istom ciklusu, 3 ili 5  dana nakon aspiracije, a mogu se zamrznuti embrioni za kasnije. O tome odlučuje tim lekara. Ukoliko se embriotransfer radi iz zamrznutih embriona, naziva se krio-embriotransfer. U ciklusu kada se radi KET, dobićete određenu terapiju od vašeg lekara u vidu lekova ili injekcija.

trudnica

Vantelesna oplodnja i utvrđivanje trudnoće

Period nakon embriotransfera je jako stresan za par. Za razliku od prirodnog ciklusa kada kućnim testom proveravate da li izostanak menstruacije znači i nastanak trudnoće, kod procesa potpomognute oplodnje tačno se zna dan kada treba da uradite beta-HCG. U zavisnosti od toga koliko su bili stari embrioni koju su vraćeni, čekaćete od 11 do 14 dana. Svaki nivo beta-HCG iznad 100 IU/L, dobar je prvi znak. Vrednosti ispod toga, najćešće ukazuju na biohemijsku trudnoću. Vaš prvi pregled za utvrđivanje trudnoće biće nakon 3 nedelje od pozitivne bete. Koju terapiju ćete primenjivati, odrediće vaš lekar. Vi se trudite da budete nasmejani i sve vreme razmišljate pozitivno. Hranite se zdravo, unosite namirnice bogate gvožđem i pijte dosta vode. Ukoliko ste u procesu VTO ili planirate da budete, želimo vam sreću!