Sluzokoža materice je jedino pravo mesto gde treba da se usadi oplođena jajna ćelija i razvije trudnoća. Na svom putu kroz jajovod do materične duplje, gde normalno treba da se usadi oplođena jajna ćelija se ponekad usađuje u sam jajovod, trbušnu duplju ili na samu površinu jajnika. Oplodnja ženske jajne ćelije dešava se obično u proširenom delu jajovoda, ali ona postaje sposobna da se ugnezdi u materičnu duplju tek kad dostigne određen stepen svog razvoja a to je običnopet do osam dana posle oplođenja. Veoma različiti faktori mogu uticati da se jajna ćelija usadi na atipična mesta, pa su zato i uzroci vanmaterične trudnoće različiti, a ponekad se ne mogu ni objasniti. Svi elementi koji deluju da oplođeno jaje bude sprečeno na svom putu da dođe u materičnu šupljinu mogu biti razlog za nastanak vanmaterične trudnoće. Ukoliko oplođeno jaje stekne prevremenu moć da se usadi ili ukoliko je transport oplođenog jajeta usporen, može doći do vanmaterične trudnoće.

Smatra se da uzroci vanmaterične trudnoće potiču od majke i od oplođenog jajeta. Kao uzrok usporenog transporta jajne ćelije u prvom redu dolazi u obzir prepreka u šupljini jajovoda i poremećaj u njihovom elasticitetu.

Najčešći uzroci ovih poremećaja su zapaljenske promene na jajovodima koje obično nastaju posle veštačkog prekida trudnoće. Takvo stanje ne mora da smeta muškoj oplodnoj ćeliji koja je po dimenzijama manja od ženske jajne ćelije i može sa lakoćom da prodre kroz suženo mesto u jajovodu, da dođe u prošireni deo jajovoda, gde dolazi do oplođenja. Međutim posle oplođenja jajna ćelija koja je veća od muške semene ćelije, a uz to nema sposobnost da se aktivno kreće, ne može da prođe kroz suženo mesto u jajovodu već se usađuje u njegovom zidu i tako počinje vamaterična trudnoća.Takvom stanju pogoduje i slaba elastičnost jajovoda koji umanjuju pokretljivost i usporavaju transport oplođene ženske jajne ćelije. Često i beznačajna zapaljenja jajovoda mogu biti dovoljna za buduću vanmateričnu trudnoću, bilo da je došlo do stvaranja ožiljka na jajovodima ili do povrede njihove sluzokože. Od raznih vrsta zapaljenja jajovoda koja su od važnosti za nastanak vanmaterične trudnoće nekad je na prvom mestu bila gonorična infekcija ili triper.
Sada su ubedljivo na prvom mestu zapaljenski procesi koji nastaju posle veštačkog prekida trudnoće. I tuberkulozna oboljenja koja su danas retka mogu takođe biti jedan od uzroka vanmaterične trudnoće.
Teška zapaljenja ženskih genitalnih organa su beznačajna u nastanku vanmaterične trudnoće pošto u takvim slučajevima retko dolazi do začeća.
Danas je poznato da postoji porast broja vanmateričnih trudnoća u antibiotskoj eri. Razlog te pojave leži u činjenici da u toku zapaljenskih promena na genitalnim organima lečenim antibioticima dolazi do relativne, odnosno delimične prohodnosti jajovoda mnogo češće nego ranije.

Mehaničke zapreke za normalan put jajne ćelije kroz jajovode mogu biti tumori, ciste, promenjen položaj materice i srasline između genitalnih organa žene.

Isto tako ako su jajovodi duži nego normalno, a njihova šupljina uža nego što je to fiziološki potrebno, jajna ćelija putuje duže i stiče sposobnost za usađivanje pre nego što stigne u materičnu duplju, pa se usadi u šupljinu jajovoda što znači vanmateričnu trudnoću.

Danas se navodi i psihički uzrok vanmaterične trudnoće kao posledica straha od trudnoće u okviru neurovegetativne preosetljivosti. Porast slučajeva vanmaterične trudnoće u civilizovanim zemljama verovatno je posledica porasta neuroza.
Oplođena jajna ćelija kod vanmaterične trudnoće može da se usadi u jajovod, trbušnu duplju ili na sam jajnik. Kod vanmaterične trudnoće oplođeno jajašce se najčešće usadi u jajovod, dok je usađivanje u trbušnu duplju ili na jajnik retka pojava. Oplođeno jaje može da se usadi u jajovod na različitim mestima što ima praktičnog značaja na tok i ishod ovog oboljenja. Formirani zametak obično raste u jajovodu, ali pod veoma skučenim i nepovoljnim okolnostima pošto jajovod nastoji da se oslobodi zametka. Pri stezanju jajovoda dolazi do bolova na odgovarajućoj strani trbuha. Ako dođe do delimičnog odljubljivanja zametka nastaje krvarenje u jajovodu i krv se izliva u trbušnu duplju. U takvim slučajevima se mora hitno operativno intervenisati.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *