Monociti sarađuju sa drugim belim krvnim ćelijama da bi uklonili odumrla ili oštećena tkiva , uništili ćelije raka i upravljali imunošću protiv stranih materija . Poput drugih belih krvnih ćelija , monociti se stvaraju u koštanoj srži i tada ulaze u krvnu struju . Unutar nekoliko sati sele u tkiva gde dozrevaju u makrofage , ćelije čistačice ( fagocite ) imunog sistema .

Makrofagi su razbacani po čitavom telu , ali se u visokim koncentracijama nagomilavaju u plućima , jetri , slezini , koštanoj srži i opnama velikih telesnih šupljina , gde preživljavaju mesecima .

Neke vrste infekcija , npr . Tuberkuloza , rak i poremećaji imuno sistema povećavaju broj monocita . U naslednim bolestima kao što su Gaucherova bolest i Niemann – Pickova bolest , ćelijski otpadni aterial se nakuplja u makrofagima uzrokujući poremećaj funkcije.

monociti

Normalan nalaz : 2% – 8%

Uzroci povišenih vrednosti :
1. Virusne bolesti ( viral diseases )
2. Paraziti ( parasites )
3. Infekcije ( infections )
4. Neoplazme ( neoplasms )
5. Upalna bolest creva ( inflammatori bovel disease )
6. Monocitna leukemija ( monocitic leukemia )
7. Limfom ( limphomas )
8. Mijelom ( mieloma )
9. Sarkoidoza ( sarcoidosis )

Uzroci sniženih vrednosti :
1. Aplasticna anemija ( aplastic anemia )
2. Limfocitna leukemija ( limphocitic leukemia )
3. Upotreba glukokortikoida ( ​​glucocorticoid administration )