beli mantil-slusalice-ruke

Zdravlje ne treba posmatrati samo kao odsustvo bolesti, već i kao stanje celokupnog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja čoveka. Ipak, ljudi se u najvećem broju slučajeva javljaju lekaru samo onda kada osećaju fizičku bol i to obično kada problem ne mogu da reše sami kod kuće, prirodnom i narodnom medicinom. Međutim, o zdravlju treba razmišljati na vreme.

U tom svetlu, pravovremeno otkrivanje zdravstvenog problema je od nemerljive važnosti za kvalitetno lečenje pacijenta i za brži oporavak. Redovni sistematski pregledi su jedan od načina da predupredimo bolest ili da brzo reagujemo ako imamo neko skriveno oboljenje. Evo nekoliko razloga zašto je važna rana dijagnostika.

Mogućnost lečenja bolesti u ranim fazama i veće šanse za potpuno izlečenje

Jedan od ključnih aspekata pravovremene dijagnostike jeste mogućnost efikasnog lečenja bolesti u ranim fazama. Mnoge bolesti, uključujući kardiovaskularne, maligne ili metaboličke poremećaje, često nemaju izražene simptome u početnim stadijumima. Pravovremena dijagnostika omogućava lekarima da intervenišu pre nego što se bolest razvije u jako ozbiljno stanje.

Otkrivanje bilo koje bolesti u njenoj ranoj fazi u najvećem broju slučajeva rezultira potpunim izlečenjem ili kontrolisanim stanjem. Na primer, u slučaju određenih tipova kancera, rana dijagnoza omogućava hirurzima da uklone tumor pre nego što se proširi. U takvim situacijama, pacijenti imaju daleko bolje izglede za potpunim oporavkom, a u mnogim slučajevima uspeh je gotovo stoprocentan.

Manja potreba za invazivnim metodama lečenja

U ranim fazama bolesti često je moguće primeniti manje invazivne terapije ili hirurške zahvate. Dobar primer je lečenju kardiovaskularnih bolesti. Ukoliko se na vreme dijagnostikuju, jednostavnim promenama u životnim navikama ili uzimanjem lekova, mogu se preduprediti hirurške intervencije poput operacije srca.

Da uzmemo još jedan primer. Recimo da profesionalni sportista ima manje, hronične bolove u kolenu ili zglobovima nakon treninga ali nije jasno šta je uzrok nelagodnosti. U ovom slučaju, rendgensko snimanje kolena može pomoći u identifikaciji i lociranju eventualnih strukturalnih problema, poput povrede kostiju ili hrskavice. Na osnovu snimka doktori mogu preduzeti ciljane korake i predložiti terapiju ili mirovanje čime se izbegava hirurška intervencija i duže odsustvovanje iz trenažnog procesa.

Naravno, snimanje se ne ograničava samo na kolena i zglobove. Po uputu lekara može se uraditi i rendgen svih organa i dobiti jasnija slika zdravstvenog problema.

sala-operaciona-doktori

Očuvanje tkiva i funkcionalnosti organa

Adekvatna terapija nakon pravovremene dijagnostike utiče na očuvanje organa i tkiva pacijenata. Ukoliko se pacijent ne javi lekaru na vreme i bolest uzme maha, organi u telu čoveka će se oštetiti i neće imati funkcionalnost koju bi imali kada je čovek potpuno zdrav.

U mnogim slučajevima, bolesti kao što su djabetes, hipertenzija ili reumatski artritis, mogu uzrokovati ozbiljna oštećenja organa ako se ne dijagnostikuju na vreme i ako se pravilno ne leče. Redovni medicinski pregledi omogućavaju praćenje zdravlja organa i daju šansu lekarima da potpuno izleče pacijenta, spreče širenje ili uspore napredovanje bolesti.

U krajnjem slučaju, ako se bolest na vreme identifikuje, neće biti potrebe za transplantacijom pojedinih organa čije se tkivo ne može regenerisati ili se može produžiti vreme potrebno da se pronađe donor.

Poboljšanje kvaliteta života

Kada se bolest dijagnostikuje u ranoj fazi, pacijent ima veće šanse za očuvanje funkcionalnosti. To se ne odnosi samo na fizičku funkcionalnost, već i na mentalno zdravlje i aktivan stil života.

Pre svega, rana dijagnoza omogućava širi spektar delovanja na bolest, odnosno izbor terapija je veći pa se one mogu prilagoditi potrebama pacijenta. Takođe, bolovi, ako ih ima, su značajno manji u začecima bolesti nego kasnije kada ona uznapreduje i zahvati druge delove tela.

Povećanje efikasnosti terapije

Rane faze bolesti često su osetljivije na lečenje medikamentima ili nekim drugim metodama, jer su se ćelije kao osnova organizma manje promenile. To omogućava lekarima da ciljano deluju na obolelo područje a time i povećaju efikasnost terapije. Na taj način se smanjuje i rizik od recidiva.

Recimo da pacijent oseća bolove u trbuhu, ali nema jasne simptome koji bi ukazivali na određenu bolest. Tada se radi skeniranje abdomena i unutrašnjih organa pacijenta radi preciznog dijagnostikovanja zdravstvenog problema. CT skener daje precizne prikaze, abdomena, jetre, slezine i bubrega, tako da na osnovu snimka leka tačno može dijagnostikovati oboljenje. Dalje može prepisati terapiju, koja je pesonalizovana i koja ne zahteva hiruršku intervenciju. Naravno, pravovremeno javljanje lekaru je preduslov da bi se brzo i efikasno delovalo i kako ne bi došlo do komplikacija koje zahtevaju složene medicinske tretmane.

aparat-merenje-ruke

Smanjenje troškova zdravstvene zaštite

Pravovremena dijagnostika bolesti doprinosi smanjenju troškova lečenja i zdravstvene nege. Odlaganje posete lekaru često dovodi do komplikacija koje zahtevaju invazivne metode lečenja i skupe lekove i tretmane.

Smanjenje troškova se ne odnosi samo na lične, već i na troškove koje pokriva država i osiguranje.

Pacijenti koji su svesni svojih zdravstvenih problema i koji zatraže medicinsku pomoć na vreme imaju manji rizik od razvoja bolesti i teških stanja koja zahtevaju skupe medicinske intervencije, poput hitnih operacija. Takođe, teška zdravstvena stanja zahtevaju često i dugotrajnu hospitalizaciju. Dugo bolničko lečenje može biti prilično skupo, a u zavisnosti od vrste bolesti i stanja pacijenata dan proveden u privatnim bolnicama u Srbiji može koštati i par stotina evra.

Na primer, ukoliko osoba redovno odlazi na medicinske preglede i lekar pravovremeno prepozna povišen krvni pritisak, može preporučiti promene u ishrani, vežbanje ili ako je potrebno i određene lekove. Pridržavajući se uputstava doktora, pacijent će sigurno imati kvaliteniji život i verovatno će moći da se bavi sportom ili drugim aktivnostima kao i ranije. Sa druge strane, nepravovremenim dijagnostikovanjem ali i nepridržavanjem saveta lekara, zdravlje se može ugroziti do te mere da pacijent završi u bolnici i da je potrebna hirurška intervencija na srcu, a zatim i dugotrajan oporavak.

Umesto zaključka

Rezultati brojnih istraživanja i napredak u medicinskoj tehnologiji pružaju sve više mogućnosti za rano otkrivanje bolesti. Skrining testovi, genetsko testiranje i druge inovativne metode pomažu lekarima da identifikuju rizike i prepoznaju bolest u ranim fazama, često pre nego što se pojave simptomi.

Pravovremeno dijagnostikovanje bolesti igra ključnu ulogu u očuvanju zdravlja pojedinca. Redovni medicinski pregledi, samopregledi i svest o rizicima doprinose stvaranju zdravijeg društva u kojem se bolesti prepoznaju i leče u ranim fazama, a kvalitet života svakog pojedinca povećava. Zato, ne dozvolite sebi da preskačete redovne preglede. Preporuka lekara je da barem jednom godišnje obavite sistematski pregled.