urodjene srcane mane

Kakve urodjene srčane mane postoje?

a. Nenormalne komunikacije između desne i leve strane srca, tako da krv iz vena prelazi u arterijski krvotok.
b. Nenormalnosti u strukturi i radu srčanih zalistaka, koji odvajaju komore srca.
c. Nenormalnosti u samom srčanom mišiću.
d. Nenormalnosti u unutrašnjem i spoljnjem omotaču srca.

Šta izaziva urodjene srčane mane?

Defekti u prenatalnom razvoju (razvoju pre rođenja) koji su posledica raznih, još nepotpuno shvaćenih uzroka. Nedavni podaci pokazuju da su urođene srčane mane pojavljuju mnogo češće ukoliko je majka obolela od rubeole u prva tri meseca trudnoće. Sumnja se da na pojavu urođenih srčanih mana utiču i druga virusna oboljenja za vreme tog stupnja trudnoće, ali to još nije dokazano. Pokazalo se da neki preparati (kao što je bio talidon) mogu da stvore srčane, kao i druge nenormalnosti u embrionu. Zbog toga se savetuje da se u ta tri prva meseca trudnoće izbegavaju svi lekovi, ukoliko ih ne preporuči lekar. Isto tako, izvestan broj zasad još nedovoljno shvaćenih promena u genima može da dovede do urođenih srčanih mana.

Da li su urođene srčane mane nasledne?

Najčešće, ne. Medutim, u jednom malom, ali određenom procentu slučajeva, pokazalo se da su srčane mane nasledne.

Da li nenormalnosti na srcu mogu da se otkriju odmah po rođenju deteta?

Neke mogu da se otkriju slušanjem pomoću stetoskopa po rođenju i uočavanjem plavila kože novorođenčeta. Ostali uslovi ostaju prikriveni do neke situacije mnogo kasnije u detinjstvu ili čak u doba sazrevanja.

Koliko se često javljaju urodjene srčane mane?

One se statistički gledano javljaju približno tri puta na svakih hiljadu rađanja.

Da li su urođene srčane mane ozbiljno stanje?

Da, jer one često vode do oštećenja funkcije srca i cirkulacije i stvaraju stanja u kojima tkiva ne dobijaju dovoljnu količinu kiseonika.

Šta je to plavo novorođenče?

To je dete rođeno s manom usled koje krv sa malom količinom kiseonika iz vena prelazi direktno iz desne u levu ili arterijsku stranu cirkulatornog sistema. Ta krv zaobilazi pluća i zbog toga krv nema dovoljnu količinu kiseonika. Takva pojava se naziva asfikcija.

Da li urođene srčane mane mogu hirurški da se izleče?

U proteklih nekoliko godina ostvaren je ogroman napredak i uspeh u hirurškom lečenju ovih mana. Neke mane mogu potpuno da se izleče hirurškim putem, dok se kod drugih može pružiti velika pomoć.