Oko grlića materice nalazi se spolja rastresito tkivo koje se u obliku lepeze širi prema zidovima male karlice i zove se parametrijum. Ovo tkivo pod normalnim fiziološkim odnosima je rastresito i održava matericu u stanju elastične ravnoteže i omogućava pokretljivost materice u celini. Ukoliko dođe do upale vezivnog tkiva oko grlića materice nastaju promene koje prate svaku upalu. Prema mestu infekcije razlikuje se prednji, zadnji i bočni parametritis. Najčešće proces počinje jednostrano kada dolazi do osetljivosti i bola dotične regije. Pri ginekološkom pregledu dolazi do difuzne osetljivosti neodređene lokalizacije, a ako bolest odmiče stvara se takozvani infiltrat koji je veoma bolan i jako ogranličen. Ovi infiltrati se lepezasto šire prema karličnim kostima, bešici i crevu, kada dovode do poremećaja mokrenja i izazivaju smetnje pri defekaciji. Bolest počinje temperaturom, groznicom, jezom, lošim opštim stanjem, gubitkom apetita i poremećajem u mokrenju.
Pokreti su otežani, a bolovi u malom trbuhu veoma jaki. Ukoliko se ne preduzme odgovarajuća terapija koja se sastoji u apsolutnom mirovanju i primeni antibiotika, akutna faza prelazi u hroničnu.Tada bolesnica ima lako povišenu temperaturu, neodređene bolove, a pri ginekološkom pregledu tkivo parametrija je zadebljano, skraćeno i palpatorno osetljiivo. Bolovi mogu da se pojačavaju pri polnom odnosu, pa bolesnica izbegava polno opštenje.

Zbog čestog napredovanja bolesti i njenog širenja na jajovode dolazi do njihove upale koja neretko dovodi do steriliteta.

Ukoliko akutni stadijum sa parametrija i adneksa ima tendenciju napredovanja, zapaljenje može da se prenese i na trbušnu maramicu male karlice, kada nastaje veoma ozbiljno oboljenje koje je teško i može biti opasno po život bolesnice. Do ovog oboljenja može doći banalnom infekcijom koja je najčešća kod pobačaja posebno onih koji su kriminalni.U ovakvim slučajevima temperatura je veoma visoka, bolesnica je nemoćna, teško se kreće, ima nesnosne bolove u trbuhu, bleda je, uplašena i odaje utisak izuzetno teškog bolesnika. Ukoliko se u takvim slučajevima hitno ne interveniše, dolazi do širenja zapaljenskog procesa, koji može zahvatiti trbušnu maramicu čime je toliko narušeno opšte stanje zdravlja da često ugrožava život žene. I pored savremenog lečenja antibioticima i hirurške intervencije koja se nekad primenjuje, nije redak smrtni ishod ovog teškog i uvek ozbiljnog oboljenja.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *