upala besike Među bolestima su i urološke upale, kao što su upala bešike, bubrega ili upala prostate.Kako da ih prepoznamo, ali izbegnemo i kakvo je nihovo lečenje…

Upala bešike

Iako zimi i muškarci i žene mogu da osete tegobe koje se javljaju kao posledica upale bešike (akutni cistitis), ipak se ova bolest češće javlja ženama. Znaci koji mogu da ukazu na ovu bolest su učestalo, povremeno bolno, mokrenje, a u nekim slučajevima, naročito ženama, može da se pojavi i nekoliko kapi krvi u mokraći na kraju mokrenja. Može da dođe i do povišene temperature koja ne prelazi 38 stepeni Celzijusa. Dijagnoza upale bešike se utvrđuje pregledom sedimenta urina i ultrazvukom.

Lečenje upale bešike

Za lečenje upale bešike se propisuje antibiotik koji odgovara nalazu antibio grama, uroantiseptik, preporuka je i da se pije što više tečnosti, naročito čajeva. Mogu da pomognu i topli oblozi koji bi trebalo da se stavi na mali stomak. Lečenje upale bešike traje oko 10 dana, a ako se ne shvati ozbiljno, može da pređe u hroničnu formu ili čak u upalu bubrega.

Upala bubrega

Upala bubrega je bolest koja zadaje probleme i muškarcima i ženama, a klinički se prepoznaje po bolovima u slabini. Ponekad pacijent učestalije mokri, temperatura je povišena i uvek prelazi 38,5 stepeni Celzijusa. Dijagnoza se postavlja na osnovu nalaza sedimenta urina i uvek se javlja višak leukocita i bakterija. Ultrazvučnim pregledom upala bubrega (pielonefritis) može da se prepozna u ranoj fazi, što je izuzetno važno u lečenju

Lečenje upale bubrega

Propisuje se antibiotik pre nego se dobije nalaz urinokulture, a nastavlja se uroantisepticima, uz što više tečnosti i mirovanje. Terapija traje oko tri nedelje i obavezne su kontrole tokom naredna tri meseca.

Upala prostate

Tegobe koje se javljaju u slučaju akutne upale prostate (prostatitisa) slične su onima koje ima oboleli od upale bešike, ali je temperatura upornija i viša od 38,5 stepeni Celzijusa.

Lečenje upale prostate

Propisuju se antibiotici, ali i lekovi koji omogućavaju lakše izmokravanje, alfa blokatori, finasteridi kao i biljni preparati.

SAVETI
Da izbegnemo upale bešike,bubrega i prostate trebalo bi, tokom zimskih meseci, da se pridržavamo nekoliko saveta:

ne sedajte na hladne površine
izbegavajte veća fizička naprezanja
oblačite se primereno spoljašnjoj temperaturi
pijte što više tečnosti, naročito toplih napitaka