Zamislite da vam neko slučajno dotakne ruku užarenom cigaretom. Živci sa tog mesta odmah šalju poruku u kičmenu moždinu i dalje, sve do odgovarajućeg moždanog regiona. Kada je mozak u redu, on interpretira stimulans (u ovom slučaju neizdrživu toplotu) i uzvrača signalom koji vam govori da ruku pomerite od cigarete! To činite odmah, refleksno. Jer, ceo ciklus poruka, zajedno sa povlačenjem ruke i peckanjem, odvija se gotovo u jednom trenu.
No, da biste osetili bilo šta ne površini kože -bol, hladnoću, toplotu, peckanje, žmarce, svrab -veze s mozgom moraju biti neoštečene.
Kada je površina kože ukočena, tako da niste svesni da je dotiče užarena cigareta, nešto nije u redu s nervima na koži, ili je neka greška na živčanom putu do mozga, ili je sam mozak oštečen te ne može pravilno da protumači poruku.

Lokalna nervna “malfunkcija” je obično posledica povrede ožiljka na zaraslom tkivu. Ako ste ikada imali bilo kakvu operaciju znate da čak i kada se ožiljak zaleči, koža oko njega ostaje ukočena. Jer, nervi su presečeni i ne mogu više da šalju poruku mozgu,Tu verovatno neće moći nikad više. Ometanje poruka ove vrste medjutim, može biti i posledica povrede kičmene moždine, ili neke bolesti i tumora u njoj, odnosno živca koji vodi ka mozgu ili iz njega.

Kada je problem u mozgu, najčešče je uzrok oštečenje posle neke vrste šloga. Kada svuda po telu osećate utrnulost, mora da postoji neko oštečenje ili nadražaj živaca koji opslužuju tu oblast, obično lokalne prirode. ili dalje, na putu, pa i u samom mozgu. No, za razliku od ukočenosti, nerv nije potpuno uništen -več je samo malo povredjen ili pritisnut.
Utrnulost je, dakle, neka vrsta sredine izmedu dva ekstrema -bola i ukočenosti. Pošto se poremećaj, ma koje vrste bio, pogoršava, možete iskusiti sva tri vida: prvo utrnulost, zatim bol i najzad potpuni gubitak osećaja, ili obamrlost tkiva.
To je uobičajeni sled dogadaja, na primer, kod pritiska koji disk vrši na nerv. U tom sluačju ne gubi se samo “osećaj” već i mišićna snaga, pošto su zahvaćeni i “motorni” nervi.
Nervni su podložni raznim poremećajima: pritisku okolnih struktura (tuatora, diskova, oteklina, artritičnih kostiju); toksičnm dejstvima raznih otrova i lekova -kao što su olovo, alkohol, duvan; neurološkim poremećajima od šloga do tumora; deficitnim oboljenjima kao što je anemija; hemijskim poremećajima kao što je dijabetes. U većini slučajeva, uzrok je očigledan. Ako ne, idite na ispitivanje da biste utvrdili zašto se javlja utrnulost ili bol.

Simptom: Ukočenost i utrnulost Šta sve može da znači (Šta treba da preduzmete)
1. Lokalna ozleda nerva na koži (Nije potrebno lečenje).
2. Povreda ili oboljenje kičmene moždine (Možda iziskuje operaciju).
3. Oštećenje mozga, odnosno šlog (Lečite neurološki poremečaj).
4. Pritisak na nerve: diskovi, tumori, apscesi, artritične kosti. Oslobotite se pritiska.
5. Toksično dejstvo na nerve: olovo, alkohol, duvan (Otklonite prisustvo izazivača).
6. Anemija i druge bolesti deficijencije (Nadoknadite nedostatak).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *