mozakOvaj članak daje obiman prikaz svih simptoma tumora na mozgu. Ovi simptomi se variraju u zavisnosti od lokacije tumora u mozgu.

Kancer na mozgu se takođe zove i Gliom ili Meningeom. Ukoliko tumor započne na samom mozgu, naziva se primarnim tumorom na mozgu. Ako nastane na nekoj drugoj lokaciji u telu i migrira u mozak, radi se o metastatskom tumoru mozga. Primarni moždani tumor obično se zadržava na nivou centralnog nervnog sistema. Smrt nastupa usled nekontrolisanog rasta tumora u ograničenom prostoru lobanje. Metastatski tumor mozga predstavlja uznapredovalu bolest, i povezan je sa lošom prognozom. Primarni moždani tumori mogu biti kancerogeni i ne-kancerogeni. Svi kancerogeni su maligni, i ugrožavaju život pacijenta svojom agresivnom i invazivnom prirodom. U SAD-u, 15 do 20 na 100 000 u opštoj populaciji boluje od tumora na mozgu. On je vodeći uzročnik smrtnih ishoda kod pacijenata obolelih od kancera mlađih od 35 godina. Kada je reč o deci, na 100 000se javi 3 slučaja primarnog tumora na mozgu na godišnjem nivou. Sekundarni tumor na mozgu se javlja u 20-30 % pacijenata sa metastatskim promenama. Ova incidenca se povećava sa starenjem. Svake godine se dijagnostikuje oko 100 000 slučajeva sekundarnog tumora na mozgu.

Simptomi

U suštini, postoji oko 24 jasnih simptoma tumora na mozgu.

Problemi sa vidom

Povraćanje

Mučnina

Iznenadni neurološki napadi

Glavobolje

Poremećaji u ponašanju

Otok mozga

Hidrocefalus

Vrtoglavica

Problemi sa sluhom

Motorički problemi

Gubitak pamćenja

Problemi sa pamćenjem novih sadržaja

Kognitivni problemi (problemi spoznaje sveta i događaja)

Promene karakteristika ličnosti

Gubitak koordinacije

Spoticanje, saplitanje

Jednostrana slabost tela

Oduzetost ruku i nogu

Slabost ruku i nogu

Halucinacije

Problemi sa govorom

Problemi sa održavanjem ravnoteže

Problemi pri hodu

Metastatski tumori vrše invaziju na sve delove mozga bez obzira na poreklo, izazivajući sledeće probleme:

Povraćanje

Otok

Iznenadne napade

Mučninu

Motoričku disfunkciju

Smanjenje mentalnih funkcija

Glavobolje

Krvarenje

Simptomi mogućeg kanceroznog tumora na mozgu

Neki tumori na mozgu su kancerski. Svaki moždani tumor može da onemogući protok cerebro-spinalnog likvora (CSL) dovodeći do njegovog nakupljanja (hidrocefalus), i povećanog intra-kranijalnog pritiska (IKP). Uobičajeni simptomi su:

Povraćanje

Glavobolja

Mučnina

Simptomi zavisni od tumorske lokacije

Tumori dovode do oštećenja vitalnih neuroloških puteva, i vrše pritisak na moždano tkivo. Simptomi variraju u zavisnosti od veličine i lokalizacije tumora.

Tumor u moždanom stablu karakterišu:

Pospanost

Emocionalne i promene u ponašanju (razdražljivost)

Gubitak sluha

Poteškoće pri govoru i gutanju

Glavobolja, posebno u jutarnjim časovima

Slabost mišića na jednoj strani lica

Nekoordinisani hod

Povraćanje

Mišićna slabost na jednoj strani tela (hemipareza)

Gubitak vida, padajući kapak (ptoza), ukrštene oči (strabizam)

Meningeom ili tumor meningea (moždanih ovojnica) dovodi do sledećih simptoma:

Gubitak vida

Iznenadni neurološki ispadi

Dugotrajna pospanost (somnolencija)

Mentalne i emocionalne promene (apatija, dezinhibicija)

Inkontinencija

Nepovezan govor (disfazija)

Gubitak sluha

Glavobolja

Ukoliko je tumor lokalizovan u frontalnom (čeonom) režnju mozga, simptomi su:

Oštećeno čulo mirisa

Paraliza na jednoj strani tela (hemiplegija)

Promene u ponašanju i emotivnom statusu

Gubitak pamćenja

Pogrešno rasuđivanje

Gubitak vida i zapaljenje optičkog nerva (papilarniedem)

Smanjenje mentalnog kapaciteta (kognitivnih sposobnosti)

Ako je tumor u parijetalnom (temenom) režnju mozga, pacijent ima tendenciju da razvije sledeće simptome:

Nemogućnost raspoznavanja

Oštećen govor

Napadi

Prostorni poremećaji

Nesposobnost pisanja

Ako je tumor smešten u levoj i desnoj hemisferi frontalnog (čeonog) režnja, izaziva:

Promene u ponašanju

Kognitivne (spoznajne) promene

Nekoordinisan hod

Ukoliko je tumor smešten u okcipitalnom (potiljačnom) režnju, može biti prisutan obostrani ili jednostrani gubitak vida, a takođe se mogu javiti i neurološki ispadi. Međutim, ako je pogođen temporalni (slepoočni) režanj, simptomi izostaju ali mogu postojati poremećaj govora i napadi. Ako tumor raste u hipofizi (pituitarniadenom), povećava se sekrecija hormona, izostaje menstruacija (amenoreja) i nastupa ekscesivno lučenje mleka kod žena (galaktoreja). Što se muškaraca tiče, oni mogu biti pogođeni impotencijom.