Tumor jajnika je mali bilo da je maligni ili benigni ne izaziva nikakve smetnje pa ga je na početku teško otkriti. Nekad su uzrok krvarenja i steriliteta zbog čega se žena i obraća lekaru. Veliki broj tumora jajnika može da bude maligan ili da pređe u maligno stanje pa zbog svoje lokalizacije tumore jajnika treba uvek ozbiljno shvatiti.

Ciste jajnika predstavljaju najčešće tumore jajnika, koje mogu po svom poreklu, veličini i vrsti biti različite. Veličina ciste može biti ogromna, čak se u njihovoj šupljini nalazi nekad 10—20 litara tečnosti, pa čak i više.

Ciste jajnika mogu da se jave jednostrano ili pak istovremeno na oba jajnika. Ciste jajnika ne daju obično nikakve simptome sve dok svojim rastom ne počnu da vrše pritisak na susedne organe.Ciste mogu da se razvijaju na peteljci, mogu da se uvrnu i da dovedu do veoma teškog stanja koje zahteva hitnu operativnu intervenciju. Ciste mogu da puknu i tada se njihov sadržaj izlije u trbušnu duplju, pa dolazi do promena na tibušnoj maramici. Ukoliko dođe do infekcije ciste, može doći do stvaranja gnojnih masa i postoji opasnost da se infekcija prenese na susedne organe. Ako se cista uklešti, pukne, zagnoji ili uvrne oko peteljke potrebno je odmah operativno intervenisati pošto je to jedini put i način da se spase život žene.

Ukoliko se na ginekološkom pregledu konstatuje cista na jajniku, treba sačekati sledeću menstruaciju pa ponovo izvršiti pregled i odlučiti se o daljem tretmanu. Naime dešava se da ciste često potiču od žutog tela i posle menstruacije ponovo isčezavaju.

Kako su tumori jajnika često maligni u principu ih treba operativno uklanjati, pošto i benigni tumori jajnika tokom vremena mogu da pređu u maligno po život opasno stanje.

Sve ovo ukazuje da žena treba da se na vreme i redovno obraća ginekologu koji će blagovremeno evidentirati i pratiti sve promene na genitalnim orgariima žene i na vreme otkriti tumor jajnika i odlučiti se za adekvatnu terapiju.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *