Gde može da nastane tromb, da li se javljaju simptomi koji mogu da ukazu na njegovo postojanje, kako se dijagnostikuje, koji su rizici, šta je uzrok za nastanak tromba? Da li postoji preventiva, kako se sprovodi lečenje…

Tromb ili krvni ugrušak može da nastane u plućima, srcu, arterijama i venama. Nemački patolog Virchof utvrdio je da nastanku tromba doprinose tri poremećaja.

Prvi je oštećenje endotela, to jest unutrašnjeg omotača srca, arterija i vena. Drugi je usporen tok krvi, a treći povećana sklonost ka zgrušavanju krvi.Prvi razlog najčešće je vezan za srce i arterije.

tromb simptomi

Tromb simptomi

Ne postoje opšti simptomi koji mogu da ukazu na stvaranje tromba. Tromb u venama ruke ili noge izaziva otok ispod mesta nastanka. Ako je tromb u venama natkolenice simptom je otok koji će se javiti u potkolenici i na stopalu i slično.

Tromb koji je naglo zapušio arterije na rukama ili nogama izaziva teško i opasno stanje koje se označava kao akutna ishemija (prekid cirkulacije), koju kao simptom karakteriše iznenadan jak bol tamo gde je cirkulacija prekinuta. U istoj regiji kao još jedan pouzdan simptom nastaje bledilo pa kasnije plava prebojenost kože, neosetljivost i paraliza. Ako se tromb ne otkloni, u roku od 6 do 8 sati doći će do gubitka ruke Ui noge ili bar trajnog oštećenja funkcije.

Uzroci

Pre svega, infarkt srca i neke od njegovih komplikacija su jedan od najčešćih uzroka za stvaranje tromba. Najčešće arterijsko oboljenje usled koga je oštećen unutrašnji omotač arterija i koji tako dovodi do stvaranja tromba je suženje arterije.Usporen tok krvi koji uzrokuje stvaranje tromba najčešće je posledica poremećaja srčanog ritma. Međutim, usporen tok krvi sreće se i u arterijskim aneurizmama zbog čega u njima nastaju veliki trombovi, a takođe i u venama.

Povećanu sklonost ka zgrušavanju krvi mogu da izazovu maligna i krvna oboljenja, neki lekovi, ali i naizgled bezazlena stanja kao što je veliki gubitak tečnosti iz organizma.

Najčešći uzrok jeistovremeno delovanje dva od pomenuta tri faktora.Oosobe sa akutnim infarktom srca
osim oštećenja endotela (unutrašnji srčani omotač koji je u kontaktu sa krvlju) mogu imati i poremećaj ritma. Isto važi i za arterijske aneurizme.U njima je istovremeno oštećen endotel (unutrašnji srčani omotač koji je u kontaktu sa krvlju), a tok krvi je usporen.

Koliko brzo nastaje tromb?

Kod osoba sa nekim posledicama infarkta miokarda tromb nastaje brzo, nakon par dana. U arterijskim aneurizmama tromb nastaje postepeno sinhrono sa njihovim rastom, što znači godinama. U venama tromb može nastati posle desetak sati. Poznate su tromboze dubokih vena nogu koje kod potpuno zdravih osoba nastaju tokom avionskih letova koji traju više sati.
Postoje brojni razlozi: neudobno sed-nje, noge su savijene i zgrčene, pa krv koja se iz stopala vraća ka srcu mora “da savlada više krivina” (koleno, prepona). Zatim, vazduh avionu je suv, putnici uzimaju nedovoljno tečnosti što povećava viskoznost (gustinu) krvi. Pije se više alkoholnih pića koja, takođe, povećavaju skonost ka zgrušavanju krvi.Zato je za prevencija za osobe koje dugo sede da se na svaka dva sata prošeta.

Kao prevencija veoma su korisne elastične čarape dokolenice koje se mogu nabaviti na svakom aerodromu. Potrebno je tokom 10 ili 12 sati leta popiti bar dva do tri litra tečnosti (obična voda, čaj, sok…), a izbegavati prekomerenu upotrebu žestokih alkoholnih pića.

Lečenje tromba i preventiva

stvaranje tromba u srcu ili arterijama sprečava se lečenjem bolesti koje do njega dovode. Na primer, tromb u arterijskoj aneurizmi će se izlečiti tek kada se aneurizma operiše.

Kod osoba koje imaju suženja aterija stvaranje tromba sprečavaju brojni antitrombocitni lekovi od kojih je najpoznatiji aspirin. Kod osoba koje imaju poremećaj srčanog ritma ili postinfarktne komplikacije, stvaranje tromba se sprečava upotrebom antikoagulantnih letova.

Eliminacija dobro poznatih rizičnih faktora (gojaznost, dijabetes, pušenje, povišene masnoće, fizička neaktivnost…) koji uzrokuju nastanak oboljenja arterija, istovremeno je i sprečavanje nastanka tromba u njima. Dakle zdrav način života (pravilna ishrana, fizička aktivost) sprečavaju nastanak tromba bilo u srcu, arterijama ili venama.

Dijagnostika
Trombovi u venama se po pravilu dijagnostikuju ultrazvučnim putem. Na isti način se tromb dijagnostikuje u srcu, trbušnoj aorti i arterijama ruku i nogu. Za dijagnozu tromba u arterijama mozga i grudnog koša, primenjuju se komplikovanije procedure (arteriografija, CT, magnetna rezonanca).

Teško je odgovoriti koji uzrast i pol je skloniji pojavi tromba. To pre svega zavisi od toga gde je tromb nastao. Tako, na primer, tromb u srcu nastao u vezi infarkta srca ili arterijskih aneurizmi, češće, pogađa sredovečne i starije muškarce, mada se nažalost, životna dob osoba koji doživljavaju infarkt srca snižava, a sve je više osoba ženskog pola.

Tromboza vena nogu često nastaje kod mladih i potpuno zdravih osoba. Uz uticaj dugih i neudobnih putovanja kod oba pola. Kod osoba ženskog pola od značaja je trudnoća. Uvećana materica remeti vensku cirkulaciju u karlici. Bitan je i hormonski status trudnice, a takođe i postojanje proširenih vena nogu.
Dugo i nepokretno ležanje ne samo usled teških bolesti, već i nakon preloma, kako kod starijih tako i kod mlađih osoba, mogu dovesti do tromboze vena nogu.