simptomi parkinsonove bolesti

Poremećaj pokreta tela, nazvana Parkinsonova bolest svoje ime dobila je po lekaru iz Londona, Džejmsu Parkinsonu. Prema dostupnim podacima on je prvi lekar koji je otkrio simptome ove bolesti još davne 1817. godine i opisao ih u svojim naučnim radovima.

Nekada se zbog smanjenog lučenja hemijske supstance dopamina javlja višak pokreta poput tremora ruku, a nekada se može javiti i nedostatak pokreta odnosno neka opšta ukočenost i nemogućnost pokretljivosti. S obzirom na to jasno je da utiče na sistem u mozgu ogovornom za pokrete i koordinaciju tela.

Simptomi Pakrinsonove bolesti mogu da se razvijaju godinama, polako, što otežava blagovremeno prepoznavanje istih kod pacijenata.

Od Parkinsonove bolesti se ne umire, ne može se potpuno izlečiti ali uz adekvatno terapiju može se kontrolisati i zalečiti.

Tačan uzrok nije poznat i ne postoji unverzalni lek za izlečenje. Prema podacima Instituta za javno zdravlje u Srbiji ima preko 13500 ljudi koje pogađa Parkinsonova bolest. A u svetu je druga na listi najčešćih neurodegenerativnih oboljenja posle Alchajemera.

Podrhtavanje (tremor) ruku ili prstiju na ruci

Jedan od simptoma koji se javlja i koji alarmira pacijente da se jave na pregled kod lekara jeste nevoljno i bezrazložno podrhtavanje ruku ili prstiju na ruci u stanju mirovanja. Ovo se prvo javlja kao lagano i donekle kontrolišuće dok se vremenom pretvara u nevoljno ritmično podrhtavanje. A koje postaje se učestalije i neprijatnije. To dalje vodi otežanom obavljanju svakodnevnih živonih aktivnosti jer su pokredi ograničeni i nesigurni, a mišići ukočeniji.

To može da se prenese i na tremor nogu. Ali postoji određeni procenat pacijenata koji na početku nemaju ovaj simptom, ili ga ne razviju ni kasnije. Dostupni podaci govore u prilog tome da tokom lečenja kod 10% pacijenata može se desiti da tremor poputno iščezne, a što zavisi od mnogo faktora.

S obzirom da raznolikosti u javljaju simptoma Parkinsonove bolesti ne treba svaki tremor i podrhtavanje ruku dovesti u vezu sa tim. Ali to svakako jeste znak zbog kojeg treba da se obratite lekaru za savet i pregled.

Usporenost spontane motorike i pokreta

Drugi na listi učestalih simptoma koji mogu ukazivati na prisustvo ovog obolenja kod čoveka jeste usporenost spontane motorike, odnosno može se desiti usporenost jedne ruke u odnosu na drugu kada je motorika u pitanju. Uz to se može javiti nesigurnost pri hodu uz karakteristične sitne korake i bez zamaha ruku pri kretanju, kao i nedostatak izraza na licu ili poteškoće pri ustajanju iz sedećeg u uspravan položaj.

Nedostatak pokreta ili bradikinezija u kombinaciji sa usporenošću jasno ukazuje da je potrebno obaviti pregled lekara specijaliste.

Još jedan od simptoma Parkinsonove bolesti koji se dovodi u vezu sa prethodno navedenim jeste i teškoća u održavanju ravnoteže, odnosno balansiranju. Nemogućnost oslonca samo na jednoj nozi je skoro pa uobičajena, a znak za uzbunu može biti i neuobičajena ukočenost i pogrbljenost tela.

Ukočenost mišića ruku, nogu ili vrata

I treći, ali ne manje bitan i učestao simptom jeste ukočenost koja se može javiti u predelu ruku, nogu ili vrata. Naziva se još i rigor odnosno mišićni rigiditet. Uporna i nehotična napetost mišića poznata i kao povećani tonus mišića znak su koji ne treba zanemariti.

Mogu se desiti i promene u glasu kada se javlja smanjena jačina zvuka, monoton ton, zadihanost i promuklost.

Zbog ovoga može se desiti da se pacijenti žale na česta padanja bez jasnog uzroka osim ukočenosti donjih ekstremiteta.

Osim ovih mogu se javiti i drugi znaci koji potencijalno ukazuju na obolevanje, a tu spada prisutna aktuna depresivna stanja, poremećaj sna, problemi sa mokrenjem i stolicom.