sum u uhuKod svake pete osobe povremeno se javlja šum u uhu različitog tipa i trajanja.Kod oko 5% populacije javlja se stalni šum koji subjektivno smeta osobi i ometa je u svakodnevnom životu…

Tinitus – šum u uhu nije bolest već simptom, zbog čega ne zahteva specifično lečenje: osobi koja pati od ovog poremećaja treba pomoći da se navikne na to stanje.
Tinitus (šum u uhu) predstavlja percepciju zvuka u uhu ili glavi koja se javlja bez spoljašnjeg zvučnog nadražaja, a najčešće se manifestuje kao zujanje, brujanje, zvonjenje ili pucketanje u uhu. Zvuk može biti stalan, povremen, pulsirajući, visokotonski ili niskotonski i javlja se kod gotovo 20% ljudi.Šum u uhu, ukoliko je jačeg intenziteta, može ometati svakodnevni život — remetiti koncentraciju i spavanje ili pojačati osetljivost na normalan zvuk.

Vrste šuma u uhu

Tinitus može biti objektivan, generisan spoljašnjim faktorima ili uzrokovan vaskularnim anomalijama (npr. arteriovenske malformacije), smetnjama Eustahijeve tube ili disfunkcijom mišića srednjeg uha.
Subjektivni šum je češći od objektivnog. Najčešće se radi o otogenom šumu izazvanom promenama u unutrašnjem uhu.

Koji su uzroci tinitusa šuma u uhu?

Patogeneza tinitusa nije do kraja razjašnjena: najčešće je uzrokovan oštećenjem sluha, odnosno slušnih ćelija u unutrašnjem uhu, ili pak slušnog živca. Tinitus može biti posledica dugotrajnog izlaganja buci (ili kratkotrajnog izlaganja buci velikog intenziteta), ototoksičnim lekovima, smanjenim protokom krvi u unutrašnjem uhu, iznenadnom promenom pritiska sredine (barotrauma – ronioci), tumorom slušnog živca ili staračkom nagluvošću. Oštećenje slušnih ćelija menja električne signale koji povezuju slušni živac sa mozgom čiji odgovarajući centri tu promenu registruju kao šum, odnosno kao “fantomski” zvuk.

Šum može biti uzrokovan i promenama u spoljnom ili srednjem uhu: pritiskom cerumena (ušne smole) na bubnu opnu, povredom (perforacija bubne opne ili oštećenje slušnih koščica), razvojem otoskleroze (okoštavanje u srednjem uhu), promenama u čeljusnom zglobu, kardiovaskulamim bolestima (ateroskleroza, anemija, povišen krvni pritisak).

Kako se naviknuti na šum?

Tinitus nije bolest nego simptom, pa ne postoji jedinstvena terapija u njegovom lečenju. Najčešće se primenjuje terapija koja poboljšava cirkulaciju krvi u mozgu ili u unutrašnjem uhu. Jedan od načina lečenja tinitusa jeste retrening (Tinnitus retraining therapv), metoda koja se zasniva na neurofiziološkom modelu privikavanja na šum. Pacijent se upoznaje sa mehanizmom nastanka šuma, što mu omogućava da to prihvati kao nešto prirodno, a ne kao opasnu pojavu koja izaziva negativne emocije. Cilj te metode nije da eliminiše šum ili smanji njegov intenzitet, već da ublaži bolesnikove reakcije na taj zvuk.

Kako olakšati tegobe kod šuma u uhu?

Osobe sa tinitusom moraju izbegavati buku radi sprečavanja daljeg oštećenja sluha i pogoršanja šuma, ali treba znati da za njih nije dobra ni apsolutna tišina. Postoji mnogo bolesti i stanja a jedno od njih je i šum u uhu, za čije se lečenje ili ublažavanje koristi muzika, koja je u ovom slučaju korisna jer preusmerava pažnju sa neprijatnog “fantomskog” zvuka na ugodne tonove. U novije vreme primenjuje se i terapija laserom niskog intenziteta koji, prodirući kroz spoljašnji ušni kanal, dovodi do biostimulacije i promena na molekularnom nivou ćelija unutrašnjeg uha. U slučaju smetnji sluha i pojave šuma u uhu treba se javiti specijalisti otorinolaringologu koji će preporučiti neophodnu kliničku i audiološku obradu i započeti odgovarajuće lečenje.