bilurbin

Šta znači povišen bilurbin u krvi?
Na šta ukazuje povišen bilirubin i je li to stanje opasno?
bilurbin

Postoje dva oblika bilirubina: konjugovani (rastvorjivi u vodi) i nekonjugovani (nerastvorljivi u vodi). Povišene vrednosti konjugovanog bilirubina javljaju se u slučaju hronične idiopatske žutice i opstrukcije žučnih puteva, a povišene vrednosti nekonjugovanog bilirubina – pri poremećaju funkcije jetre, ciroze, Gilberove bolesti (urođenog povišenja bilirubina), hemolize (prekomerne razgradnje eritrocita) i maligniteta tj postojanja tumora.

Kako možete pretpostaviti, svaka hiperbilirubinemija-povišen bilurbin u krvi je potencijalno opasno stanje, jer iza sebe krije ozbiljan problem i zahteva hitnu intervenciju. Zato što pre obavite dopunska ispitivanja, saznajte uzrok povišenog bilirubina i započnite preporučenu terapiju.
Slični tekstovi>>> Kako sniziti nivo bilurbina

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *