tsh hormon nizak

Šta znače povišen i snižen nivo TSH

Tireostimulišući hormon (TSH) je hormon koji luči hipofiza. Njegova funkcija je da stimuliše proizvodnju i izlučivanje hormona štitne žlezde. Osim što utiče na lučenje hormona štitne žlezde, TSH izaziva rast štitne žlezde, povećava dopremu joda do njenih ćelija i pospešuje stvaranje tiroglobulina.

Tumačenje laboratorijskog nalaza TSH analize i izbor odgovarajućeg lečenja, donekle su zbunjujući. Verovatno se pitate šta predstavljaju nivoi tiroidnih hormona, a posebno šta, u smislu lečenja, znači kada je TSH nivo povišen ili snižen. Zašto vaš lekar, kada su vrednosti TSH niske, želi da vam smanji dozu lekova umesto da je poveća? A ako povišen TSH nivo znači da imate previše tiroidnih hormona, zašto lekar želi da vam poveća dozu lekova za tiroidne hormone?

tsh hormon nizak

Osnovne informacije o tiroidnim hormonima

Tiroidne hormone proizvodi štitna žlezda. Kada ona normalno funkcioniše, nivo tiroidnih hormona je deo povratne petlje u komunikaciji sa hipofizom koja utiče na nekoliko veoma važnih funkcija:

  1. Kao prvo, hipofiza oseća nivo tiroidnih hormona koji su ispušteni u krvotok.
  2. Hipofiza oslobađa posebnog glasnika – tireostimulišući hormon (TSH). Uloga TSH je da stimuliše štitnu žlezdu da stvara više tiroidnih hormona.
  3. Kada štitna žlezda, iz ma kog razloga – bolest, stres, operacija ili opstrukcija, na primer – ne proizvodi ili ne može da proizvede dovoljno tiroidnih hormona, vaša hipofiza detektuje smanjeni nivo tiroidnih hormona i kreće u akciju tako što proizvodi više THS, čime pokreće štitnu žlezdu da luči više tiroidnih hormona. Ovo je pokušaj hipofize da podigne nivo tiroidnih hormona i vrati funkcionisanje sistema u normalu.
  4. Ako je vaša štitna žlezda previše aktivna i proizvodi mnogo hormona – usled bolesti ili usled previsoke doze terapije za zamenu hormona – hipofiza detektuje da je u krvotoku previše tiroidnih hormona pa usporava ili obustavlja proizvodnju TSH da bi štitna žlezda usporila stvaranje tiroidnih hormona. Ovaj pad nivoa TSH je pokušaj vraćanja nivoa hormona tiroidne žlezde na normalan.

 

Tumačenje laboratorijskih nalaza TSH analize

Kada naučite ove osnovne stvari o funkcionisanju štitne žlezde i njenih hormona, lakše ćete shvatiti šta povišen i snižen nivo TSH otkrivaju o funkcionisanju štitne žlezde – pošto TSH podiže nivo tiroidnih hormona i održava sistem u ravnoteži:

  • Povišen nivo TSH ukazuje da je štitna žlezda nedovoljno aktivna (hipotireoza) i da ne obavlja svoj posao, odnosno ne luči dovoljno tiroidnih hormona. Višak TSH radi na tome da stimuliše štitnu žlezdu da proizvodi više hormona.
  • Snižen nivo TSH ukazuje na to da je štitna žlezda previše aktivna (hipertireoza) i da proizvodi previše tiroidnih hormona. Hipofiza smanjuje proizvodnju TSH da štitna žlezda ne bi stvarala još više hormona.

Da li je TSH analiza pouzdana?

U procesu dijagnostikovanja, većina lekara koristi TSH analizu da bi procenili funkciju štitne žlezde i odredili optimalni način lečenja. Imajte na umu, međutim, da neki lekari smatraju da isključivim oslanjanjem na TSH – hormon hipofize – bez procene stvarne količine tiroidnih hormona u opticaju – T4 i T3 – možda neće moći da utvrde suptilnije probleme štitne žlezde ili oboljenja koja su posledice nepravilne konverzije tiroidnih hormona.

TSH nije sasvim dovoljan ni za praćenje hipotireoze u trudnoći. Iz tog razloga, neki lekari koriste i druge analize krvi, uključujući i testove T4, T3, FT4 i FT3 (slobodni T4 i T3), kao i RT3 (obrnuti T3) i testove na antitela.

TSH referentne vrednosti

Glavni problem u vezi sa TSH i hipotireozom ili hipertireozom je nesaglasnost medicinskih stručnjaka kada su u pitanju referentne vrednosti TSH nalaza.

Nivoi ispod 0,5 smatraju se mogućim dokazom hipertireoze, a nivoi iznad 5,0 se obično smatraju mogućim dokazom hipotireoze, mada neki eksperti smatraju da je ovaj opseg preširok i da bi trebalo da bude znatno sužen – od 0,3 do 3,0.

Određivanje načina lečenja na osnovu TSH nivoa

Kada se od hipotireoze lečite terapijom zamene hormona, lekari obično pokušavaju da medikamentima vrate nivo TSH u „normalan“ opseg referentnih vrednosti – od 0,3/0,5 kao najnižih do 3,0/5,0 kao najviših vrednosti. Pacijenti koji su bolovali od karcinoma štitne žlezde, međutim, često dobijaju supresivne doze koje održavaju nivo TSH oko 0 kako se karcinom ne bi vratio.

Dakle, ako odete na kontrolni pregled i vaš THS pokaže vrednost ispod normalne (što znači da se TSH manje luči ili ne luči jer su nivoi tiroidnih hormona već visoki), lekar će možda želeti da vam smanji dozu tiroidnog hormona jer ste već hipertiroidni (imate preaktivnu štitnu žlezdu).

Ako TSH test pokaže vrednosti iznad normalnih, neki lekari će vam možda povećati dozu tiroidnog hormona jer se kod nivoa iznad normalnih pacijenti smatraju hipotiroidnima (imate nedovoljno aktivnu štitnu žlezdu).