diuretici

Diuretici su lekovi koji pospešuju izlučivanje tečnosti i soli iz tela a osim toga mogu sniziti krvni pritisak. Ovi lekovi se upotrebljavaju kod slabosti srčanog mišića, naročito sa otocima za izbacivanje urina i naročito za spuštanje krvnog pritiska…
diuretici
Diuretici se danas veoma mnogo prepisuju bolesnicima a da se ne vodi dovoljno računa o nuspojavama koje ponekad mogu biti opasne, naročito kada se upotrebljavaju dugo vreme bez pauze. Pošto je danas nemoguće da lekar često kontroliše bolesnika, potrebno je da bolesnici vode računa o nuspojavama leka kojega upotrebljavaju. Diuretici mogu izazvati: bolove u želucu, proliv, zatvor, muku i povraćanje, oštećenje sluha, impotenciju, poremećaje menstruacije, osip po koži, opadanje krvnog pritiska i gubitak težine tela (ovo je često posledica velikog gubitka vode iz organizma). Osobito treba voditi računa o gubitku kalijuma. Istovremeno uzimanje kalijuma zahteva kontrolu kalijuma u krvi jer svako povećanje kalijuma može biti opasno. Osim kod popuštanja snage srca diuretici imaju veliku primenu u lečenju povećanog krvnog pritiska.

Važna napomena: kada upotrebljavamo diuretike za eliminisanje suvišne vode kod slabosti srčanog mišića i edema na nogama, tada je neophodno voditi računa o unošenju soli.

Besmisleno je uzimati diuretike a uzimati sa hranom kuhinjsku so, ili piti mnogo mineralne vode. Ako se utvrdi da za vreme uzimanja diuretika postoji opadanje kalijuma, potrebno je i bolje nadoknaditi kalijum sa namirnicama a ne odmah sa kalijum-preparatima. Od hrane treba dati šargarepu, suve kajsije, suve šljive i kakao. Kako je obično poremećen i nivo magnezijuma preporučuju se banane.

Zapamtite:
Pri primeni leka diuretika treba najpre utvrditi kako ga podnosite. Lečenje započeti sa najmanjom dozom.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *