sta je muzikoterapija

U poslednje vreme sve se više priča o muzikoterapiji, mladoj grani zvanične medicine. Da li ova metoda zaista otklanja zdravstvene tegobe, kad se primenjuje i kako izgledaju seanse…
sta je muzikoterapija
Kad se primenjuje muzikoterapija?
Zahvaljujući brojnim pozitivnim svojstvimama muzikoterapija ima široku primenu u neurologiji, psihijatriji, psihoonkologiji i nemoj medicini, a zastupljena je i u ginekologiji i akušerstvu, pedijatrij otorinolaringologiji, alergologiji, stomatologiji, anesteziologiji, hirurgiji, flzikalnoj medicini i rehabilitaciji. Preporučuje se, zapravo, svim bolesnicima, osobama s invaliditetom i trudnicama. Sem toga, korisna je za novorođenčad, decu, sportiste i ljude u punoj snazi, jer poboljšava psihofizičke sposobnosti i čuva zdravlje.

Možemo li se sami lečiti na ovaj način pomoću muzikoterapije?
Da bi dala željene rezultate, muzikoterapiju mora primenjivati profesionalni muzikoterapeut u posebno opremljenim kabinetima, služeći se tehnikama prihvaćenim u svetu.

Kako izgledaju seanse muzikoterapije?
Uslučaju individualne terapije, specijalista najpre s pacijentom obavlja takozvani psihodinamski intervju, ispitujući njegove muzičke sklonosti.Kad utvrdi koja vrsta muzike odgovara bolesniku, terapeut mu prilagođava zvučno-mentalni tempo. Primera radi, za vreme analitičkog slušanja muzike ili primene metode vođenih fantazija, prvih tri do pet minuta siuša se namenski muzički izvod, a zatim analizira slika-fantazija, to jest problem koji se pojavio prilikom njenog tumačenja. Potom se sluša drugi muzički izvod, pomoću kojeg se razvija nova fantazija i pronalazi rešenje problema, Seansa traje 45 minuta, a sprovodi se jednom do dvaput nedeljno.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *