Infarkt miokarda ili srčani udar nastupa zbog potpunog prekida dotoka krvi u koronarnu arteriju ili njene grane. U najvećem broju slučajeva nastaje iznenada, zbog plaka koji začepi koronarne arterije ili njenie grane i dovede do infarkta.

U današnje vreme sve veći broj ljudi na vrhuncu snage umire iznenadnom smrću ili se tako razboli da dugotrajno boluje, što je sve u izvesnoj suprotnosti sa izvanrednim napretkom medicine i svim merama zdravstvene politike.Današnji muškarci i žene očekuju sve više od života; mnoga oboljenja, nekad smrtonosna, mogu danas zauvek da budu izlečena. Međutim, infarkt miokarda, tzv. „srčani udar”, ili „pesnnca smrti” sve je češći!
Uzroke pre svega treba tražiti u široko rasprostranjenom nepoznavanju prilika koje potpomažu pojavu infarkta.

Kao što ruka ima pet prstiju, tako isto — slikovito rečeno — pet prstiju ima , stegnuta u pesnpcu, i koštunjava ruka smrti. Naime, postoji pet glavnih uzroka koji mogu stalno da ugrožavaju život odraslog čoveka, a petostruki su i uzroci srčanog udara. Kod svakog čoveka može se relativno lako utvrditi da li će on jednom biti žrtva infarkta ili ne.

Jer sve ono što dovodi do srčanog infarkta može se otkriti sa dva laboratorijska nalaza, naime elektrokardiogramom i pregledom krvi, zatim preciznim lekarskim pregledom i tačnim merenjem krvnog pritiska. Ali, upravo oni koji treba da se najviše zabrinu i onі kojima neposredno preti srčani udar, u većini slučajeva, pokušavaju da izbegnu ovakve preglede, a često i ne haju za dobronamerne savete. Oni zastupaju mišljenje da svaki čovek mora od nečega da umre i da umreti od srca za nekoliko sekundi i nije baš najgora smrt. Kako se to u narodu često kaže to je „lepa smrt”, ali je zaista pitanje da li smrt uopšte može da bude lepa. Naročito kad pomislimo na to kako umiranje može, da bude lagano, sa bolovima i patnjama, beznadežno, onda se pod pojmom „lepe smrti” verovatno misli na jedno znatno prostije gašenje života, naime, kada čovek iznenada padne mrtav, kada cela samrtna borba traje jedva nekoliko sekundi, dakle, kada smrt iznenadno i sasvim neočekivano udari svojom pesnicom, kada nastupi tzv. trenutna smrt od srca, infarkt miokarda, pravi srčani udar.

Srčani udar nije više neumitna sudbina, on se s izvesnom sigurnošću može sprečiti ako čovek uredi svoj život tako da ne dolazi do trajnog opterećenja krvnih sudova srca, jer na taj način postoji izvesna sigurnost da arterije koje snabdevaju srčani mišić svežom krvlju ostanu dugo zdrave. Zaista, postoje razne mogućnosti za preduprećenje infarkta. Grčka reč za preduprećenje glasi „prophylaxis”.U medicini se od davnina za reč sprečavanje upotrebljava izraz profilaksa. Prema tome, profilaksa srčanog udara znači isto što i sprečavanje infarkta. I ta profilaksa obuhvata pet tačaka:
— normalan elegstrokardiogram,
— vitalni kapacitet,
— niska vrednost holesterina u krvi,
— uzdržavanje od pušenja i
— nizak krvni pritisak.
Ako odrastao čovek ispunjava ove uslove, vrlo je mali stepen verovatnoće da će jednog dana nastupiti iznenadna smrt od srčanog udara.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *