srce pejsmejkerPejsmejker (kardiostimulator ili trajni veštački vodič srčanog ritma) je mali aparat koji osluškuje rad srca i, kad zatreba, priskače u pomoć. Reč je o savršenom spoju medicine i elektronike.

Postoje tri tipa pejsmejkera od kojih se antibradikarni ugrađuje duže od 50 godina u slučajevima kada srce sporije kuca ili su pauze između otkucaja duže od tri sekunde. Pacijentima sa poremećajem srčanog ritma ugraduju se defibrilatori, koji strujnim udarom prekidaju poremećaj i uspostavljaju normalni ritam rada. „Najmladi” medju pejsmejkerima je resinhronizacioni, koji se preporučuje u slučaju izrazite srčane slabosti koja se dodatno iskomplikuje nesinhronim radom desne i leve polovine srca.

Aparat je mali, sličan kutiji šibica i težak od 40 do 150 grama (u zavisnosti od tipa pejsmejkera). Postavlja se pod kožu na spoju ramena i grudnog koša a elektroda se venskim putem dovodi do srca. Intervencija se radi u lokalnoj anesteziji, pod rendgenom, kroz rez od 4-5 centimetra i traje dvadesetak minuta. Pacijent se sutradan pušta kući, dok se prva kontrola, na kojoj se očitavaju podaci koje je zabeležio pejsmejker, radi neposredno posle operacije, a prva redovna posle mesec dana.

Pacijenti kojima je ugraden pejsmejker, a koji nemaju dodatnu zdravstvenu tegobu, mogu da vode potpuno normalan život, bez ograničenja! Uključujući i seksualne aktivnosti .
Ima pacijenata kojima je pejsmejker ugraden u detinjstvu, a danas imaju porodicu, decu…

Preporučuje se da oni kojima je ugrađen pejsmejker mobilni telefon koriste sa suprotne strane od one gde je ugraden. Problem može da se javi kada prolaze kroz detektore metala na ulazima u državne i javne ustanove jer će alarm da se aktivira i ako sve predmete izvade iz džepova. Zbog toga svi, kojima je ugraden pejsmejker po standardima i pravilima Međunarodne konvencije, dobijaju karticu – legitimaciju

Senzori osluškuju
Pejsmejker se sastoji iz pulsnog generatora i elektrode. Generator proizvodi električne impulse koji se elektrodom prenose do srca i povećava srčanu frekvencu do zadovoljavajućeg nivoa. Baterija je litijumska, može da traje 8 do 10 godina i zavisi koliko se često pejsmejker aktivira.

Srce
Normalno srce tokom dana ima frekvenciju od 60 do 80 otkucaja u minutu, a noću od 40 do 60, i dnevno otkuca oko 100.000 puta. Ako je frekvenca srca niska, ili se između otkucaja prave velike pauze, smanjuje se priliv krvi u vitalne organe, a posebno mozak. Javlja se vrtoglavica, nesvestica, slabost, gušenje, pacijent se brzo zamara, a može i da gubi svest.

Oni sa ugradenim pejsmejkerom ne bi trebalo da borave blizu hidro i termo centrala. Imaju, takode, i ograničenje kada je reč o dijagnostici – ne mogu da rade snimanje nuklearnom magnetnom rezonancom. Ostale dijagnostičke metode su im na raspolaganju kao što su sve vrste skenera, ultrazvuk, rendgen. Nema ograničenja ni kod hirurških intervencija.
Sa srčanim tegobama kod kojih pejsmejker može da pomogne najčešće se javljaju pacijenti između 65 i 70 godina, ali nisu izuzeci ni mlađi ili stariji.
– U Srbiji se godišnje ugradi oko 4.000 pejsmejkera.

Prvi pesmejker
Prvipejsmejker ugrađen je 8.oktobra 1958. go-ine u Švedskoj, a od 1968. godine koriste se pejsmejkeri sa senzorima koji osluškuju srčani rad i, u slučaju da dode do poremećaja ritma, oni se uključuju.

Dijagnostika
Nekada je dovoljan samo EKG pregled da se utvrdi da li je pacijnt kandidat za ugradnju pejsmejkera. Dodatno može da se uradi i 24-časovna dinamska elektrokardiografija, poznatija kao holter monitoring (od imena Normana Holtera, inžinjera koji ga je izmislio). Kada ne može jasno da se definiše zašto pacijent ima sinkope ugrađuje mu se pod kožu mali aparat – lup rikorder, koji podseća na USB, i radi po principu crne kutije u avionu. On beleži EKG samo ako se desi događaj za koji je programiran. Recimo, ako se javi srčana pauza on beleži 30 sekundi pre i posle tog događaja, tako da može da se utvrdi da li je njegova sinkopalna kriza bila posledica promena u srčanom radu ili je prouzrokovao neki drugi faktor, na primer pad šećera ili vaskularni problemi.