Virusne i bakterijske infekcije najčešći su uzrok povišene temperature dece.

Lekari kažu da snižavanje temperature ima prednosti i mane, jer povišena može da ima važan udeo u borbi protiv infekcije. Osim toga, visina povišene temperature nije uvek najbolji pokazatelj da lije detetu neophodan lekarski pregled. Zato je najvažnije da se prati kako se dete ponaša i kako izgleda.

U većini slučajeva, dete s povišenom temperaturom može da se „prati” i u kući, posebno ako je starije od tri meseca i ima temperaturu nižu od 38,9 stepeni, inače su zdrava i ponašaju se gotovo uobičajeno.Najefikasniji način lečenja povišene temperature uzimanje lekova paracetamola ih ibuprofena. Oni detetu mogu da ublaže osećaj nelagodnosti, ali i da temperaturu snize dva do tri stepena. Aspirin se ne preporučuje mladima od 18 godina jer može da izazove Rejov sindrom, retku ali tešku bolest.

– Paracetamol može da se daje svakih četiri do šest sati. Ako je temperatura i dalje povišena a dete starije od šest meseci, umesto paracetamola, na svakih šest sati, može da uzme ibuprofen. Pri tom je važno da se doza oba leka izračunava prema težini deteta a ne prema uzrastu.
Na pitanje da li paracetamol i ibuprofen mogu da se daju naizmenično?

Različiti su podaci o bezbednosti naizmeničnog davanja paracetamola i ibuprofena i roditelji moraju da znaju da nije sigurno kao korišćenje samo jednog leka. Istina je da postoje neki dokazi 6 bržem dejstvu naizmenične terapije, ali oni nisu dovoljni da podrže ih opovrgnu rutinsko korišćenje. Zato bi lekari trebalo pažljivo da posavetuju roditelje o pravilnom doziranju i intervalu uzimanja lekova