sijatsuŠijacu poboljšava opšte zdravstveno stanje, ne samo fizičko, već i psihičko. Nakon učenja i prakse, može se izvoditi na prijateljima i rodbini. Šijacu koristi i davaocu i primaocu, i na fizičkom i na duhovnom nivou.

Šijacu masaža je nastala u Kini pre otprilike 2.000 godina. U ranim zapisima navedeni su uzroci tegoba i kako se promenom ishrane i načina života mogu izlečiti. Preporučivane su i šijacu masaža i akupunktura. I Japanci su praktikovali takvu masažu i nazvali je anma. Terapija današnjeg šijacua postepeno se razvijala iz anme pod uticajima i Istoka i Zapada. Ova terapija je tek u novije vreme postala omiljena, tek kad su ljudi postali svesni njenog postojanja i delovanja.Iako Istok i Zapad imaju potpuno različite poglede na zdravlje i život, ti različiti pogledi mogu se međusobno dopunjavati. Istočnjačko verovanje zasniva se na protoku energije celim telom kroz određene kanale koji se zovu meridijani. Veruje se da ova energija postoji u čitavom svemiru i da živa bića zavise od nje isto kao i od hrane. U Japanu se naziva ki, u Kini či, a u Indiji prana. Treba napomenuti da se pojam “energije” u ovom kontekstu ne podudara s fizičkom veličinom koja se meri u džulima i kalorijama.

U šijacu se, slično kao u akupunkturi, koriste određene tačke pritiska na meridijanima koje su povezane sa određenim organima, a nazivaju se cubo.

Primena šijacua
Šijacu masaža se može koristiti za lečenje različitih manjih problema, na primer nesanice, glavobolje, teskobe, bolova u leđima itd. U nekim slučajevima zapadnjačka medicina ne može da otkrije fizički uzrok problema, pa iako se njome mogu ublažiti bolovi, to ne znači da je izlečen i osnovni uzrok. U jednoj seansi šijacua moguće je rešiti problem stimulisanjem protoka energije kroz kanale. Preporučuju se i vežbe (po mogućnosti određenim redosledom) i promena ishrane i način života.

Energija ili Ki Aure
Smatra se da telo okružuje nekoliko aura ili slojeva energije.Prvi sloj ili eterično telo najgušći je i povezan je s telom i načinom njegovog funkcionisanja. Kasnije su opisane vežbe kojima se ovaj sloj može otkriti.
Astralno telo mnogo je šire, na njega utiču ljudske emocije i vide ga mediji, a smatra se da menja boju i oblik zavisno od osećanja određene osobe. Sledeća aura je mentalno telo koje učestvuje u misaonim procesima i inteligenciji osobe. I njega mogu da vide mediji, a smatra se da sadrži “slike” misli koje zrače iz osobe. Te prve tri aure čine ličnost svake osobe. Poslednja aura se naziva kauzalnim telom, dušom ili višim ja. Ta aura ima udela u čulnim osećajima i razumevanju. Oni koji veruju u reinkarnaciju, smatraju da zajedno s telom umiru i prve tri aure, dok kauzalno telo i dalje opstaje i razvija se poprimajući drugu ličnost. Kako osoba sazreva i postaje svesnija, koristi različite aure, tako da se energija prenosi s jednog sloja na drugi. Iz toga proizlazi da će svaka promena fizičkog stanja uticati na ostale slojeve, i obratno.

Sedam središta energije i čakre
Veruje se da postoji sedam glavnih čakri (središta energije) raspoređenih po sredini tela, od glave do dna trupa. Smeštene su duž sušumne ili duhovnog kanala koji vodi od temena do dna trupa. Energija ulazi u kanale kroz oba kraja. Budući da energija najefikasnije struji kada su leđa uspravna, to je ujedno i najidealniji položaj za meditiranje i koncentraciju. Svaka čakra sadrži sve aure i obuhvata središte svesti. Kako se osoba razvija, tako se aktivira svaka aura, a isto se događa i sa čakrama, počevši od najniže (osnovna ili korenska čakra) prema najvišoj.

1. Krunska čakra odnosi se na epifizu, koja upravlja desnim okom i gornjim delom mozga i utiče na duhovnost.

2. Ajna ili čeona čakra naziva se i treće oko, a povezana je s hipofizom, koja upravlja levim okom, donjim delom mozga, nosom i nervnim sistemom. Ona utiče na intelekt, percepciju, intuiciju i razumevanje.

3. Čakra izražavanja ili grlena čakra odnosi se na štitnu žlezdu i upravlja limfnim sistemom, šakama, rukama, 4
amenima, ustima, glasnim žicama, plućima i grlom.

4. Čakra srca odnosi se na grudnu žlezdu i upravlja srcem, grudima, vagusnim nervom i kardiovaskularnim sistemom, a utiče na samosvest, Ijubav, humana dela i saosećanje.

5. Čakra ličnosti ili solarnog pleksusa odnosi se na pankreas. Ta čakra upravlja radom slezine, žučne kese, jetre, želuca i organa za varenje i utiče na želje, moć ličnosti i izvor emocija.

6. Sakralna čakra ili čakra polnosti odnosi se na polne žlezde i kontroliše krsta, stopala, noge i reproduktivni sistem. Utiče na fizičku, seksualnu i mentalnu energiju, odnose i osećaj sopstvene vrednosti.

7. Osnovna ili korenska čakra odnosi se na nadbubrežne žlezde. Upravlja kosturom, parasimpatičkim i simpatičkim nervnim sistemom, mokraćnom bešikom i bubrezima i utiče na reprodukciju i fizičke želje. Primer za fizičku želju je slučaj osobe koja pati od problema s grlom – takva osoba možda ne može da artikuliše svoje intimne misli i osećanja.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *