Seboreična keratoza je vrsta izraštaja na koži. Iako su neprijatnog izgleda i mogu dovesti do toga da se osoba koja ih ima stidi, ovi izraštaji nisu škodljivi. Međutim, u nekim slučajevima teško je dijagnostički razlikovati seboreičnu keratozu od malignog melanoma, koji predstavlja veoma opasan tip raka kože. Ukoliko se naglo pojave promene na koži, svakako treba konsultovati lekara.

Kako seboreična keratoza izgleda?

Seboreična keratoza se obično lako identifikuje po izgledu.

Lokacija

Obično postoji više od jednog izraštaja. Oni mogu biti lokalizovani na mnogim mestima na telu, uključujući:

grudni koš

ramena

leđa

stomak

Izraštaji se ne nalaze na tabanima i na dlanovima.

Tekstura

Ovi izraštaji (ili vegetacije) obično započinju kao male oblasti ogrubele kože. Vremenom, imaju tendenciju zadebljanja i razvijaju se u izraslinu debele, bradavičaste površine. Takođe mogu imati voštani izgled i biti blago uzdignute iznad nivoa kože.

Oblik

Vegetacije su obično okruglog ili ovalnog oblika.

Boja

Promene su najčešće braon boje. Međutim, takođe mogu biti i žute, bele ili crne.

Ko je u riziku od nastanka seboreične keratoze?

Faktori rizika za ovo stanje uključuju:

Starije životno doba

Prema podacima američke nacionalne medicinske biblioteke (U.S. NationalLibraryofMedicine), stanje se češće razvija kod osoba koje su starije od 40 godina (NLM, 2010). Rizik se povećava sa godinama starosti.

Članovi porodice sa seboreičnom keratozom

Stanje se često ponavlja unutar porodica. Što je broj obolelih rođaka veći, to je veći rizik od nastanka ovog stanja.

Često izlaganje sunčevim zracima

Prema podacima Američke akademije za Dermatologiju, postoje neki pokazatelji da što je veći stepen izloženosti kože sunčevim zracima, to je veća verovatnoća za javljanje seboreične keratoze. Međutim, potrebno je obaviti još ispitivanja. Isto tako, vegetacije se obično javljaju na delovima kože koji su prekriveni kada osoba izlazi vani.

Kada posetiti lekara

Seboreična keratoza nije opasna. Ipak, ne treba ignorisati pojavu izraslina na koži. Laik bi mogao imati poteškoća da napravi razliku između bezopasnih i opasnih promena. Nešto što izgleda kao ovo stanje zapravo bi mogao biti maligni melanom.

Zakažite pregled kod dermatologa ukoliko:

postoji nova promena na koži

postoji promena u izgledu već prisutnih vegetacija

postoji samo jedan izraštaj (seboreičnu keratozu obično karakteriše nekoliko)

promena ima neobičnu boju

promena ima nepravilne granice

izraštaj je iritiran ili bolno osetljiv

Dijagnoza seboreične keratoze

Dermatolog će često biti u stanju da postavi dijagnozu seboreične keratoze samo na osnovu inspekcije. Međutim, ukoliko nije u potpunosti siguran, ukloniće deo pogođene kože ili, pak, čitavu promenu. Ovaj postupak se naziva biopsijom.

Uzorak tkiva uzet pri biopsiji će biti ispitan pod mikroskopom. Ovo može napraviti diferencijalno dijagnostičku razliku između keratoze i karcinoma.

Uobičajeni terapijski pristup kod seboreične keratoze

U mnogim slučajevima, seboreična keratoza ne zahteva tretman. Ipak, lekar može odlučiti da ukloni jedan ili više izraštaja ukoliko mu deluju sumnjivo. Uklanjanje se takođe može obaviti ako promena dovodi do fizičke ili psihičke nelagodnosti kod pacijenta.

Metode uklanjanja

Prema podacima Američke akademije za Dermatologiju, dve najčešće metode su krio-hirurgija i elektro-hirurgija/kiretaža.
Kod krio-hirurgije, izraštaji bivaju smrznuti upotrebom tečnog azota.
Elektro-hirurgija koristi električnu struju da bi sastrugala promenu sa kože. Pre procedure se aplikuje lokalna anestezija.

Nakon uklanjanja

Deo kože sa koga je uklonjena promena može biti svetliji od okoline. Međutim, vegetacije se obično ne javljaju ponovo na tom lokalitetu. Razlika u boji kože vremenom postaje manje primetna.