Reumatska oboljenja kod deceDeca se često žale na bolove u kostima, mišićima i zglobovima, ali su oni najčešće bezopasni i posledica su odrastanja. Ipak, ima i mališana kod kojih ovakve tegobe ne smeju da se zanemare, jer mogu da bude znak reumatskog oboljenja.

Reumatska oboljenja dece uglavnom se ispoljavaju upalom zglobova. Najčešći je juvenilni idopatski artritis. Javlja se kod mladih od 16 godina, ne zna mu se uzrok, a upala traje duže od šest sedmica. Upala zgloba, međutim, može da bude izazvana bakterijskom ili virusnom infekcijom, ujedom krpelja, nekim malignim bolestima i povredom zgloba. Ukoliko se sve ove bolesti isključe, zna se da je dete obolelo od juvenilnog idiopatskog artritisa kojem često prethodi upala gornjih disajnh puteva.

Druga grupa reumatskih oboljenja dece, posledica je poremećenog funkcionisanja imunog sistema.

Bolest nastaje, jer imuni sistem ne prepozna je sopstvena tkiva, već na njih reaguje kao na „strana”, pa pokreće različite upale, a najčešće zglobova. Posledica je prekomerno stvaranje zglobne tečnosti. Zglob je topao, otečen i boli pri pokretima.

Infekcije u grlu, crevima i mokraćnim organima,mogu takođe da izazovu upalu zglobova ili da je ponovo prouzrokuju. Podseća i da je reumatska groznica bila jedno od čestih reumatskih oboljenja kao posledica nepravilno lečene infekcije ždrela streptokokom. Zahvaljujući dobroj prevenciji i lečenju primarne infekcije, obolevanje od reumatske groznice danas je gotovo iskorenjeno.

Simptomi

Što je dete mlađe, bol u zglobovima je ređi. Uglavnom je prisutna ukočenost koja može da traje i više sati. Ujutru kada ustane dete malo hramlje, traži da ga nose i šepa kad hoda. Neraspoloženo je, plačljivo, bezvoljno, a starija deca imaju poteškoće sa češljanjem, pranjem zuba i pisanjem. Tek kasnije javlja se otok kolena, rede lakta, i to među predškolcima, češće devoj čičama.

Otečen zglob najčešće nije crven, ali je topao.
Ukoliko je upaljen zglob kolena, dete teško može da čučne, a ako je kuk teško hoda uz stepenice. Upala zgloba lakta „tera” dete da ga zgrči i ne da da ga uhvatite za ruku. Ponekad, upalu zglobova prate višednevna povišena temperatura i osip.

Letenje

Obolelima od artritisa najpre se daje antireumatik koji istovremeno leci bol, temperaturu i upalu.
Ukoliko nema poboljšanja, najefikasnije su injekcije u zglobove. Mališanima koji imaju poliartritis, to jest više upaljenih zglobova, daju se lekovi koji menjaju tok bolesti odnosno citostatik u malim dozama.Ako posle pola godine ovog lečanja rezultati izostanu, prelazi se na takozvanu biološku terapiju. To su lekovi dobijeni genetskim inženjeringom koji neutrališu i eliminišu produkte upale, brzo deluju i efikasni su. U svetu su prvi put primenjeni 2000. godine, a mi ih koristimo već šest godina. Troškove lečenja pokriva Fond za zdravstveno osiguranje, a odobrava konzilijum lekara.

Genetika

Ne postoji tip dece koja su podložnija reumatskim oboljenjima i da ove bolesti nisu nasledne. Ipak, smatra da obolela deca imaju neku slabu tačku u genetskoj strukturi koja pokreće autoimuni proces.Nažalost, najčešće roditelji kažu da dete nikada ranije nije bilo bolesno. Iskustvo nam, međutim, pokazuje da je stres jedan od najčešćih uzroka ovih bolesti. Dokazano je, takode, da razvod roditelja, polazak u školu, promena sredine, rođenje brata ili sestre, izazivaju ili pogoršavaju autoimunu bolest.

OPASNO SUNCE

Sunčeva svetlost je jedan od faktora koji pokreću i pogoršavaju reumatska oboljenja, jer menjaju strukturu DNK. Zato se, često, ove bolesti javljaju posle letovanja,” posebno lupus i dermatomiozitis. Oboleli ne smeju da se sunčaju, moraju da nose šešir i da koriste zaštitne kreme.