rak zeluca

Lokalizacija raka na želucu je posle pluća najčešća, češći je kod muškog pola. Obuhvata godišta od 40 do 70 godina starosti, s najvećom učestalošcu od 50 do 60 godina….
rak zeluca
Izgleda da postoji izvesna porodična sklonost prema obolevanju od raka, čak predispozicija za rak želuca. Izvesnu predispoziciju izgleda da stvaraju loše higijenske navike pri jelu i greške u ishrani, kao gutanje nedovoljno sažvakane hrane, rđavo stanje zuba, prekomerna upotreba začina, gutanje jako tople hrane, žvakanje duvana, slaba ishrana, brzo obedovanje pri psihičkoj napetosti itd. Izgleda da ovi faktori određuju lokalizaciju raka, dok neki urođeni faktori, nepoznati, olakšavaju njegovo nastajanje.

Hronično zapaljenje želuca nesumnjivo ima važnu ulogu u nastajanju raka. U stvari, to je zapaljenje lokalizovano na malom prostoru, tako da bi se moglo shvatiti da ono predstavlja prvi stadijum raka. Ovakvo shvatanje je ispravno ukoliko se odnosi na rak u odmaklom stadijumu. S poboljšavanjem dijagnostike raka želuca bilo je moguće da se rak utvrdi u početnom stadijumu razvića. Pokazalo se onda da se on može razviti bez poznatog uzroka, na želucu čija je sluzokoža normalna i koja luči sonu kiselinu, kao i na želucu sa zapaljivim promenama na sluzokoži i sa smanjenim lučenjem sone kiseline. Pitanje veze čira i raka na želucu bilo je predmet diskusija u stručnim krugovima već više od 100 godina, kada su ova dva oboljenja jasno odvojena. Po shvatanju jednih, rak želuca uvek gotovo uvek razvija se iz čira; po shvatanju drugih, čir nikad ne degeneriše u rak, a kada i liči na čir, to je od početka rak, koji se samo sporo razvija.
Gastroendoskopski pregled je mnogima mučan ali je najpouzdaniji kad je u pitanju otkrivanje raka želuca.
Rak želuca simptomi

Ukoliko bolesnik nema slab apetit i ne mršavi, obično se misli na čir, jer sve iste smetnje mogu da se jave i kod čira. Sumnju treba da pobudi trajnost bolova, jer kod čira, ako se bolovi održavaju i duže vremena nego što je obično (do tri nedelje), ipak neće da se produže na više meseci. Privremeno poboljšanje ili čak iščezavanje bolova moguće je u početku i kod raka želuca, tako da zbog remisije, periodičnosti ne sme se potpuno odbaciti sumnja na rak. Staviše, u toj remisiji i ovi bolesnici, kao i oni s čirom, mogu da dobro podnose i običnu nedijetalnu hranu, dok se to nikad ne dešava kod banalnih zapaljenja želuca. Ima slučajeva raka sa znacima koji potpuno odgovaraju čiru: bolne faze, bolovi na prazan stomak, remisije posle 2-3 nedelje, koje traju više meseci. U toku bolne faze želudačni sok može biti normalan, s pojačanom ili smanjenom kiselošću. Može da sadrži krvi, ali može da je ne sadrži. Prema tome, svi znaci karakteristični za čir su tu, i jedino pregled omogućava da se postavi ispravna dijagnoza, a katkad je i on nedovoljan. Donedavno smatralo se da je za čir karakterističan redosled pojava: periodične bolne faze, pozni bolovi na prazan stomak, krvavljenja i onda duga remisija bez bolova, bez ikakvih ,smetnji. Kod raka može da nastupi sve ovo istim redosledom, jedino što krvavljenje ne mora da smiri bolove, ali u početku razvoja ima ih i sa smirenjem, tako da potpuno odgovaraju čiru. Prema tome, moguća je kod pojedinih slučajeva raka, potpuno karakteristična slika čira, ne samo u vreme posmatranja već i za duže vreme, s prividno potpunim remisijama i ozdravljenjem za više meseci, čak i do dve godine.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *