rak zeluca

Ima slučajeva da rak želuca ne ispoljava svoje postojanje, svoje prisustvo, nikakvim simptomima, smetnjama, da ostaje potpuno latentan, a kada se manifestuje nekrn znakom, kao npr. krvavljeniem na usta ili opipljivim tumorom, on je već u poslednjoj fazi svog razvitka…
rak zeluca
Ima slučajeva da se razviju metastaze, npr. u žlezdama na vratu, na plućima, u kostima, na jetri, u jajnicima kod žena, i da ove daju smetnje koje privuku pažnju bolesnika i lekara, dok je rak želuca još vrlo mali i ne daje nikakve znake. Bilo je slujčajeva da se žena operiše zbog tumora jajnika i tek histološkim pregledom ovoga utvrdi se da je on metastaza raka na želucu. Katkad postoje izvesni znaci koji, ako ne pobuduju sumnju na rak, mogu ipak da navedu bolesnika na podrobniie ispitivanje. Bolesnik se žali da mu je apetit oslabio; neki put oseća promenu ukusa, tako da su mu sva jela bljutava. Kod pušača smanji se uživanie u pušenju, čak im ogadi duvan. U isto vreme postoji neka muka, neki neprijatan osećaj u stomaku, praćen podrigivaniem. Smetnje mogu biti i jače, tako da postoji i gađenje, a povremeno i povraćanie.

Nekad bolesnik nema samo osećaj neprijatnosti, već i lak bol, nadutost želuca posle jela. Svi ovi simptomi raka želuca nisu ni intenzivni ni karakteristični. Naprotiv, smetnje su lake i vrlo banalne; srećemo ih kod svih oboljenja i poremećaja organa trbušne duplje. Oni ne mogu da privuku pažnju sami po sebi. Ali, kada se uzme u obzir da je to osoba odmaklih godina, dotle zdrava, onda i ove lake smetnje treba shvatiti ozbiljno, tim pre što u isto vreme nastaje postepeno ili trajno mršavljenje, loše subjektivno stanje, fizički i psihički umor, slabljenje sposobnosti i volje za rad. Boja lica se menja u bledožućkastu. Bolesnik često ima uporan zatvor, koji je naglo nastao, bez nekog poznatog uzroka. Katkad, naprotiv, ima prolive, opet prividno bez razloga. Bolesnik se često okvalifikuje kao neurastenik, da ima običan poremećaj varenja, katar želuca, oštećenje jetre.

Karakteristično je u svemu tome da smetnje izgledaju lake, da bolest izgleda da je sasvim laka, ali da je uporna, da ne prolazi, da neće da se izleči. Najčšće bolesnik ne shvata ove smetnje ozbiljno pa i ne traži pomoć lekara. Često i lekar se zadovolji konstatacijom nekog lakšeg poremećaja pa ne savetuje bolesniku detaljnije ispitivanje ili bar rendgenološki pregled želuca.

Najzad, jednog dana pojave se bolovi, povraćanja, krvavljenja i onda je situacija jasna, ali, na žalost, ne može se više ništa uraditi da se bolesnik spasi. Gubitak apetita je čest simptom kod raka želuca, ali nije konstantan. Nije retko da prve smetnje čini jednjak. Rak je onda lokalizovan u blizini kardije, na fundusu, dugo vremena bez ikakvih smetnji. Kada se proširi i na samu kardiju, gutanje je otežano, a kada zahvati celu kardiju, gutanje je potpuno sprečeno. Otežano gutanje može da se javi i ranije, kad rak još nije proširen do kardije. Uzrok tih smetnji je onda ili grč kardije ili zapaljenjski proces okoline samog raka želuca. Uvodni simptom bolesti može da bude krvavljenje na usta. Katkad uzrok ostaje potpuno zagonetan, jer se ni rendgenološkim pregledom ne nađe ništa što bi objasnilo krvavljenje. To se dešava ako je tumor mali i naročito ako je lokalizovan na fundusu. Kod nekih bolesnika prvi znak je malokrvnost za koju nije nađeno nikakvo objašnjenje. Ako se konstatuje da postoji stalno krvavljenje (hemijskim pregledom stolice), onda je taj nalaz dovoljan da orijentiše na podrobnije ispitivanje želuca i creva. Neki ne krvave, a lokalizovani su na fundusu, tako da dugo vremena ne daju nikve smetnje. Malokrvnost može onda dostići težak stepen dok se pravo uzročno oboljenj ne otkrije.

Prvi simptomi mogu biti od creva, npr. uporan zatvor. Otuda, kad se kod starije osobe, koja je dotle imala urednu stolicu, pojavi zatvor, onda treba misliti na rak želuca ako se ne zna siguran uzrok tog zatvora. Kod drugih uvodni znak bolesti je proliv. Katkad javlja se odmah posle jela, kao kod nekih oboljenja žučnog mehura. Ima bolesnika s bolovima tipičnim za čir, na dva ili više sati ,posle jela.Hrana i alkalni praškovi ih umire kao i kod čira. Katkad povraćanje kiselog sadržaja, spontano iii namerno, umiri bolove. Medjutim, za razliku od čira nema periodičnosti u nastupanju bolnih faza, već bolesnici pate svakodnevno, bez obzira na lečenje i dijetu.
Rak želuca

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *