[icegram campaigns=”15820″]
Mokraćna bešika je šuplji organ koji služi za prikupljanje, i naposletku izlučivanje mokraće iz tela putem uretre. Rak bešike predstavlja abnormalno bujanje ćelija mokraćne bešike i jeste jedna od neoplazmi koje se najčešće javljaju; rizik od nastanka oboljenja veći je kod muškaraca nego kod žena.

Najčešći simptom raka mokraćne bešike je pojava krvi u urinu (hematurija).

Pušenje predstavlja najznačajniji faktor rizika, a pušači su u 3 do 4 puta većoj opasnosti da obole nego nepušači.

Klasifikacija raka bešike se može izvršiti na neinvazivni i invazivni, pri čemu prvi ima mnogo bolju prognozu i ishod lečenja nego drugopomenuti.

Terapija prvog izbora za rak mokraćne bešike je trans-uretralna resekcija (TRUR), kojom se tumor iz bešike uklanja kroz uretru, i koja pruža informacije o stadijumu, vrsti i stepenu tumora.

rak besike

Šta je rak mokraćne bešike?

Rak mokraćne bešike je nekontrolisani abnormalni rast i umnožavanje ćelija mokraćne bešike, koji nastaju zbog prestanka rada mehanizama koji ovo bujanje normalno drže pod kontrolom. Rak mokraćne bešike (poput kancera drugih organa) ima sposobnost da se širi (metastazira) u druge delove tela, uključujući pluća, kosti i jetru.

Rak mokraćne bešike uvek započinje u površinskom sloju unutrašnjeg dela zida bešike (mukozi), i može napredovati ka spoljašnjosti organa, odnosno dubljim slojevima zida kako raste. Alternativno, može ostati ograničen na mukozu duži vremenski period. Vizuelno, može se javiti u više formi. Najčešće je to žbunasti oblik (papilarni), ali se može prezentovati i kao čvor ili neregularna čvrsta izraslina, kao i ravno, jedva vidljivo zadebljanje unutrašnjeg zida bešike.

Koji su to simptomi i znaci raka bešike?

Najčešći simptom raka mokraćne bešike je nalaz krvi u urinu (hematurija). Gotovo uvek je to makro-hematurija (krv je vidljiva golim okom), epizodna (javlja se u navratima) i nije praćena bolom (bezbolna hematurija). Ipak, krvarenje nekada može biti vidljivo samo pod mikroskopom (mikro-hematurija) ili biti povezano sa bolom usled blokade protoka urina izazvane formiranjem krvnih ugrušaka. Simptomi i krvarenje kod tumora mokraćne bešike mogu izostati u dužim vremenskim periodima između epizoda napada, uljuljkujući pacijenta u osećaj lažne sigurnosti („Ne znam u čemu je bio problem , ali mi je sada dobro!“). Neki tipovi raka mokraćne bešike mogu izazivati simptome iritacije sa malo ili bez ikakvog krvarenja. Pacijenti oboleli od kancera bešike mogu osećati potrebu da uriniraju po malo, u skraćenim intervalima (povećana urinarna frekvencija), nemogućnost da zadrže urin makar nakratko nakon što su dobili nagon za mokrenjem (urgencija) ili osećaj pečenja prilikom akta mokrenja (dizurija). Ovi simptomi raka bešike se češće javljaju kod pacijenata sa ravnim, uro-epitelijalnim tipom kancera visokog gradusa, koji se označava kao “carcinomainsitu” ili”CIS”. Drugi zdravstveni problemi mogu takođe dovesti do pojave krvi u urinu; na primer infekcije, kamenje u bubregu i oboljenje bubrega, te je vrlo važno da lekar utvrdi tačan uzrok pojave krvi u urinu.

U retkim slučajevima, pacijenti mogu imati znake i simptome uznapredovalog raka bešike, poput rastezanja bešike (usled opstrukcije tumorom u nivou vrata mokraćne bešike), potpune nemogućnosti izlučivanja urina, bola u bokovima (zbog nemogućnosti protoka urina od bubrega do mokraćne bešike usled prisustva rastuće tumorske mase u bešici), bolova u kostima, stopalima i/ili pojave otoka članaka, ili pojave kašlja/krvi u ispljuvku (usled širenja kancerskih ćelija na kosti ili pluća).

Rak bešike se opisuje po stadijumima (klasifikovanim po nivou proširenosti kancera) i stepenima (klasifikovanim po tome koliko ćelije pod mikroskopom izgledaju abnormalno i/ili agresivno) a sve u cilju određivanja što bolje terapije i prognoze za individualne pacijente.

Površinski tumori niskog gradusa (stepena) se tretiraju TRUR-om, nakon čega sledi opciono uključivanje hemo-terapijskih medikamenata direktno u bešiku, kako bi se smanjila verovatnoća recidiva. Ovi tumori poseduju visok stepen recidiviranja (ponovne pojave), ali veoma nizak stepen agresivnosti, tj. šanse da napreduju u neki od sledećih stadijuma.

T1 tumori visokog gradusa imaju veću verovatnoću recidiviranja i progresije i mogu zahtevati dodatni tretman u vidu BSŽ vakcine ili hemoterapije direktno u bešiku. Pacijenti koji ne odreaguju pozitivno na ovaj tretman mogu biti podvrgnuti radikalnoj cistektomiji.

Radikalna cistektomija predstavlja najbolju šansu za izlečenje kod pacijenata sa mišićno-invazivnom formom bolesti.
Hemoterapija se uvodi kod pacijenata sa metastazama, tj. u slučajevima da se ćelije raka prilikom radikalne cistektomije mokraćne bešike nađu van njenog zida ili u okružujućim i udaljenim limfnim čvorovima.

Prognoza raka mokraćne bešike varira od dobre do loše i zavisi stadijuma i stepena invazivnosti.
Prevencija se može sprovesti prestankom pušenja i izbegavanjem kancerogenih supstanci iz okoline.
Grupe za informisanje i podršku dostupne su onima koji su zabrinuti zbog raka mokraćne bešike i žele da se podrobnije obaveste o ovom problemu.