Rak grkljana simptomi lečenje-Pseudotumori su izraštaji u grkljanu koji nemaju osobine nekontrolisanog tumorskog rasta. Najčešće su to takozvani pevački čvorići, mali beličasti, loptasti izraštaji, simetrično lokalizovani na glasnicama, koji nastaju zbog preopterećenja glasnih žica kod pevača, glumaca i predavača. Polipi na glasnim žicama su nešto veći, loptasti izraštaji, češće jednostrani, a nastaju na bazi hroničnog zapaljenja ili alergije.

Ove promene su praćene promuklošću manjeg ili većeg stepena, a retko i smetnjama sa disanjem. Uklanjaju se laringomikroskopski, laserom. Promene se u celini odstranjuju uz čuvanje okolne sluznice, što omogućava brz oporavak glasa.

Benigni tumori nastaju pod uticajem različitih spoljašnjih i unutrašnjih faktora. Faktori rizika su trajna izloženost sluznice i drugih tkiva grkljana različitim mehaničkim, hemijskim, fizičkim, zapaljenjskim i drugim nadražajima. Najčešći benigni tumori grkljana su papilomi i hemamiomi.

Uzrok nastanka papiloma je virusna infekcija, a u dece i odraslih imaju različit tok. U dece brzo rastu, umnožavaju se, po uklanjanju ponovo se vraćaju, sve do puberteta.
Iako su po građi tumori krvnih sudova, hemašiomi retko spontano krvare. Krvarenje može biti problem pri uklanjanju, pa je obavezna upotreba lasera kojim se ono svodi na minimum.

Rast benignih tumora grkljana praćen je promuklošću koja se postepeno razvija. U zavisnosti od lokalizacije i veličine mogu uzrokovati manje ili veće smetnje sa disanjem.

Benigni tumori grkljana leče se hirurški. Manji tumori se mogu odstraniti u laringo-mikroskopiji uz pomoć lasera. Prognoza je dobra i ukoliko se u celosti odstrane, ne rastu ponovo.
Premaligna stanja grkljana predstavljaju pro-mene koje ukazuju na mogućnost razvoja raka grkljana. U ovu grupu svrstavaju se teže forme hroničnog zapaljenja, leukoplakija i papilomi u odraslih.

U slučaju ovakvih oboljenja grkljana neophodno je uraditi laringomikroskopiju, biopsiju i patohistološku analizu, ukloniti faktore rizika i bolesnika permanentno kontrolisati.

Maligni tumori grkljana predstavljaju oko 1 % svih dijagnostikovanih malignih tumora i 20 % malignih tumora glave i vrata. Muškarci obolevaju deset puta češće od žena, najveća učestalost je u sedmoj deceniji, mada se mogu javiti i u veoma mladih osoba.

Uzrok nastanka karcinoma nije dovoljno razjašnjen, ali je nesumnjivo da ulogu imaju nasleđe, hronično zapaljenje i štetno dejstvo nadražajnih agenasa. Najveći značaj se pridaje pušenju.

Rak grkljana simptomi
Simptomai zavise od lokalizacije i veličine promena. Ukoliko rak raste na glasnoj žici vrlo brzo se javlja promuklost koja napreduje. Tumori koji primarno nastaju iznad ili ispod njih, daju promuklost tek kad svojim rastom zahvate glasne žice. Kako tumor raste, javljaju se smetnje sa disanjem i gutanjem, bol u grlu, kašalj, sukrvičav ispljuvak, neprijatan zadah i metastaziranje u limfnim čvorovima vrata. Svaka promuklost koja traje više od petnaest dana zahteva ozbinjan pristup i ispitivanje. Pregledom se uočava promena na grkljanu, a laringomikroskopski se precizira raširenost i uzima isečak za patohistološki pregled. Nakon pregleda vrata ultrazvukom planira se lečenje. Dijagnostika mora biti precizna i detaljna, jer od toga zavisi pravilan izbor lečenja i prognoza.

Rak grkljana lečenje
Da li će se maligni tumor grkljana lečiti operacijom, zračenjem ili na oba načina, ponekad u kombinaciji sa citostaticima, zavisi od raširenosti i patohistološkog tipa tumora, prisustva metastaza u limfnim žlezdama vrata i opšteg stanja bolesnika.

Najefikasniji oblik lečenja je hirurški. Operacijom se uklanja tumor u celini, uz težnju da se maksimalno očuvaju grkljan i njegove funkcije (govor i disanje). U određenim slučajevima, mora se potpuno odstraniti grkljan, što podrazumeva disanje kroz otvor na vratu i gubitak govora.

Važna etapa u lečenju bolesnika sa karcinomom grkljana je i rehabilitacija operisanih. Pre svega, uspostavljanje funkcije disanja i gutanja, a zatim i rehabilitacija gdasa i govora radi zadovoljavajućeg socijalnog kontakta.

Najbolju prognozu ima karcinom glasnih žica koji se može ukloniti i laringomikroskopski. Ukoliko je otkriven u početnom stadijumu, izleči se više od 90% slučajeva. Karcinomi nastali primarno iznad i ispod glasnih žica, generalno se kasnije dijagnostikuju, pa je samim tim i verovatnoća izlečenja manja. Prisustvo metastaza značajno umanjuje verovatnoću izlečenja. Bolesnik koji 5 Godina po završenom lečenju nema klinički vidljivih znakova bolesti smatra se izlečenim. Osim prevencije eliminisanjem faktora rizika, rana dijagnoza je najbolji način borbe protiv raka grkljana.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *