Proteini su visoko molekularna jedinjenja sastavljena od aminokiselina, a prisustvo azota u građi je karakteristika po kojoj se razlikuju od masti i ugljenih hidrata. U organizmu imaju mnogobrojne važne funkcije, ali dešava se da ih u krvi ili mokraći ima više ili manje nego što bi trebalo.

O mogućim oboljenjima na koje ukazuje količina proteina u krvi i mokraći.

– U ljudskom organizmu se nalazi tri do pet hiljada različitih proteina. Samo u krvnoj plazmi ima ih više od 300 od kojih neki imaju specifične funkcije poput enzima, hormona i faktora koagulacije, ih:

– štite od infekcija jer su antitela proteinske grade

– raspodeljuju vodu između vaskularnog i međućelijskog prostora jer utiču na koloidno osmotski pritisak

– deluju kao puferi zbog čega su važni za održavaje pH vrednosti krvi

– prenosnici su različitih materija, jer se neki lekovi, hormoni, metaboliti i joni vezuju za proteine plazme i tako transpotuju do jetre ili drugih „ciljnih” organa.

U krvi

U krvi,može da se meri koncentracija ukupnih proteina ili pojedinačnih specifičnih proteina.
– Povećana koncentracija ukupnih proteina može da se javi usled dehidratacije organizma na primer posle teških povraćanja, zatim ako pacijent ima maligne bolesti krvnih ćelija i koštane srži kao što su paraproteinemija i mijelom, a ponekad i za vreme hroničnih upala i autoimunih bolesti kao što je eritematozni lupus.

Kada je i proteinima u mokraći, normalno je da se urinom izluči malo proteina, od 20-150 miligrama dnevno, što je nemerljivo skrining testom.

Proteini u urinu, inače, mogu da se određuju kvalitativnim skrining testom u prvoj jutarnjoj mokraći ili kvantitativno u urinu koji se sakuplja 24 časa. Veća količina proteina u urinu to jest proteinurija može da bude prolazna kada se javlja posle intenzivnog vežbanja ili dugog stajanja, u trudnoći, kao posledica visoke telesne temperature ili izlaganja hladnoći. Proteinurija, međutim, može da ukaže i na ozbiljna oštećenja bubrega koja mogu da budu primarna i sekundarna, izazvana nefrotoksič nim lekovima ili nekim si stemskim bolestima. Maligni i zapaljenjski i procesi mokraćnih puteva takođe mogu da budu praćeni pojavom proteinurije.

Manjak proteina u krvi

Smanjena koncentracija ukupnih proteina,javlja se zbog gubitka proteina iz organizma ili zbog poremećenog metabolizma:

– ako oboleli ima teško oštećenje bubrega, proteini se gube mokraćom

– ukoliko opekotine zahvataju veću površinu tela proteini se gube kroz oštećenu kožu

– kod upale creva praćene teškim prolivom proteini se gube stolicom.

Smanjena koncentracija proteina nastaje i ako ih se ishranom ne uzme dovoljno, ukoliko pacijent ima teška oštećenja jetre, karcinom ili tuberkulozu.