prekancerozne lezije

Uklanjanje prekanceroznih lezija grlića materice siguran je način da se spreči rak…
prekancerozne lezije
Prekancerozne lezije grlića materice predstavljaju promene na sluzokoži grlića koje su potencijalno maiigne, a koje se klasifikuju na dva načina. Prema staroj metodi, dele se na tri grupe:
CIN I – promene lakog stepena,
CIN II – srednji stepen i
CIN III – promene teškog stepena ili neinvazivni karcinom grlića.

Prema novoj metodi, dele se na dve grupe
– L(ow) SIL i H(igh)SIL.
U prvu grupu svrstavaju se promene CIN I i II, a u drugu CIN III.

Kada nastaju i za koliko vremena prekancerozne promene prerastaju u karcinom?
Prekancerozne lezije uglavnom se počinju formirati nakon stupanja u seksualni odnos. Razvijaju se mahom bez simptoma, a vreme njihove evolucije u karcinom ne može se predvideti i zavisi od mnogih faktora – opšteg stanja odbrambenog sistema organizma, imuniteta sluzokože grlića materice, načina života, genetskih predispozicija…
Ipak, smatra se da prekancerozne lezije prerastaju u tumor dve do dvadeset godina nakon što se pojave.

Najefikasnija terapija
U slučaju nižeg stepena prekanceroznih lezija potrebno je upotrebljavati vaginalete i ukloniti promene (laserom, elektro-kauterizacijom ili radiotalasima). U slučaju težih promena neophodan je operativni zahvat, koji neće poremetiti reproduktivne funkcije (konizacija ili LOOP eksizacija)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *