Limfociti nisu ništa drugo već vrsta belih krvnih ćelija koje su prisutne u krvi. Svi znamo da su bela krvna zrnca važan deo imunog sistema našeg tela koje pomažu u borbi protiv ozbiljnih infekcija. Limfociti su odgovorni za zaštitu našeg tela od spoljnih organizama koji nastoje da uđu u naš organizam i prouzrokuju zdravstvene probleme. Stoga, limfociti pomažu telu u borbi protiv razvoja tumora i virusnih infekcija. Postoje tri osnovna tipa limfocita koja su prisutna u telu.

To su: T-ćelije, B-ćelije i prirodne ćelije ubice. Svi ovi limfociti imaju različitu funkciju, a zajedno čine naš imuni sistem jačim! U stvari, studije otkrivaju da T i B ćelije limfocita takođe igraju veliku ulogu u kontrolisanju razvoja štetnih kancerogenih ćelija. Približno 15-40% belih krvnih ćelija u organizmu se sastoji od limfocita. Svaka abnormalnost u količini limfocita u organizmu može ukazivati na neko zdravstveno stanje. U ovom članku objašnjeni su uzroci i indikacije.

poviseni limfociti

Šta označava visok broj limfocita u krvi?

Limfociti igraju glavnu ulogu u odbrani organizma od stranih tela. Iz tog razloga, postoje slučajevi kada limfociti mogu odbaciti čak i transplataciju zdravog tkiva jer ga oni smatraju stranim telom! Limfociti se proizvode u koštanoj srži i mogu živeti nekoliko nedelja, godina, pa čak i tokom celog životnog veka jedne osobe. Kao što smo ranije rekli, ako limfociti čine više od 40% ukupnog broja krvnih ćelija u organizmu, onda ovo ukazuje na visok broj limfocita i stanje poznato kao limfocitoza. S druge strane, ako je broj limfocita u krvi smanjen, ovo stanje je poznato kao limfocitopenija. S obzirom na to da je u ovom članku fokus na povišenim limfocitima u krvi, hajde da saznamo nešto više o uzrocima. Pogledajte:

– Grip
– Veliki kašalj
– Rubeola ( virusna infekcija)
– Tuberkuloza
– Zauške
– Bruceloza (infekcija od strane životinja)
– Herpes ( virusna infekija sa simptomima sličnim prehladi i gripu)
– Lekovi
– Akutna limfocitna leukemija
– Hronična virusna leukemija
– Varičela
– Mononukleoza
– Toksoplazmoza ( infekcija kod životinja, ptica i gmizavaca, može se javiti i kod ljudi)
– Hepatitis
– Citomegalovirus ( virusna infekcija stomaka i/ili očiju)
– Transfuzija krvi
– Kronova bolest
– Ulcerativni kolitis
– Autoimuni poremećaj
– Vaskulitis ( zapaljenje krvnih ćelija)
– Multipli mijelom ( kancer plazmocita)
– Druge virusne, bakteriološke ili slične infekcije

Normalan broj limfocita u krvi se obično kreće između 1200-3200 po mililitru. Međutim, različite laboratorije standardizuju različite vrednosti. Stoga, kada dobijete rezultate testa, morate se konsultovati sa lekarom.

Na šta ukazuje nizak broj limfocita u krvi?

Sada kada ste upoznati sa nekim od mogućih uzroka povišenog broja limfocita u krvi preporučuje se da saznate šta znači imati nizak broj limfocita u krvi. Nizak broj ukazuje na to da je ukupan procenat limfocita u belim krvnim ćelijama manji od 15%. Kao i visok broj limfocita, tako i njihov nizak broj može ukazivati na određeno zdravstveno stanje. Ta stanja su sledeća:

– Aplastična anemija
– Steroidi
– Tumori
– Hiperaktivna nadbubrežna žlezda
– Multipla skleroza
– Mijastenija gravis (slabost mišića)
– Žilijan-Bareov sindrom

Obično će Vam lekar savetovati da uradite analizu krvi kako bi odredili dijagnozu medicinskog stanja čije ste simptome verovatno već osetili. Upravo ste se zbog tih simptoma i obratili lekaru, zar ne? Onda kad doktor utvrdi postojanje povišenog nivoa limfocita u krvi, on Vas može uputiti na dalje testove i ispitivanja. Ovo se radi iz razloga što samo otkrivanje limfocitije ne ukazuje na tačan razlog njenog postojanja. Morate razgovarati sa doktorom o rezultatima Vašeg testa. Sveobuhvatna analiza simptoma i rezultati testa će utvrditi razlog i odrediti odgovarajuću terapiju.