paraliza zivaca lica

Paralize živca licaparaliza zivaca lica
Primarna funkcija živca lica je inervacija mišića lica. Osim toga, odgovoran je za zatezanje lanca slušnih koščica (čime smanjuje prenošenje jakih zvukova na unutrašnje uvo, akustički refleks), stvaranje suza, lučenje pljuvačke i percepciju ukusa na prednje dve trećine jezika. Budući da prolazi kroz kost labirinta, srednje uvo i zaušnu kost, bolesti i povrede ove regije mogu dovesti do paralize mišića, prestanka stvaranja suza, smanjenog lučenja pljuvačke i gubitka ukusa sa iste strane.

Da bi izazvala paralizu živca lica, povreda uva mora biti teška, u sklopu preloma baze lobanje. Retko, paraliza se može javiti zbog povrede tokom operacija uva. Potpuna paraliza koja se javila odmah po povređivanju, ukazuje na direktno oštećenje ili prekid živca i zahteva hirurško lečenje što je pre moguće. Uz maksimalnu uspešnost operacije, oporavak traje mesecima. Paraliza koja nastaje postepeno, nekoliko dana po povređivanju, javlja se zbog pritiska prelomljene kosti, ugruška krvi i otoka živca. Uz primenu lekova koji poboljšavaju cirkulaciju i metabolizam, i lekova koji smanjuju otok živca, generalno, ima dobru prognozu. Ukoliko izostane oporavak potrebno je i hirurško lečenje.

OtoGene paralize živca lica su one koje se javljaju kao komplikacija ređe akutnog ili češće hroničnog zapaljenja srednjeg uva. Paralize kod akutnog zapaljenja imaju bolju prognozu, uzrok im je prodor toksičnih produkata zapaljenja ili infekcije u živac, leče se velikim dozama antibiotika i omogućavanjem isticanja gnojnog sekreta iz uva, otvaranjem bubne opne sa ugradnjom cevčice, ili bez nje. Oštećenje živca kao posledica hroničnog zapaljenja teže je i kompleksnije i zahteva hirurško lečenje. Oporavak zavisi od stepena oštećenja živca.

Naglo nastala paraliza živca lica bez manifestnog uzroka naziva se Belova paraliza i ima najbolju prognozu. Neki smatraju da se čak i bez ikakvog lečenja u skoro svim slučajevima oporavi. Svakako, uz lekove oporavak je brži i kompletniji.

Obično nastaje nakon izlaganja promaji, a prethodi joj lak bol u uvu. Uzrok je oticanje živca koji je smešten u uskom koštanom kanalu i zbog pritiska dolazi do prekida cirkulacije u živcu, a samim tim i do paralize.

Osnova lečenja je smanjenje otoka primenom kortikosteroida, uz dodatak lekova za poboljšanje cirkulacije i vitamina. Ukoliko ni posle dva-tri meseca ne postoje znaci oporavka, potrebna je operacija kojom se živac celim tokom oslobađa iz koštanog kanala u kome se nalazi.

Širenje malignih tumora u srednjem uvu i zaušnoj žlezdi vremenom dovodi do paralize živca lica, pa je pri hirurškom uklanjanju tumora neophodno iseći zahvaćeni deo živca. Čak i ako paraliza nije potpuna, živac se ponekad mora žrtvovati, radi potpunog uklanjanja malignog procesa.

Paraliza samo donje grane živca, odnosno spušten ugao usana sa jedne strane uz očuvanu funkciju ostalih mišića lica, ukazuje na poremećaj u centralnom nervnom sistemu i zahteva neurološko ispitivaše.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *