Prema proceni stručnjaka poremećaj koji se manifestuje uvećanjem žlezdanog tkiva dojki muškarca, ili ginekomastija, relativno je čest i pogađa svakog četvrtog predstavnika jačeg pola do 45. godine. Pritom bi, ipak, trebalo da se ima u vidu da se često i uvećanje masnog tkiva u predelu dojki gojaznih registruje kao ginekomastija, a da nije reč
toj vrsti poremećaja.

– Na pregled najčešće dolaze mladi jer je najrasprostranjeniji oblik ginekomastije takozvana „adolescentna”, čiji je uzrok hormonski disbalans,u tom slučaju motiv da pacijent dođe kod lekara isključivo estetske prirode.

Javljaju se stariji od 60, pa čak i 70 godina, koji su se sa ginekomastijom prvi put suočili u poznim godinama jer žele da isključe mogućnost postojanja tumora. Inače, nama se za pomoć obraća manje pacijenata nego što ima onih koji imaju ovaj poremećaj, jer većina muškaraca ne žeh da se podvrgne ni dijagnostici, ni lečenju.

Pregled

Pregled počinje razgovorom koji lekaru pomaže da utvrdi zbog čega je pacijent došao i kakva su njegova očekivanja. Potom lekar opipava grudi pacijenta da bi procenio da li postoji uvećanje žlezdanog tkiva, pa ako to nedvosmisleno utvrdi, upućuje ga na detaljan endokrinološki pregled.

U tom slučaju se rade laboratorijske analize koje podrazumevaju detaljno ispitivanje hor monskog statusa i određivanje kariotipa. Posle toga lekar odlučuje da li će pacijenta da nastavi da leci endokrinolog, ih će da ga uputi hirurgu plastičaru.

GINEKOMASTIJA OPERACIJA

Operacija se najčešće radi u opštoj anesteziji, mada u nekim slučajevima anestezija može da bude i lokalna.

Rez se uglavnom pravi oko areole (kružni deo oko bradavica) i odstranjuje se celokupno žlezdano tkivo dojke. Zbog toga ne postoji mogućnost da se posle operacije ponovo javi ginekomastija.

Postoperativni tok je uobičajeno bez problema, ali zahteva da se desetak dana posle hirurške intervencije nose bandažni zavoji. Bolova praktično nema, mada je moguće da se stvore potkožni krvni podlivi, hematomi, koji se resorbuju dve nedelje posle operacije.

Ako se postavi jasna dijagnoza ginekomastije ne postoje razlozi za odlaganje operacije, osim u slučajevima kada pacijent boluje od neke druge bolesti zbog koje bi se odložila i svaka druga hirurška intervencija.

UZROCI GINEKOMASTIJE

Ginekomastiju mogu da prouzrokuju:

– poremećen odnos muških i ženskih hormona
– neki lekovi
– maligna bolest, mada se to najrede događa.