Hemoglobin je jedan od najneophodnijih proteina u našem organizmu. Od ključnog je značaja da njegove vrednosti održavamo u određenim granicama, jer u protivnom mogu nastati brojne komplikacije.

Hemoglobin (Hb)je protein zadužen za prenos kiseonika i nalazi se u crvenim krvnim zrncima. Svima je poznato da se kiseonik koji udišemo prenosi do ostatka organizma putem krvi. Posao tog transporta pripada hemoglobinu. On to čini tako što vezuje molekule kiseonika za sebe i prenosi ih do onih delova organizma kojima je kiseonik potreban. Prema tome, jasno je da je uloga hemoglobina jako važna.

Nizak hemoglobin je, razumljivo, ozbiljan problem, jer kada nema dovoljno hemoglobina u krvi, tada je i količina kiseonika koja se dostavlja do različitih delova tela manja. Ako se kiseonik ne doprema do raznih delova tela, onda će i celokupno funkcionisanje organizma biti otežano. Simptom koji se najčešće javlja u tom slučaju je umor. Osobe sa niskim vrednostima hemoglobina se jako brzo umaraju jer njihove ćelije ne dobijaju dovoljno kiseonika za obavljanje svoje funkcije. Drugi uobičajeni simptomi uključuju nesvestice, gubitak normalne prebojenosti kože i otežano disanje. Kada telu nedostaje hemoglobin, srce je prinuđeno da pumpa krv jače nego obično, kako bi osiguralo da kiseonik stigne tamo gde je potreban. Stoga, postoji šansa da niski nivoi hemoglobina u dužem vremenskom periodu, izazovu bolest srca.

Pre nego što uđemo u detalje, prvo bi trebalo da znamo na koji način se računaju vrednosti hemoglobina i kako se mere. Hemoglobin se meri na osnovu uzorka krvi koji se uzme iz tela. Dakle, prvo treba izvući malu količinu krvi iz tela a zatim se taj uzorak stavi u mašinu. U današnje vreme postoje mašine koje su dizajnirane da vrše osnovne krvne analize. Ove mašine razbijaju crvena krvna zrnca na elementarne činioce sa ciljem merenja hemoglobina u njima. Meri se kao količina hemoglobina u gramima na decilitar (100 ml) krvi.

Normalan i nizak hemoglobin

Normalni nivoi hemoglobina variraju zavisno od uzrasta i pola osobe kod koje se vrši analiza. Opšte prihvaćene vrednosti za osobe iz različitih starosnih grupa date su ispod:

Novorođenčad: 17-22 gm/dl
Deca: 11-13 gm/dl
Odrasli muškarci: 14-18 gm/dl
Odrasle žene: 12-16 gm/dl
Stariji muškarci: 12.4-14.9 gm/dl
Starije žene: 11.7-13.8 gm/dl

Uzroci niskih nivoa hemoglobina

Proteini u krvi i mokraćiUkoliko je vaš nivo hemoglobina niži od limita za vašu starosnu grupu, to znači da imate snižen nivo hemoglobina.
Nizak hemoglobin obično je uzrokovan nedostatkom u ishrani, prevashodno nedovoljnim unosom gvožđa. Ukoliko ne unosite dovoljnu količinu gvožđa, vitamina B12 i folata na dnevnoj bazi, imaćete ovaj problem.

Jedan od razloga za neprestano nizak hemoglobin su problemi na nivou koštane srži.

Među privremene razloge za niske nivoe hemoglobina ubrajamo povrede ili hirurške zahvate koji mogu dovesti do zanačajnijeg gubitka krvi, i lekove koji mogu imati negativan učinak na produkciju hemoglobina.
Prilično ozbiljan uzrok je i anemija, koja može biti izazvana nedovoljnim unosom vitamina ili hroničnim oboljenjima.

Nivoi hemoglobina se mogu povisiti balansiranom ishranom. Osoba koja ima nizak hemoglobin treba da konzumira dovoljno gvožđa, vitamina B12 i folne kiseline. Ukoliko do poboljšanja ne dođe, onda treba razmotriti unos ovih hranljivih materija putem suplemenata ishrani.