Savremena shvatanja u biologiji i novije dijagnostičke metode nametnule su stav da je ispitivanje muža obavezno za utvrdjivanje bračnog steriliteta. Sama činjenica da je muškarac neophodan faktor za nastajanje trudnoće uticala je da se pre ispitivanja steriliteta žene prvo odredi kvalitet semene tečnosti muškarca.
Muški sterilitet kvalitet sperme
Zato se savremena obrada i lečenje neplodnosti ne mogu ni zamisliti bez nalaza spermograma muža. Oplodna vrednost sperme može se oceniti direktnim pregledom ejakulata. Zdrav čovek pri jednom polnom aktu izbaci oko 2,5 ml semene tečnosti, koja je beličaste boje. Kvalitet i kvantitet semene tečnosti, broj, oblik i pokretljivost spermatozoida imaju odlučujuću ulogu za oplođenje. Pri pregledu je potrebno sakupiti čitavu količinu sperme, jer koncentracija spermija nije ista u prvim i kasnijim delovima ejakulata. Analiza spermograma treba da bude kompletna i treba da obuhvati sve elemente koji će ukazati u kojoj meri nedostaju činioci od kojih zavisi sterilitet. U 1 ml sperme nalazi se oko 80—100X109/1 spermatozoida. Problem donje granice nije rečen. Ipak se smatra da je donja granica 40 X X109/l, ali su poznati slučajevi oplođenja ako u 1 ml ima i manje spermatozodda uz uslov da je procenat normalno pokretljivih dovoljno visok. Ukoliko je broj spermatozoida u 1 ml ispod 20 X X109/l muškarac se smatra praktično stenilnim. Broj patoloških oblika ne treba da prelazi 20%, premda može doći do oplođenja ako je taj procenat i veći.

Smatra se da je kvalitet pokretljivosti direktno odgovoran za procenat oplođenja, a mogućnost za graviditet brzo opada sa smanjenjem pokretljivosti ispod 40%. Isto tako i povećan broj spermatozoida u 1 ml preko 120X109/1 može da bude uzrok steriliteta. Spermatozoid je veoma savršena ćelija ljudskog organizma koja ima pokretljivost velike snage. Ta pokretljivost mu omogućava da obavi svoju ulogu, da se kreće do jajne ćelije u koju prodire i sa kojom se spaja. Za razne kvalitete sperme, po mikroskopjskoj slici, zavisno od njihovog broja, pokretljivosti, oblika, veličine ili nedostatka postoji posebna nomenklatura koja ima praktično značenje u smislu prognoze i lečenja. Sperma se pregleda nakon seksualne apstinencije 5—7 dana. Duže trajanje apstinencije utiče na količinu ejakulata ali ne povećava procenat pokretljivih spermatozoida.

Zaključak o oplodnoj moći muškarca ne sme se donositi na bazi prvog pregleda već obično posle tri ili više pregleda koje je potrebno ponoviti u razmaku 1 do tri meseca, bez obzira što su kod mnogih slučajeva težih formi patoloških spermograma ponovni pregleđi potvrdili prvi nalaz. Povremene oscilacije u pogledu kvaliteta sperme postoje i kod zdravih muškaraca kod kojih je oplodna moć normalna. Svakako da kvalitet spermograma opada sa godinama života ali mnogi muškarci su sposobni za oplođenje čak i u odmaklim godinama života.

Uzroci stvaranja i sazrevanja nenormalnih oblika i količine spermatozoida su različiti i mogu biti genetskog karaktera, traumatska oštećenja, zapaljenske prirode, hormonski poremećaji itd. Na kvalitet sperme utiču način života, premorenost, preterivanje u seksualnom životu, radijacija, toplotna oštećenja itd. Uzrok neplodnosti može biti i nedostatak semenih kesica ili njihovo oštećenje posle preležanih infektivnih bolesti.

Nesumnjivo je da radnici zaposleni u uslovima povećane toplote, kao i oni koji su izloženi dejstvu toksičnih materija imaju smanjenu sposobnost za oplođenje. Kad su ekonomski uslovi života slabiji, a ishrana deficitarna, procenat smanjene oplodne moći je veći.

Pošto je pregled sperme jednostavan i brz, ako pokaže da je muž uzrok steriliteta u braku, ženu lišavamo dugih i nepotrebnih ispitivanja. Zato je i potrebno da se u sterilnom braku muž pregleda pre nego što žena bude podvrgnuta bilo kakvim specijalnim pregleđima i ispitivanjima.

Postoji mogućnost da sluz iz grlića materice i vaginalni sekret imaju spermatocidno dejstvo, tj. brzo umrtvljuju spermatozoide što prouzrokuje sterilitet. Ali ti isti spermatozoidi mogu u kontaktu sa drugom osobom da dovedu do oplođenja. Da bi se kao uzrok neplođnosti isključila ova mogućnost vrši se takozvani postkoitalni test. Naime, kratko vreme posle seksualnog odnosa uzima se sekret iz zadnjeg svoda vagine i u njemu se traže spermatozoidi i ispituje njehova pokretljivost, a time i ođređuje njihova sposobnost za oplođenje. Najbolje je ako se ovaj test izveđe pregledom endocervikalne sluzi (sluz iz grlića materice) u preovulacionoj fazi 4—6 sati nakon koitusa. Test je pozitivan ako se nađu pokretljivi spermatozoidi, deficitaran ako se vide samo nepokretni, a negativan ako nema spermatozoida. Ovaj test daje samo grube podatke o fertilnoj moći muškarca sa sigurnošću oko 90%. Ukoliko je ovaj postkoitni tzv. Sims-Huhnerov test negativan i pored optimalne cervikalne sluzi i normalnog spermograma muža preporučuje se ukršteni test po Kurzok-Mileru. Suština ovog testa je u tome što se sastaje sperma muža i optimalni cervikalni sekret druge žene. Ako spermatozoidi prodru u cervikalni sekret druge žene test je pozitivan. Ako ,je test po Sims-Huhneru negativan, a ukršteni po Kurzok-Mileru pozitivan, znači da između sperme muža i cervikalnog sekreta njegove žene postoji nepodudarnost. Uzroci ove humane nepodnošljivosti nisu objašnjeni ni poznati.

Lečenje muškog steriliteta je zaista težak problem i uspeh zavisi u prvom redu od stepena oštećenja tkiva koje učestvuje u produkciji spermatozoida. Lečenje može biti dijetetsko, higijensko, medikamentozno i hirurško. U nekim slučajevima dovoljan je odmor, ishrana bogata vitaminima i belančevinama da se otklone uzroci steriliteta. Ukoliko je u pitanju hormonski poremećaj potreban je tretman endokrinologa a ukoliko je reč o mehaničkoj smetnji koja uslovljava sterilitet, potreban je terapijski postupak urologa.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *