glavobolja

Šta je migrena?

Migrena  je hronična bolest koja se karakteriše povremenim napadima glavobolje, češće jednostrana, pulsirajućeg karaktera, sa umerenim i jakim bolovima, koji se pojačavaju pri fizičkim  naporima. Može joj predhoditi aura, a prate je često mučnina, povraćanje, fotofobija (osetljivost na svetlost) i fonofobija (osetljivost na buku). Javlja se kod 5-6% muškaraca i 12-18% žena.

Dve najčešće vrste migrene su:

 

–          Migrena bez aure i

–          Migrena sa aurom

MIGRENA BEZ AURE

prestavlja ponavljane glavobolje, bez poznatog uzroka, koji ispunjava neke od sledećih kriterijuma:

  1. Napad glavobolje traje 4-72 h;
  2. Glavobolja je jednostrano lokalizovana;
  3. Bol je pulsirajućeg karaktera;
  4. Bol je umerenog ili jakog intenziteta;
  5. Bol pojačava  fizička aktivnost;
  6. Glavobolja je praćena mučninom, sa ili bez povraćanja;
  7. Glavobolja je praćena fotofobijom ili fonofobijom.glavobolja

MIGRENA SA AUROM

Predstavlja periodično ponavljane glavobolja koje se najčešće javljaju u roku od 60 minuta od simptoma aure, ali može da počne i pre ili istovremeno sa njima, a ponekad glavobolja izostaje.

AURA- je napad ponavljanih neuroloških simptoma koji traju od 5 do 60 min. Ona se javlja najčešće u vidu pozitivnih vidnih obeležja (trepćuća svetlost, mrlje, linije) ili u vidu negativnih vidnih obeležja (gubitak vida, defekti u vidnom polju). Ređe se javlja u vidu pozitivnih senzornih sinmptoma (mravinjanje, bockanje) ili negativnih senzornih simptoma (utrnutost).

MEHANIZAM NASTANKA MIGRENE – KAKO NASTAJE MIGRENA

Spazam arterije u određenom delu mozga klinički se manifestuje znacima aure. Reakcija na ovu pojavu je širenje krvnih sudova (vazodilatacija) koja prouzrokuje glavobolju i ostale znake migrene.

-Šta izaziva spazam arterije, odnosno prvu kariku u patofiziološkom lancu nastanka migrene još uvek niije tačno poznato, ali istraživanja ukazuju na moguće uzroke ove pojave. Naime kod velikog broja pacijenata sa izrazito jakim migrenoznim glavoboljama, rađena je magnetna rezonanca vratnog dela kičme, i kod svih su nađena izražena degenerativna oštećenja pršljenova, međupršljenskih prostora, diskus hernije, suženje spinalnog kanala.

Degeneratinva oštećenja pršljenova i međupršljenskih prostora dovodi do suženjae vertebralnih arterija. Suženje spinalnog kanala remeti normalnu cirkulaciju likvora. Sve ove promene dovode do ishemije u određenim nervnim strukturama.

Kada je kod pacijenata sa migrenom terapija je bila usmerena na popravljanje cirkulacije u vratnom delu kičme i u nervnim strukturama vratne kičmene moždine postignuta je dugotrajnija remisija bolesti  (period bez glavobolje).

dr Bratislav Branković