menijerova bolest

menijerova bolestMenijerova bolest se karakteriše periodičnim napadima vrtoglavice, slabljenja sluha i zujanja u uvu, različitog trajanja. Po pravilu zahvata samo jedno uvo, mada se, retko, može javiti i obostrano.

Osnova poremećaja je povećano stvaranje ili smanjeno eliminisanje tečnosti u membranoznom labirintu, bez poznatog uzroka. Povećan pritisak tečnosti u unutrašnjem uvu podražuje receptore u pužu i polukružnim kanalima, što se manifestuje osećajem punoće u uvu, slabljenjem sluha, zujanjem u uvu i vrtoglavicama različitog stepena. Sa normalizacijom pritiska tegobe prestaju, s tim što svaki ponovljeni napad ostavlja manje, trajno oštećenje senzorno! epitela. Epitel puža je osetljiviji tako da postoji progresivno slabljenje sluha senzorineuralnog tipa.

DIJAGNOZA menijerove bolesti se postavlja na osnovu podatka o ponavljanim napadima vrtoglavice, slabljenja sluha i zujanja u jednom uvu.

Tonalni audiogram pokazuje jednostrano, perceptivno oštećenje sluha, a kalorijski test pokazuje
u početku normalnu, a u uznapredovaloj menijerovoj bolesti smanjenu funkciju centra za ravnotežu.Dijagnozu Menijerove bolesti potvrđuje pozitivan glicerolski test. Glicerol izvlači višak tečnosti, tako da ako se popije u toku napada, ubrzo dolazi do povlačenja simptoma.

LEČENJE molijerove bolesti se zasniva na eliminisanju viška tečnosti. U početku, i pri lakšim napadima, pomaže dijeta sa smanjenim unosom soli, uzimanje manjih količina glicerola u fazi napada, ili lekova za eliminisanje tečnosti iz organizma (diuretici). Beta-histin (urutal) reguliše stvaranje tečnosti u labirintu, pa se može uzimati kao dugotrajna terapija.

Ranije se teški oblik Menijerove bolesti, sa vrtoglavicama koje znatno remete život bolesnika, lečio hirurški, stvaranjem otvora za oticanje viška tečnosti, uništenjem labirinta ili presecanjem živca. U skorije vreme primenjuje se metod davanja injekcija gentamicina, kroz bubnu opnu u srednje uvo, odakle se lek apsorbuje u unutrašnje uvo i selektivno uništava centar za ravnotežu. Uništeni centar za ravnotežu više neće stvarati vrtoglavice pri povećanom pritisku tečnosti, a nakon izvesnog vremena centar za ravnotežu sa zdrave strane u potpunosti preuzima njegovu funkciju.

Zapaljenja unutrašnjeg uva
Zapaljenje unutrašnjeg uva predstavlja oštećenje struktura unutrašnjeg uva virusima, bakterijama ili njihovim toksinima. Virusni labirintitis najčešće se javlja u sklopu prehlade, gripa ili osipnih groznica, kada virus putem krvi dospeva u unutrašnje uvo. Bakterije i njihovi toksini mogu dospeti u unutrašnje uvo u slučaju akutnog ili hroničnog zapaljenja srednjeg uva, labirintitis koji se javlja kao komplikacija gnojnog meningitisa, najčešće u potpunosti i trajno uništava unutrašnje uvo.

Simptomi labirintitisa su naglo nastale vrtoglavice, slabljenje sluha i zujanje u uvu. Ukoliko virus, bakterija ili njihovi toksini uđu samo u puž, tegobe su slabljenje sluha i zujanje u uvu. Vrtoglavice bez slabljenja sluha i zujanja u uvu javiće se u slučaju izolovane infekcije polukružnih kanala.

DIJAGNOZA se postavlja na osnovu podatka o vrtoglavicama, slabljenju sluha i zujanju u uvu u sklopu prehlade ili druge virusne infekcije, odnosno akutnog ili hroničnog zapaljenja srednjeg uva. Tonalni audiogram pokazuje perceptivno oštećenje sluha, a ispitivanje centra za ravnotežu delimični ili potpuni gubitak funkcije.

LEČENJE se, kao i kod većine drugih oboljenja unutrašnjeg uva, zasniva na davanju lekova za poboljšanje cirkulacije, uz lečenje uzroka labirintitisa.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *