Čemu služi lek marocen (ciprofloksacin)

Lek Marocen (Ciprofloksacin) je antimikrobni fluorohinolon koji inhibira enzim DNK girazu, sprečavajući tako replikaciju bakterijske DNK.

Ciproflokacin je antibiotik širokog spektra koji obuhvata sledeće bakterije: Escherichia coli, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Citrobacter spp Edvardsiella tarda, Salmonella spp, Shigella spp, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia stuartii, Providencia rettgeri, Morganella morganii, Serratia spp., Pseudomonas aeruginosa, Iersinia enterocolitica, Acinetobacter spp., Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Haemophilus ducreii, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Morakella catarrhalis, Campilobacter spp., Aeromonas spp., Vibrio spp., Brucella melitensis, Pasteurella multocida, Legionella spp., Staphilococcus aureus, Staphilococcus epidermidis, Streptococcus piogenes, Streptococcus pneumoniae, Micobacterium tuberculosis, Chlamidia trachomatis i većina sojeva streptokoka umereno osetljivih na ciprofloksacin.

Marocen se nakon oralne primene dobro apsorbuje iz gastrointestinalnog trakta. Maksimalna koncentracija u plazmi se postiže za 1 do 2 sata. Biodostupnost leka je 60% -80%, a vezivanje za plazma protein je 20% do 40%. Distribucija ciprofloksacina u svim tkivima tela je veoma dobra. Biotransformacija u jetri dovodi do metabolita koji poseduju određeno antimikrobno dejstvo. Ciproflokacin se iz tela u skoro jednakim iznosima izlučuje urinom i fekalijama (delimično nepromenjen, a delom u obliku metabolita). Polu-život eliminacije leka je 3 do 6 sati.

Marocen ampule i tablete

Marocen ampule i tablete se koriste za tretman sledećih bolesti/stanja:

 • Infekcija urinarnog trakta
 • Prostatitis (hronični, bakterijski)
 • Intraabdominalne infekcije
 • Infektivna dijareja
 • Infekcije kostiju i zglobova
 • Infekcije respiratornog trakta
 • Sinuzitis (akutni bakterijski)
 • Antraks
 • Tifusna groznica
 • Infekcije kože
 • Gonoreja (uretre i grlića materice).

Marocen kapi za oči

Marocen 0,3% kapi za oči

1 ml kapi za oči sadrži 3 mg ciprofloksacina

Marocen kapi za oči se koriste za tretman sledećih infekcija oka: konjunktivitis, blefaritis,  keratitis (uključujući i ulcus comeae), dakriokonjunktivitis, hordeolum; kao i u vidu preoperativne i postoperativne profilakse bakterijskih infekcija.

Marocen kapi za oči se aplikuju u konjunktivalnu kesicu oka, pažljivo i bez dodirivanja oka (da se izbegne kontaminacija).

Bakterijski konjunktivitis/blefaritis: prva dva dana po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesicu svaka 2 sata tokom dana, a zatim 1-2 kapi svaka 4 sata tokom dana. Terapija traje do 7 dana.

Keratitis/ulcus comeae: prvi dan po 2 kapi svakih 15 minuta ukapati u konjunktivalnu kesicu inficiranog oka tokom prvih 6 sati, zatim po 2 kapi svakih 30 minuta do kraja dana. Drugi dan po 2 kapi svakog sata; od 3-14 dana, po 2 kapi na 4 sata tokom dana.

Pre-i postoperativna profilaksa bakterijskih Infekcija: 3-4 dana pre i posle hiruške intervencije po 2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesicu 6 puta u toku dana. Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 2 god.

Marocen kapi za uho

Marocen kapi za uho se koriste za lečenje infekcija uha izazvanih nekim bakterijama. Ukapajte lek u ušni kanal. Držite uvo okrenuto nagore najmanje 1 minut, tako da lek može dospeti na dno ušnog kanala.

Koristite svoje doze Marocen kapi za uho na oko 12 sati.

Upotreba i doziranje

Infekcije mokraćnih puteva

Blage infekcije – 250 mg svakih 12 sati 3 do 5 dana; umereno teške infekcije – 250 mg svakih 12 sati 7 do 14 dana; teške infekcije – 500 mg svakih 12 sati 7 do 14 dana. Prostatitis (hronični, bakterijski): 500 mg svakih 12 sati za 28 dana.

Intraabdominalne infekcije

500 mg svakih 12 sati 7 do 14 dana. Trajanje terapije je prilagođeno ozbiljnosti infekcije, a kod komplikovanih infekcija često je potrebno produženo lečenje.

Zarazna dijareja

Profilaksa – 500 mg jednom dnevno u trajanju do 3 nedelje; terapija – 500 mg svakih 12 sati za 5 do 7 dana.

Infekcije kostiju i zglobova

500 mg svakih 12 sati 4 do 6 nedelja (duže ako je potrebno). U slučaju teških infekcija primeniti 750 mg svakih 12 sati 4 do 6 nedelja (duže ako je potrebno).

Infekcije respiratornog trakta

500 mg na svakih 12 sati 7 do 14 dana, dok u težim slučajevima, primenjujte 750 mg svakih 12 sati 7 do 14 dana.

Ciproflokacin se posebno preporučuje u slučajevima kada pacijent nema adekvatan terapijski odgovor na lekove i ranije aplikacije u slučaju infekcije sa otpornim pneumokokama.

Sinuzitis (akutni bakterijski): 500 mg svakih 12 sati 10 dana.

Infekcije kože

500 mg svakih 12 sati 7 do 14 dana, a za komplikovane infekcije se primenjuje 750 mg svakih 12 sati 7 do 14 dana.

Gonoreja (uretre i grlića materice)

500 mg odjednom.

Doziranje kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega: Ako je vrednost klirensa kreatinina veća od 50 ml/min, onda se daje uobičajena doza; ako je između 30 i 50 mL/min, doza je od 250-500 mg i daje se svakih 12 sati, a za vrednosti ispod 30 mL/min, svakih 18 sati. Bolesnik na hemodijalizi: doza od 250-500 mg svaka 24 sata. Lek se primenjuje posle hemodijalize.

Marocen treba da se koristi sa dosta tečnosti. Ne preporučuje se uzimanje Marocena sa mlekom ili jogurtom, jer to može značajno da smanji apsorpciju leka.

Neželjena dejstva

Ukoliko se primenjuju preporučene doze, lek Marocen se dobro podnosi. Neželjena dejstva se obično manifestuju u obliku stomačne nelagodnosti (mučnina, povraćanje, bol u stomaku, proliv). Drugi sporedni efekti su vezani za: CNS (nesanica, glavobolja, vrtoglavica, razdražljivost, drhtavica, parestezija), kardiovaskularni sistem (lupanje srca, ventrikularne ekstrasistole, atrijalni flater, sinkopa, hipertenzija – veoma retko), promena senzacije ukusa, nenormalan vid, preosetljivost (osip, svrab, groznica), promene u diferencijalnoj krvnoj slici.