Limfni čvorovi na vratu ulaze u sastav odbrambenih mehanizama ljudskog organizma protiv mnogobrojnih patogena. Njihovo stanje nas upozorava na različite zdravstvene probleme poput preteće infekcije. Da saznate više o limfnim čvorovima na vratu i njihovoj funkciji, nastavite da čitate…

Limfni čvorovi  su organi pasuljastog oblika koji sadrže limfocite, vrstu belih krvnikh ćelija. Distribucija ovih čvorova je veća u regionu prepona, u pazušnim jamama i na obe strane vrata. Oni su deo limfatičnog sistema. Ima ih svuda u telu, osim u nervnom sistemu. Limfatični sistem je bitan deo odbrambenih snaga organizma protiv stranih tela. To je jednosmerna mreža limfnih kapilara, limfnih kanalića, čvorova i specijalnih organa poput slezine, krajnika (tonzila), adenoidnih vegetacija, slepog creva, timusnih žlezda i koštane srži.

Tokom cirkulacije, mala količina krvi iscuri kroz zid krvnih sudova u vidu čiste, bezbojne tečnosti koja se zove limfa. Ona se sakuplja u odeljcima koji se zovu intersticijalni prostori, koji postoje između telesnih tkiva. Limfa ističe iz intersticijalnih prostora putem kapilara, kanalića i čvorova, natrag u cirkulaciju. Limfni čvorovi na vratu, u saradnji sa ostatkom čvorova u organizmu, filtriraju limfu sa ciljem da je pročiste od patogena kao što su bakterije i virusi koji mogu u njoj biti prisutni. Kod dece, priroda se pobrinula da ih zaštiti na taj način što im je podarila krupnije limfne čvorove.

Čak oko 300 čvorova je smešteno u regionu vrata, i ovi limfni čvorovi na vratu se zajedničkim imenom označavaju kao cervikalni limfni čvorovi. Sledi prikaz nekoliko grupa čvorova koje se mogu naći u ovoj oblasti.

Prednji cervikalni limfni čvorovi na vratu
Oni su smešteni direktno iznad i ispod mišića (sterno-kleido-mastoidnog) koji omogućava pokrete savijanja vrata i okretanja glave. Njihov zadatak je prečišćavanje limfe poreklom iz grla, ždrela i žlezda poput krajnika i štitaste žlezde. Oni se dalje grupišu na pre-laringealne, tiroidne, pre-trahealne, para-trahealne.

Zadnji cervikalni limfni čvorovi na vratu
Oni su prisutni na zadnjem delu vrata, duž linije koja prolazi između mastoidnog nastavka temporalne kosti i ključnjače, i leži iza sterno-kleido-mastoidnog mišića a ispred trapezoidnog mišića. Oni najčešće podležu infekcijama respiratornog trakta.

Submaksilarni ili submandibularni limfni čvorovi na vratu
Oni su lokalizovani tik ispod i sa obe strane vilične kosti. Ovi čvorovi prednjače limfnim čvorovima poda usne duplje, regiona tonzila i zadnjih partija ždrela. Oni takođe prenose limfu iz donje-viličnih zuba (izuzev centralnih sekutića), prednjih gornje-viličnih, očnjaka i kutnjaka (prvog i drugog). Infekcije očiju, glave, poglavine, vrata, ždrela, sinusa i ušiju, navode se uopšteno kao glavni uzroci otoka submandibularnih limfnih čvorova. U većini slučajeva to se dešava u okviru tuberkuloze, infekcije humanim herpes virusom 5, polno prenosivih bolesti, bakterijskih infekcija, bolesti „mačije ogrebotine“ (eng.cat-scratch disease), ili Epštajn-Bar viremije.

Submentalni limfni čvorovi na vratu
Smešteni su odmah ispod brade i odgovorni za izvlačenje limfe iz vrha jezika, sredine donje usne i centralnih sekutića. Limfa se drenira u submandibularne limfne čvorove i u duboku cervikalnu grupu čvorova.

Supraklavikularni limfni čvorovi na vratu
Prisutni su u nadključnim jamama (iznad ključne kosti), bliže pripoju ključnjače za grudnu kost. Ova grupa čvorova je zadužena za transport limfe iz grudne duplje i abdomena. Limfni čvor tik iznad leve klavikule, poznat kao Virhofov čvor, najznačajniji je transportni centar limfe koja se drenira iz abdomena. Predstavlja raskrsnicu gde se pridošla limfa vraća natrag u vensku cirkulaciju, kroz levu venu subklaviju. Njegova funkcija čini ga ranjivim na mnoge vrste maligniteta. Uvećanje ovog čvora može ukazati na prisustvo limfoma, bilo koje vrste intra-abdominalne neoplazme, raka dojke ili infekcije ruke.

Duboki cervikalni čvorovi
Niz čvorova koji se proteže od baze lobanje do linije vrata, duž karotidnog žleba, ždrela, jednjaka i traheje se jednim imenom nazivaju duboki cervikalni limfni čvorovi na vratu. Grupisani su kao gornje duboke cervikalne žlezde i donje duboke cervikalne žlezde. Prva grupa odvodi limfu iz potiljačnog dela glave, poglavine, ušne školjke, zadnjeg dela vrata, štitaste žlezde, grkljana, nosnog dela ždrela, jednjaka, dušnika, nosnih šupljina, nepca i jezika. Druga grupa drenira limfu iz zadnjeg dela poglavine i vrata, površinske pektoralne regije, dela ruke i gornje površine jetre. Oni takođe služe i kao prijemni nodusi za limfu koja pristiže iz gornjih dubokih cervikalnih žlezda, kao i iz kože i mišića vrata. U vratu su takođe smeštene neke druge grupe dubokih cervikalnih čvorova, poput lateralnih jugularnih, prednjih jugularnih, jugularno-digastričkih i donjih dubokih cervikalnih čvorova, kao što je jugulo-omohioidni.

Unutar limfnih čvorova, limfociti poput T-ćelija i B-ćelija nastoje da eliminišu štetan strani faktor ako je prisutan u limfi. Postoji šansa da te strane partikule nadvladaju imuno-kompetentne ćelije i daju se na njihovo uništavanje. Bol se generalno povezuje sa infektivnim bolestima. Međutim, otok može nastati i kod čitavog niza drugih stanja, kao što su obična prehlada, infekcija gornjih partija respiratornog trakta, mononukleoza, bol u grlu, streptokokna infekcija grla, virusna infekcija, tuberkuloza, tonzilitis, rubela, HIV/AIDS, toksoplazmoza, peritonzilarni absces, epiglotitis, infekcija sinusa, infekcija uha, karcinomi (karcinom larinksa, limfomi, Hodžkinova bolest, leukemija). Pacijent sa infekcijom limfnih čvorova može imati groznicu. Takođe može osetiti otekle čvorove iza uva, usled prisutne ušne infekcije.

Vrlo je verovatno da je osoba koja ima otekle limfne čvorove na vratu, prethodno zadobila neki oblik infekcije grla, izazvane virusnim ili bakterijskim uzročnikom. Streptokokna angina je jedna od vodećih infekcija grla izazvanih bakterijom. Uzimanje brisa grla i slanje na analizu je jedini siguran način da se identifikuje uzročnik infekcije. Oticanje limfnih čvorova koji su dublje ispod kože može dovesti do otoka čitavog ekstremiteta. U takvim situacijama, generalno, postoji blokada protoka limfe kroz limfni čvor. Lekar može preporučiti analizu krvi, CT sken i rendgen-grafiju vrata. Takođe vas može uputiti na biopsiju žlezde, a sve u cilju otkrivanja uzroka otoka u vratu.

Limfni čvorovi su veoma značajni jer se bore sa mikro-organizmima koji su izbegli odbrambenu glavnicu belih krvnih ćelija u krvi. Dodatno, oni održavaju nivoe cirkulišuće limfe tako što dreniraju i vraćaju limfu u glavnu cirkulaciju. Ovo sprečava nakupljanje tečnosti u različitim delovima organizma, uskraćuje mikroorganizmima teritoriju za razmnožavanje i tako prevenira katastrofalne situacije koje bi mogle ozbiljno da ugroze zdravlje. Pošto limfni čvorovi obavljaju veoma važne funkcije, savetuje se preduzimanje odgovarajućih mera u slučaju da se primeti abnormalnost na bilo kom od njih.