Lekovi se tokom trudnoće emogu upotrebljavati strogo po nalogu ginekologa. Svi lekovi su prema FDA (Food and Drug Admini-stration) USA klasifikovani u grupe A, B, C, D, X. Apsolutno bezbedni lekovi su iz grupe A, a dozvovljeno je uz strogi nadzor i uzimanje medikamenata iz grupe B. Oni koji pripadaju grupama C, D i X mogu dovesti u rizik fetus ili neonatus tokom trudnoće.

Štetno dejstvo na fetus može imati antibiotik hloramfenikol koji dovodi do sindroma sive bebe ili tetraciklini koji uzrokuju pojavu žutih zuba deteta kasnije.Prema nepisanom pravilu, svi lekovi primenjeni u prvih 17 dana od začeća ponašaju po principu „sve ih ništa”, što znači da će lek koji se uzima ih izazvati pobačaj ih će se trudnoća normalno razvijati. Anomalije ih malformacije ploda u ovom ranom periodu veoma su retke.

Sve buduće majke moraju biti naročito oprezne u hladnim zimskim danima i da izbgavaju masovna okupljanja, kako se ne bi našle na udaru respiratornih virusa. Ako se to ipak dogodi, potrebno je da se jave svom ginekologu koji će im dalje odrediti terapiju, a na listi bezbednih medikamenata su eferalgan i svi lekovi koje u sebi sadrže paracetamol.
Poslednje dve decenije tržište je bilo „preplavljeno” suplementima, uglavnom multivitaminskim kompleksima.Danas protokolarno, u prvom trimestru trudnoće prepisuje vitamin C od 1000 mg dnevno i folna kiselina od 400 ug, da bi sa ulaskom u drugi trimestar eventualno moglo da se nastavi sa izvesnim multivitaminskim preparatima, ako su oni preko potrebni.

Sa suplementima tokom trudnoće važno je samo biti umeren i držati se preporuka Svetske zdravstvene organizacije. Preporučuje da treba izbegavati visoke koncentracije vitamina A, koje štetno mogu delovati na fetus.

Potreba za primenom lekova posle porođaja (u ranom puerperijumu babinjama) i periodu dojenja nije tako retka.

Lekove

Lekove reba davati majci posle podoja i pre najdužeg perioda sna deteta. Penicilinski i cefalosporinski preparati, aminoglikozidi, tetraciklini, heparin, varfarin i dikumarol dojiljama se mogu se bezbedno davati, bez bojazni od štetnosti dejstava na novorođenče. Ipak, u periodu laktacije zabranjeni su: hloramfenikol, sulfa preparati, isoniasid i metronidasol.