U slučaju poremećaja metabolizma ureje i metabolizma nukleinskih kiselina može da dode do povećanog stvaranja mokraćne kiseline i tada se javlja problem koji muči vašu sestru. Ako je ishrana umerena i mešovita, mokraćom se izlučuje oko 500 mg mokraćne kiseline za 24 sata, a ako se ona više stvara, povećava se i koncentracija u plazmi (hiperurikemija) i veće je njeno izlučivanje (hiperurikurija).

Primarna hiperurikemija je urođeni poremećaj koji karakteriše povećano stvaranje mokraćne kiseline i taloženje soli u tkivima, posebno u zglobovima (sa napadima bolova u zglobovima), a bolest se ispoljava u tri oblika-asimptomatksa, hiperurikemija, hiperurikemija sa akutnim napadima gihta i hiperurikemija sa hroničnim gihtom.

Sekundarna hiperurikemija se javlja u slučaju bolesti kod kojih postoji povećana razgradnja nukleinskih kiselina: policitemija, granulocitna leukemija ili poremećaj izlučivanja mokraćne kiseline urinom (bubrežna insuficijencija).