PRVO – ulazi u sastav tkiva i trošeći se učestvuje u razmeni materija, zbog čega svakodnevno treba unositi nove jone sreba (0,09 mg dnevno).

DRUGO – njegovo svojstvo pokazuje se već u minimalnoj koncentraciji (0,1-001 mg/l), zbog čega koloidna voda efikasno štiti od virusa prehladnih i gripoznih i od želudačnih infekcija.

TREĆE – joni srebra imaju vi šestruko protivupalno i imunoza štitno dejstvo.

Srebro nije jedini metal koji ima ovakvo svojstvo, ali je najefikasniji, a u obliku koloidnog srebra je i potpuno bezbedno za zdravlje. Njegovi joni lako stupaju u sve vrste veza, a u vodenom rastvoru ostaju aktivni i u obliku stabilizovanog hidratizovanog srebra (koloidno). Tako biopolarni molekul vode obrazuje neku vrstu opne, koja obuhvata katjone i anjone i omogućava njihovu međusobnu reakciju.

Pod dirigetskom palicom čudotvornog srebra molekul vode formira zaštitni štit kojim stiže do bakterija i virusa u tkivu i oduzima im dah

Penicilin na kolenima

Joni srebra uništavaju od 260-650 raznovrsnih patogenih mikroorganizama, virusa i gljivica, što u mnogome prevazilazi mogućnosti najmoćnijih antibiotika koji mogu da unište najviše do 10 različitih vrsta. Spoljna upotreba srebrne vode pokazala se 90 puta efikasnijom i od svemoćnog penicilina. Istovremeno, bakterije i virusi ne stiču rezistntost na koloidnu vodu, kao kod farmaceutskih preparta.

Srebrni kosmonauti

Zbog izuzetnih baktericid nih svojstava srebrnu vodu re dovno piju ruski i američki kosmonauti i podmorničari. A za svakodnevnu upotrebu na učnici preporučuju dozirano korišćenje srebrne vode.

Omogućava slobodno kretanje u rastvoru. To daje slobodno i aktivno stanje jona srebra u srebrnoj vodi. Čak i kada su u želucu, joni sre bra iz srebrne vode su stabilni i uspešno prodiru u krvotok. Prodiru u organizam i preko kože, kada se srebrna voda koristi za spoljašnu upotrebu.
Cirkulišući u krvotoku i među ćelijskoj tečnosti tkiva, hidratizo vani joni srebra dolaze bez ika kvih prepreka do patogenih mikroba, virusa i gljivica, a za tim ih uništavaju, sjedi njujući se sa enzimom disanja.

DOKAZANO JE

Antiseptička svojstva srebra 5 x su jača od hlora, natrijum hipohlorida i drugih jakih oksidanata.
u Nemačkoj i Iranu punih 60 godina uspešno funkcionišu vodovodni sistemi sa sistemom dezinfekcije srebrnom vodom na sličan način dezinfikujiu se i bazenske vode.
Za zdravlje je blagotvorno i korišćenje srebrnog posuđa, noše nje srebrnog nakita upotreba krema sa sadr žajem srebra. Zapravo o kakav kontakt sa sre brom, obogaćuje organi zam lekovitim jonima.