Iako je britanski naučnik Mendel još 1910. godine pokrenuo pitanje da li postoji klimaks kod muškaraca, ono je i danas aktuelno i sporno. Mendel je tada tvrdio da muško takozvano prelazno doba klimaksa nastaje oko pedesete godine života i da je praćeno psihičkim promenama i psihičkim smetnjama.
klimaks muskaraca
Od tada pa sve do današnjih dana, mnogi autori negiraju ovu tvrdnju objašnjavajući da muškarac ne prolazi kroz tako intezivnu i brzu involuciju polnih žlezda kao žena pa da se može reći da ne postoji klimaks kod muškaraca. Ovu činjenicu je zaista veoma teško opovrgnuti.

Medicina je naime pouzdano utvrdila da gašenje funkcije jajnika kod žene ima odlučujuću ulogu u nastanku klimaksa i simptoma koji ga prate. Kod muškarca polne žlezde se zovu testisi i mnogo sporije stare nego jajnici kod žene. Međutim, iako je njihovo starenje, odnosno gašenje njihove funkcije sporije, nikako se ne sme tvrditi da se prestanak te funkcije može izbeći.

No i pored toga, većina muškaraca, u čemu njihove stavove brane i mnogi lekari, ne priznaje postojanje muškog klimaksa. Ipak, mora se sagledati realnost koja nedvosmisleno pokazuje da određen životni period muškarca ima određene smetnje i promene koje se ne mogu izbeći. Ukoliko se izvrši kastracija muškarca, nastaju promene koje karakterišu smetnje vezane i za ženski klimaks. Muški klimaks nastaje obično oko 50. godine života, dakle nešto kasnije nego kod žene. Danas mnogi lekari koji prate ovu pojavu smatraju da postoji veza između klimakteričnih smetnji i psihičkih poremećaja.

Klimaks kod muškaraca simptomi
Sigumo je da su emocionalne smetnje kod muškarca blaže nego kod žena a uz to su i ređe zastupljene.Pojave vezane ili simptomi za muški klimaks su sleđeće: lupanje srca, znojenje ruku, stezanje u grudima, posebno u predelu srca, depresivna raspoloženja, kao i osećaj toplote, straha i nesigurnosti. Uz to dolazi do slabljenja koncentracije, radnog elana i entuzijazma. Međutim važno je istaći da se ove smetnje javljaju kad u organizmu počinje proces starenja pa je teško razlikovati smetnje koje su vezane za klimaks od simptoma koji karakterišu prirodni proces promena na tkivima, a posebno od promena na krvnim sudovima.

Ali i fiziološki proces starenja je individualna pojava pošto zavisi od konstitucije, načina života, ishrane, radne opterećenosti, intelektuaine angažovanosti itd. Arteriosklerotične promene javljaju se već oko pedesete godine, a senilni procesi šezdesetih godina života, što je opet veoma individualno. U to doba nastaje smanjena psihička elastičnost, razdražljivost, afektivna labilnost, mrzovoljnost, smanjena sposobnost koncentracije i reprodukcije. Ove pojave koje karakterišu promene na krvnim sudovima, javljaju se u periodu nastanka muškog klimaksa i teško ih je rasčlaniti.

Sa pojavom muškog klimaksa neminovno dolazi do opadanja potencije. Siguruno je da je učestalost polnih odnosa u najprisnijoj vezi sa telesnom konstitucijom i psihičkim stanjem, pa se tu i ne mogu ni postavljati nikakve norme.

Broj polnih odnosa menja se u toku života u raznim vremenskim razdobljima, odnosno sa godinama. Ovi odnosi postaju sve ređi, da bi u starosti, kad se definitivno ugasi seksualna aktivnost potpuno prestali.

Opadanje polne potrebe nastupa već posle tridesete godine. Na učestalost polnih odnosa utiču i drugi faktori, osim individualne prirode, u prvom redu duševni život, kondicija, ishrana, klima, radna opterećenost i svakako godine života.

U strukturi muške ličnosti nema uslova za stvaranje klimakteričnih neuroza. Muškarci nemaju fatalističkih predrasuda o klimakterijumu, koji kod žene čini osnovu za nastajanje neurotičnih smetnji. Žena je opterećena saznanjem da će je klimakterijum lišiti njene ženstvenosti i da će je zateći nespremnu da se koliko-toliko prilagodi novonastaloj situaciji uslovljenoj stvaranjem novih hormonskih odnosa.

Većina lekara s pravom razlikuje klimaks žene od klimaksa muškarca. Oni tako pod klimaksom žene podrazumevaju vremensko razjdoblje koje karakterišu psihičke i organske smetnje. Nasuprot tome pod klimaksom muškarca podrazumeva se takođe vremensko razdoblje praćeno psihičkim smetnjama, s tim što se javlja u kasnijem životnom dobu nego kod žene, a prouzrokovano je u prvom redu procesom starenja i postepenim smanjenjem funkcije žlezda koje luče muške polne hormone, sve do konačnog gašenja njihove funkcije.

Razlog zanemarivanja nastanka muškog klimakterijuma je i kasno javljanje zbog čega se njegovi predznaci i smetnje poistovećuju sa normalnim procesom starenja.

Ako se svedbuhvatno sagledaju sve reakcije, pojave i simptomi vezani za nastanak muškog klimaksa, onda se mora priznati njegovo postojanje pa iako se javlja u kasnijem životnom dobu to nikako ne znači da se može izbeći ili prevazići ova neumitna pojava.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *