Šta je kifoza kičme? Kifoza (pogrbljenost, kriva kičma) je povećana krivina kičmenog stuba u torakalnom (grudnom) delu, ali se može javiti i na drugim delovima kičmenog stuba.

Neka zakrivljenost je normalna, ali termin “kifoza” obično se odnosi na preterano krivljenje leđa. Dok se kifoza može javiti u bilo kom životnom dobu, najčešće se javlja kod starijih žena.

Kifoza povezana sa godinama se često javlja nakon što osteoporoza slabi kičmene kosti do tačke da pucaju i kompresuju. Ostale vrste kifoze se vide kod dece i tinejdžera zbog malformacija kičmenog stuba ili zasecanjem kičmenih kosti tokom vremena.

Blaga kifoza izaziva nekoliko problema, ali teži slučajevi mogu izazvati bol i ukočenost. Tretman za kifozu zavisi od starosti, uzroka krivine i njenih efekata.

kifoza kicme

Torakalna kifoza

Termin ‘’kifoza’’ se koristi za opisivanje preterane zakrivljenosti kičmenog stuba koja pruža leđima zaobljeni izgled. Torakalna kifoza se javlja kada je ta zakrivljenost u torakalnom (grudnom) delu kičmenog stuba. Kifoza može biti uzrokovana brojnim uslovima uključujući loše držanje, osteoporozu, dugotrajnu upotrebu steroida ili postojanjem tumora kičme. U najtežim slučajevima, dramatična krivina se dešava posle višestrukih preloma pršljena i kolapsa. Fizički pregled i X-zraci kičme će obezbediti lekara sa informacijama neophodnim da se utvrdi u kojoj meri postoji kičmena abnormalnost. Krivina više od 45 stepeni se smatra nenormalnom.

Najčešći oblik kifoze se pripisuje lošem držanju i definiše se kao preterano, ali fleksibilno povećanje prirodne krivine krive. To obično postaje primetno tokom adolescencije i češće je kod devojčica nego dečaka. To je retko bolno i obično ne dovodi do teškog stanja. Vežbe za jačanje stomaka i istezanje zadnje lože mogu da pomognu da se smanji nelagodnost, ali obično neće ispraviti krivinu.

Što se tiče deformiteta kičmenog stuba, najpoznatiji i najčešći su: skolioza, kifoza i lordoza. U nastavku teksta ćemo opisati svaki od njih.

Skolioza i kifoza

Skolioza je retko stanje kičme u kojem se kičmeni stub nenormalno rotira i krivi sa jedne na drugu stranu. Iako skolioza može biti prisutna na rođenju, obično se razvija kasnije u detinjstvu ili adolescenciji i češća je kod mladih devojaka nego momaka. Mnoga deca se testiraju na skoliozu u školi između 5. i 8. razreda, jer ovo stanje obično napreduje najbrže u toku godina naglog rasta deteta.

Skolioza može da varira od vrlo blagih do izuzetno složenih stanja, u zavisnosti od stepena zakrivljenosti kičme. Iako se većina slučajeva smatraju blagim i nisu bolni, stanje može biti izvor niskog samopoštovanja za neke tinejdžere. U težim slučajevima, dete može patiti od potencijalno ozbiljnih komplikacija kao što su respiratorne teškoće i fizički deformiteti. Rana dijagnoza je ključ za ograničavanje obima krivine kičme.

Krivine od 10 stepeni ili manje ne smatraju se tačno skoliozom. Krivine manje od 30 stepeni obično se prate putem serijskih X-zraka tokom vremena kako dete raste da se ‘’uhvate’’ neke značajne promene. Krivine iznad 30 stepeni se često tretiraju ortopedskim steznicima da pomognu da se ograniči krivina. Steznik se često preporučuje deci za koju se očekuje da će dalje rasti.

Što se više kičma krivi i rotira, deformacija postaje lošija. Ako steznik ne kontroliše napredovanje krivine, razmatra se mogućnost hirurgije. U ovim slučajevima, kičma se rotira, uvrtanjem grudi sa njom. Ovo gura plećke i rebra pozadi, stvarajući grbu, kao i neravnine ispred na grudima. Često kukovi prate u nagnutom položaju.

Kifoza i lordoza

Lordoza je stanje koje se karakteriše abnormalnim prekomernim krivljenjem kičme, najčešće u donjem delu leđa. Tretman za lordozu zavisi od ozbiljnosti stanja, starosti i usled kog neurološkog nedostatka se javlja, ako je prisutan. U slučajevima blage lordoze se može proći bez tretmana i vaš lekar preporučuje da čekate i posmatrate krivinu svakih 4 do 6 meseci. Ako se javlja neki napredak primećen u krivini, lečenje se može pokrenuti. Fizikalna terapija (program vežbi) može da se preporuči da se poveća raspon pokreta, fleksibilnost i snaga. Analgetici i antiinflamatorni lekovi se mogu propisati da ublaže bol i upalu. Steznik može biti neophodan da bi se sprečilo pogoršanje krive. Operacija može biti indikovana za tešku lordozu sa neurološkim uključenjem.

Kako ispraviti kifozu

Kako ispraviti kifozu? Tretman kifoze zavisi od uzroka stanja i znakova i simptoma koji su prisutni.

Lekovi

Vaš lekar može predložiti:

Analgetike koji će ublažiti bol.

Lekove za osteoporozu. Kod mnogih starijih ljudi, kifoza je prvi trag da imaju osteoporozu. Lekovi za jačanje kostiju mogu da spreče dodatne kičmene frakture koje bi uzrokovale da se kifoza pogoršava.

Terapija

Kod nekih vrsta kifoze mogu pomoći:

Vežbe

Podupiranje. Deca koja imaju Scheuerman-ovu bolest mogu biti u stanju da zaustave napredovanje kifoze nošenjem steznika za telo dok njihove kosti još uvek rastu.

Zdrav način života. Održavanje zdrave telesne težine i redovne fizičke aktivnosti će sprečiti bolove u leđima i osloboditi simptome kifoze.

Održavanje dobre gustine kostiju. Pravilna ishrana sa kalcijumom i vitaminom D i skrining za niske gustine kostiju, naročito ako postoji porodična istorija osteoporoze ili istorije prethodnog preloma, može da pomogne da starije osobe izbegnu slabe kosti, kompresione prelome i naknadnu kifozu.

Hirurški i drugi postupci

Ako je krivina u slučaju kifoze veoma teška ili ako krivina pritiska kičmenu moždinu ili nervne korenove, vaš lekar može da ukaže na operaciju da smanji stepen krivine.

Najčešći postupak, nazvan spinalna fuzija, povezuje dva ili više pogođenih pršljenova trajno. Hirurzi će ubaciti delove kostiju između pršljenova, a zatim ih pričvrstiti na kičmu, zajedno sa metalnim šipkama i zavrtnjima dok se kičma ne zaleči u ispravljenom položaju.

Korektivne vežbe za kifozu

Kifoza – vežbe istezanja mogu poboljšati kičmenu fleksibilnost i olakšati bolove u leđima. Vežbe koje jačaju trbušne mišiće mogu poboljšati položaj.

Korektivne vežbe za kifozu su navedene u nastavku. Ovo su samo neke od njih, a ima ih još puno.

Početni položaj je da vi sedite na strunjači i jedna noga vam je ispružena, dok je druga blago povijena sa stopalom do članka druge noge. Iz ovog startnog položaja sa zategnutim laktovima u nazad i stopalom opružene noge prema licu, savijate se u napred.

Iz ležećeg položaja na leđima istežete se istovremeno rukama na jednu i nogama na drugu stranu.

Iz početnog položaja istežete ruke u napred bez odizanja sa podloge.

Iz ležećeg položaja na stomaku podižete gornji deo tela u nazad, uz opružanje i podizanje ruku.

Radite sklekove.