kamen u žuči

Kamen u žuči Holelitijaza spada u vrlo česte bolesti: kod više od 25% umrlih osoba nailazi se u žučnoj kesi na kamence, iako znatan broj tih osoba nije pokazivao za života znake te bolesti…
kamen u žuči
Bolest je naročito česta kod onih osoba kod kojih je ishrana vrlo bogata kalorijama i u čijoj hrani masti životinjskog porekla čine veliki procenat. Sem toga, postoji i izvesna rasna sklonost za tu bolest: kod Jevreja je holelitijaza naročito česta, dok je kođ crnaca relativno retka. Najzad, bolest je tri puta češća kod žena, naročito gojaznih i slabo aktivnih, nego kod muškaraca.

Kako nastaje kamen u žuči
Postoje izvesni poremećaji u organizmu koji su nesumnjivo činioci neophodno potrebni za stvaranje jednog ili više kamenaca u žuči. Među njima su, svakako, najglavniji promena u sastavu žuči, usporeno oticanje žuči, zapaljenje sluzokože žučne kesice, dijeta, pol i životna dob. Promena u sastavu žuči, naročito povećanje holesterola u njoj, vrlo je važan činilac u nastanku kamenaca. Ta pojava se dešava kao posledica povećanja holesterola u krvi u toku trudnoće, ili dugotrajnog uzimanja velikih količina hrane bogate holesterolom ili životinjskim mastima iz kojih se lako stvara holesterol (jaja, maslac, svinjska mast, iznutrice). Kako se holesterol skoro isključivo uklanja iz organizma putem žuči, razumljivo je da će njegovo povećanje u krvi, biti praćeno i izlučivanjem povećanih čina tog jedinjenja u žuči. Odavno je utvrđeno da se holesterol vrlo slabo rastvara u žuči i da se on normalno ne taloži u njoj samo zahvaljujući žučnim solima, koje omogućavaju rastvaranje određene količine holesterola u određenoj količini žuči. Prema tome, svako povećanje holesterola u žuči koje nije pra-eno odgovarajućim povećanjem žučnih soli u žuči stvara mogućnost za taloženje tog jedinjenja u žuči i za stvaranje holesterolskog kamenca, najčešćeg kamenca u žuči. Ta pojava dešava se i u trudnoći. Sem toga zastoj žuči, uslovljen pritiskom povećane materice na trbušne organe, među njima i na glavni žučni kanal, još više omogućava koncentrovanje holesterola u žuči i ubrzava njegovo taloženje. Najzad, do taloženja holesterolskog kamenca može doći i u slučaju kad su količine holesterola u žuči normalne, dok su količine žučnih soli smanjene u njoj. Ta pojava se zapaža ponekad posle preležanog hepatitisa zbog smanjenog stvaranja žučnih soli u obolelim ćelijama jetre. Zapaljenje sluzokože žučne kese može takođe biti uzrok pojave kamena u žuči. U toku zapaljenja sluzokože žučne kese u žuč dospevaju prozvodi tog zapaljenja (sluz, bela krvna zrnca, odlubljene ćelije sluzokože kesice), koji služe kao površine na koje se stalože sastojci žuči, holesterol ili bilirubin. Tako se stvara jezgro kamenca, na koje se dalje talože sastojci žuči. Istovremeno zapaljenje sluzokože žučne kesice menja i odnos između žučnih soli i holesterola u žuči u korist holesterola i time još više ubrzava stvaranje kamenaca. Stoga se može reći da nema skoro nijedne upale žučne kese koje nije u stanju da dovede do stvaranja kamenaca. Povećana koiičina bitirubina u žuči, pojava koja se dešava u toku dugotrajne pojačane razgradnje crvenih krvnih zrnaca (hemolize), može usloviti stvaranie bilirubinskih kamenaca u žuči, i to naročito kod mladih osoba. Ta pojava se naročito zapaža u urođenoj sferocitozi

Ženski pol je mnogo češća žrtva ove bolesti zbog trudnoće, manje pokretljivosti i veće sklonosti prema gojaznosti. Statistike pokazuju da se kamen u žuči nalazi kod 20— —30% žena koje su rađale. Znaci prisustva kamena u žuči najčešće se prvi put javljaju oko 40. godine života. Međutim, znaci se mogu javiti i ranije kod rano udatih žena, koje su imale nekoliko porođaja, kao i u mladih osoba obolelih od već pomenute hemolitičke žutice. Najzad, način ishrane igra, svakako, ulogu u postanku žučnih kamenaca. Gojazne osobe u čijoj hrani su masti bogato zastupljene, bo-luju mnogo češće od te bolesti nego osobe čija je hrana lišena velikih količina masti. Kamenci u žučnoj kesi česti su i u gojaznih osoba obolelih od šećerne bolesti.

Vrste i osobine žučnih kamenaca
Po svom sastavu žučni kamenci mogu biti prosti ili složeni. Prvi se obično sastoje samo iz jednog sastojka žuči — holesterola ili bilirubina. Naprotiv, mešoviti kamenci, koji su mnogo češči, sastoje se iz holesterola, bilirubina, bakterija, ćelija sluzokože žučne kesice i kalcijuma.
Čist holesterolski kamenac je obično samo jedan (solitaran kamenac), razne veličine i loptastog ili jajastog izgleda. Naprotiv, bilirubinski i mešoviti kamenci su mnogobrojni (ponekad više od 100 u žučnoj kesi). Njihov oblik je višestran zbog trenja jednog kamenca o drugi.
Povezani postovi>>> Kamen u žuči lečenje prirodnim lekovima , SLIČNO- Kako sprečiti napad kod kamena u žuči

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *