labaratorija-ruke

Domen savremenih tehnologija u velikoj meri je prisutan u svim oblastima poslovanja i života, tako da je gotovo nezamislivo da se u bilo kojoj sferi zanemare ovakva dostignuća, pa i u samoj medicini. Oblast medicine koja se bavi plodnošću parova jeste embriologija i naravno ginekologija, a često se realizuju brojne uporedne analize žene i muškarca na osnovu inovativnih tehnika i tehnologija, odnosno primenom njihovih značajnih digitalnih i srodnih otkrića.

Danas se često postavlja pitanje kako proveriti plodnosti kod muškarca, s obzirom da je sve veći broj pripadnika jačeg pola koji ima problem sa spermatozoidima i generalno pokazateljima reproduktivnog zdravlja. Ispitivanje oblika, broja i kvaliteta spermatozoida upravo je jedan od odgovora na pitanje kako proveriti plodnost kod muškarca u današnjem vremenu. U ovoj sferi, postoji veliki broj testiranja, analiza i ispitivanja zahvaljujući kojima je moguće blagovremeno otkriti da li postoji problem sa muškom plodnošću, u kojoj meri, kao i na koji način se može blagovremeno reagovati kako bi se otkrile potencijalne tegobe.

Značaj plodnosti muškarca je velika za potomstvo

Važan faktor ostvarivanja trudnoće, odnosno potomstva i proširivanja porodice, kojem teži ogroman broj parova u današnjem vremenu, jeste plodnost muškarca. Naravno, pored zdravlja reproduktivnih organa žene – jajnika, materice, endometrijuma, jajovoda i pravilnog ciklusa uz adekvatnu ovulaciju, plodnost muškarca osnov je za stvaranje potomstva i zavisi od brojnih faktora. Da bi se odgovorilo na pitanje kao što je kako proveriti plodnost kod muškarca, važno je razumeti njen značaj.

Ogleda se prvenstveno u broju i kvalitetu spermatozoida, njihovom obliku i sposobnošću da dopru do jajne ćelije. Kvalitet spermatozoida narušava fragmentacija, koja podrazumeva njihova oštećenja, usled čega nemaju normalan, već abnormalan oblik i izgled, i umanjuje sposobnost oplođenja jajne ćelije. Ukoliko je broj i kvalitet spermatozoida zadovoljavajući, to znači da je genetski, odnosno DNK materijal muškarca u redu i nema potrebe za brigom, jer će, uz sve druge analize koje pokažu da je i plodnost žene u redu, do trudnoće sigurno doći.

Način provere plodnosti muškarca danas je lak i efikasan

Za razliku od velikog broja ispitivanja koja podrazumevaju uzimanje uzorka krvi, detaljne ultrazvučne provere i druge provere, kada se razmatra kako proveriti plodnost kod muškarca na najjednostavniji način, odgovor je putem uzorka sperme. Prvenstveno, pacijentima se savetuje realizacija spermograma, na osnovu kojeg se dobija uvid u karakteristike spermatozoida, kao što je njihov broj, oblik, sastav i veliki broj drugih pokazatelja najčešće izlistanih u tabeli.

Nakon toga, sa embriologom ili genetičarom može se konsultovati o dobijenom rezultatu. Pored toga, kako je fragmentacija spermatozoida, odnosno pojava njihovog oštećenja česta pojava, predlažu se i testovi, poput SCSA. Kada se dobiju rezultati, u skladu sa tim da li su u redu ili ne, sa lekarom se dogovara otpimalno lečenje. U nekim slučajevima, problemi sa muškom plodnošću se brzo i lako eliminišu, a nekada je potreban kontinuitet, upornost, čak i određene intervencije.

Lečenje plodnosti kod muškarca često je neophodnost

U današnjem vremenu, može se reći da sve veći broj parova ima problema sa ostvarivanjem potomstva, bilo da je u pitanju muška ili ženska neplodnost. U situacijama kada i pored aktivnih nezaštićenih seksualnih odnosa izostaje trudnoća, dolazi do spontanih pobačaja, neuspelih vantelesnih oplodnji i inseminacija, lečenje neplodnosti je imperativ. Kada se razmotri kako proveriti plodnost kod muškarca i izvrše sve potrebne analize i ispitivanja putem testiranja, lečenje se zasniva primarno na promeni životnih navika. Predlaže se aktivno vežbanje, šetnja i generalno fizička aktivnost, unos zdravih namirnica i izbalansirana ishrana.

Ne preporučuje se konzumacija alkohola i cigareta, jer to utiče na umanjenje muške plodnosti, a čest razlog je i gojaznost partnera. Takođe, neophodno je izolovati se od stresnih situacija, jer tada se oslobađaju radikali koji se negativno odražavaju na kvalitet spermatozoida, odnosno stvaraju fragmentaciju – oštećenja njihovog DNK materijala. Nekada, povišena temperatura testisa usled nošenja uske odeće, izlaganja visokim temperaturama, korišenja računara u predelu nogu, takođe se negativno odražava na plodnost muškarca.

Da bi se na optimalan način dao odgovor na pitanje kako proveriti plodnost kod muškarca, bitno je blagovremeno se informisati o tome kada je vreme za ovakva ispitivanja, kao i koje testiranje se najpre preporučuje. Svakako, ukoliko trudnoća izostaje neko vreme, nije loše uraditi spermogram i proveriti putem drugih testova kvalitet spermatozoida i sposobnost da oplode jajnu ćeliju, u najboljim ordinacijama. Pored toga, paralelno i žena treba da ispita zdravlje reproduktivnih organa, odlaskom na redovni ginekološki pregled, koji obuhvata ručne i ultrazvučne provere male karlice u 2D i 3D varijanti, kao i uzimanje briseva. Sve to, način je da se preventivno deluje, ali i proveri da li postoje određene tegobe ukoliko se već određeni period javljaju neuspeli pokušaji trudnoće.